Aardkrachten

8 februari 2009

Ik zou vandaag toch graag even willen teruggaan naar onze planeet zelf, de aarde. Vorige maal heb ik u zo kort geschetst hoe de gedachte van deze planeet is en hoe het eigenlijk een beetje functioneert of kan functioneren tussen het menselijk denken en de gedachtewereld van de planeet aarde, maar ook maan, zon, enz. Nu wil ik toch nog een andere zaak naar voor brengen die, zeker in de toekomst, voor jullie in het omgaan met de energieën van de aarde en eventueel ook het sturen van bepaalde energieën, belangrijk is.
U kent allemaal de legende en u kent allemaal de fabels die verteld worden over mensen die in de aarde wonen, rijken die in de aarde zouden bestaan, rijken van kobolden of van aardmannetjes enz. En dan denkt u bij uzelf dat dat de fantasiewereld is van vroegere mensen die niet beter wisten. Ik wil toch één zaak naar voor brengen, en het is toch niet onbelangrijk om dat te beseffen: lang voordat uw mensenras, zoals u het nu kent, op deze aarde aanwezig was, leefden uw voorgangers – we kunnen zeggen dat dat nog geen volwaardige menselijke wezens waren zoals u ze kent, maar zij waren wel bevoertuigd, zij hadden wel al een eigen gedachtewereld enz. – wel degelijk in de bodem van de aarde. Het is te zeggen: in de grote grotgebieden van deze aarde. We hebben duizenden jaren – ja, en daar moet u nu niet verbaasd over staan – duizenden jaren vóór uw geschiedschrijving en eigenlijk vóór Atlantis, leven gehad in de aarde. Dus een menselijke vorm die al primitief kon denken, die al primitief met energieën kon omgaan, die dus in de aarde leefde.
We vinden dit vooral terug, indien degenen die dat wensen te weten, voor deze streken in de Pyreneeën, waar u nog altijd deze grotten kunt aantreffen. Ze zijn allemaal nu niet gekend en verkend, maar zij bestaan nog. U vindt daar nog een groot gedeelte van in het gebied rond de Zwitserse grens met Frankrijk, Haute Savoie enz. Er bevinden zich nog gebieden in de Karpaten, waar deze wezens, die dan later als aardwezentjes werden omschreven, hebben geleefd.
En waarom vertel ik dat? Om de doodeenvoudige reden omdat in de aarde zelf nog steeds krachten aanwezig zijn die deze miljoenen jaren, waarover ik spreek – want het gaat veel verder dan de duizenden jaren die de gekende geschiedenis is – die krachten, die energieën, die beeldopbouw die er toen was, zit nog altijd verankerd in die aardkorst en kan nog steeds gebruikt worden. U moet die situatie zo bekijken: toen daar leven was in de bodem, was er op de aarde zelf nog geen licht. Daarmee bedoel ik dat de atmosfeer nog volledig gesloten was en het zonlicht drong maar zelden, nog bijna nooit, door tot de aarde. Er was wel al leven in het water, maar leven als dusdanig op droge gebieden was zeldzaam. Dus ik spreek hier wel degelijk over tijden, die u niet meer gekend zijn, en tijden die ook door uw wetenschappelijke geschiedschrijving ongekend zijn en zelfs misschien niet voor aanvaardbaar worden gehouden. Toch is het zo geweest en toch is in deze periode door die aardwezens een enorme stempel gedrukt op uw planeet.
En waarom vertel ik dat? Wel, om de doodeenvoudige reden dat daar nog steeds in de aarde energieën van zijn, dat daar in de aarde nog steeds ‘astrale schillen ’ van vertegenwoordigd zijn. En al deze energieën kunnen, wanneer zij op een juiste wijze worden aangeboord, gebruikt worden. Gebruikt worden in de heropbouw van de aarde. Want wanneer u nu even rondom u gekeken hebt de laatste tijd, dan hebt u opgemerkt dat er over de aarde nogal wat natuurrampen aan het gebeuren zijn. Water en vuur én lucht zijn gezamenlijk zeer sterk actief. En nu kunt u zeggen: “Ja, wij hebben geluk dat we eraan ontsnapt zijn”, dat mag u zeggen en voor een deel ligt dat ook aan het feit dat hier gewerkt wordt. Wanneer de sneeuwstorm een paar honderd kilometer was opgeschoven, dan had u hier in de grote miserie en grote chaos gezeten, zoals men dit bv. nu in Engeland kent. Dit was een mogelijkheid geweest. U bent eraan ontsnapt. Maar vergeet niet dat deze krachten zich gewoon verder zullen uiten. Dat wil zeggen: u zit hier nu nog in een winterperiode, maar langzaam maar zeker gaat u naar de lente en vervolgens de zomerperiode. En u hebt voorbeelden gehad van uw tegenvoeters wat een zomerperiode of een lenteperiode kan inhouden. En gezien de aarde op dit ogenblik in een even grote wijziging verkeert als het economisch systeem van de wereld – dat is op het ogenblik ook fenomenaal aan het wijzigen, daar zijn ook al een paar enorme aardschokken gebeurd en u mag er nog verwachten, hoor, dat is nog niet voorbij – zo ook is de aarde bezig met deze wijziging. En daarom is het van belang dat u beseft dat u meer bronnen kunt aanboren dan u op het eerste zicht kent en beseft.
En één van die krachten is u in harmonie te stellen met de energieën van de aarde zelf.
Ja, u hebt allemaal in het verleden wel leren omgaan met elementalen. En daaronder hebt u ook leren omgaan met de kracht van de aarde. Maar nu geven we u een meer specifiek beeld, een beeld van energieën, die zich door de aardkorst heen plaatsen en die bruikbaar zijn. Die zelfs, wanneer u zich er met een positieve ingesteldheid naar richt, hierop reageren en ervoor kunnen zorgen dat er werkelijk voor bepaalde delen, voor bepaalde gebieden afschermingen kunnen gebeuren tegen bv. aardbevingen, zware overstromingen enz. Want het zijn juist deze krachten die, wanneer zij met u in harmonie zijn, ook in evenwicht kunnen zijn met de andere krachten van de natuur of van de aarde. En zo is het belangrijk dat in de volgende oefeningen u leert aanvoelen wat er in uw omgeving aanwezig is. En daarvoor gaat u liefst ook weer proberen om, indien het enigszins haalbaar is, en als het weer wat meewilt, dat u even buiten bent en dat u even met uw voeten op de aarde staat, liefst niet op beton of asfalt, maar gewoon op de aarde, en tracht gewoon rustig aan te voelen wat daar aan kracht aanwezig is.
En u zult opmerken dat, wanneer u even de inspanning doet om u te verplaatsen, als u daar de tijd voor hebt natuurlijk, dat het aanvoelen van de bodem enorm kan verschillen. Zelfs op een kleine afstand, zelfs op een afstand van enkele kilometers kan dit een totaal ander effect geven. Alles hangt af van de energieën die daar aanwezig zijn en ook van de wisselwerking die tussen die energieën nog bestaat. U moet natuurlijk het u niet gaan voorstellen, u mag het u voorstellen maar u moet het zo niet doen, dat u denkt dat daar figuren aanwezig zijn, want dan gaat u het uzelf moeilijk maken. Het gemakkelijkste voor u is gewoon dat u aanvaardt dat de aardkorst waarop u woont op dit moment, energieën bezit. Niet de gewone energieën van het elektromagnetische veld van de aarde, niet de energieën van de planeet zelf, maar energieën die thuishoren bij leven op aarde, die thuishoren in de natuur. O, ik weet wel dat hier mensen zijn die denken dat die magnetische velden en elektrische velden van de aarde, die behoren daar toch ook toe. Ja, dat klopt, maar die behoren eigenlijk tot het volledige van de planeet. Deze energieën, waarover sprake is, zijn energieën die eigenlijk meer behoren tot de natuur, die ontstaan zijn, heel lang geleden, door het leven dat de aarde ín zich droeg. En die krachten zijn nooit volledig verdwenen.
Is het voor iedereen duidelijk of zijn er hier op dit moment voor jullie moeilijkheden om te begrijpen wat ik naar voor wil brengen?

  • Broeder, spreekt men dan over het volk van Mu?

O nee, nee, het volk van Mu was een volk dat al bovengronds leefde. Maar wat u wel kunt stellen, is dat naar uiterlijkheden de bewoners van de aarde en later de eerste bewoners van Mu, dat daar toch al vergelijkbare zaken waren. Bv. de bewoners van de aarde hadden een zeer slecht zicht. Zij waren gewoon te leven in het donker. Zij hadden ook geen ogen zoals u die hebt. Maar zij voelden enorm sterk en wat ook bij deze wezens – ik wil het geen mensen noemen, want anders zal het nogal verwarring geven, maar bijna-mensen, zou ik zeggen, of prémensen – wel aanwezig was, was een enorm telepathisch aanvoelen, een telepathisch geven. Ook hun reukzin, dat klinkt misschien raar, was zeer sterk ontwikkeld. En dat was nodig omdat in bepaalde delen van de aardkorst gassen aanwezig waren die schadelijk konden zijn. En in de loop der tijd hadden ze dat allemaal kunnen ontwikkelen.
Nu, langzaam maar zeker – en dan kunt u begrijpen waar Mu vandaan komt – ging de atmosfeer rond de aarde verdunnen. Het is te zeggen: de enorm dichte, vochtige wolkenmassa, die de zon weg hield van de planeet, ging wijzigen. Het heeft ook te maken gehad met wijzigingen in de aardas, maar ik ga nu geen geologie geven, dat komt nu niet van pas. Uiteindelijk ontstond er af en toe een lichtinval. Op die lichtinval is gereageerd en men is gaan zoeken vanwaar dat kwam. Ik spreek hier over evoluties van duizenden jaren, niet van één generatie op een andere.
En zo is er langzaamaan een aanpassing ontstaan en kunnen we stellen dat na verschillende mutatievormen de eerste levende wezens, die we onder het rijk van Mu kunnen plaatsen, op de aarde verschenen. Typisch kenmerk voor de bewoners van Mu was, wat wij nu noemen, het derde oog. Maar voor hen was dat eigenlijk hun enige echte oog. Dat oog was enorm gevoelig, vooral telepathisch, en begon, en zeker in de beginfase, te ontwikkelen om lichtindrukken te ervaren. En dan krijgt u een ganse evolutie, die dan uiteindelijk leidt tot bepaalde wezens die achteraf dan tot het nu gekende menselijke ras gaan behoren. Let op, het is geen rechtstreekse lijn; het is ook niet zo dat u kunt zeggen dat het huidige menselijke voertuig daar rechtstreeks van afstamt. En dat is ook niet nodig, dat heeft geen enkel belang. Wat belang heeft, is dat er leven in de aardkorst is geweest, dat dat leven ervoor gezorgd heeft dat er energieën zijn ontstaan, die aanwezig zijn gebleven, die een stempel hebben gedrukt.
Waarom denkt u – en ik zal maar twee voorbeelden aanhalen, maar het is voldoende om erover na te denken – waarom denkt u dat er vampierverhalen ontstaan zijn in Roemenië? Waar denkt u dat de bronnen daarvan zitten? Waarom denkt u dat bv. daar ook een enorme ontwikkeling is geweest van spiritualiteit, ondanks uw vampierverhalen? Waarom denkt u dat er sprake is – en dan spreek ik nog van voor de periode van de Katharen – van de Bogomielen, die vanuit die streken afzakten; waarom denkt u dat daar ineens zulke spirituele veranderingen zijn kunnen ontstaan? Waarom denkt u dat dan ineens in het zuiden – en dan spreek ik toch niet alleen over het Zuid-Franse deel maar ook over het Noord-Spaanse deel, dat daar totaal nieuwe filosofieën, die eigenlijk haaks stonden op de algemene evolutie in Europa, konden ontwikkelen? Ik spreek alleen voor Europa. Maar u kunt hetzelfde gaan zoeken in Midden- en Zuid-Amerika. U kunt hetzelfde terugvinden in het Himalayagebied. En u kunt zelfs, maar in mindere mate, het terugvinden in het Rotsgebergte van de Verenigde Staten – Canada. Wanneer u daarvan een studie zou maken en u zou dat allemaal naast elkaar leggen, dan zou u een eigenaardige puzzel krijgen. Een puzzel waar ineens stukken ontbreken en waar u zegt: “Tiens, ineens zien we hier iets totaal nieuw, een totaal nieuwe gedachtewereld.” Wel, deze gedachtewerelden zijn het gevolg van wat daar in die gebergten, in die streken, aanwezig was.
Pas op, het gaat zeer ver. Het loopt bijna door alle continenten, maar ik heb nu alleen de zwaartepunten naar voor willen halen. Maar die krachten zijn er nog. U mag niet vergeten dat, wanneer er gewerkt wordt, oké, het is een wijze die voor u niet voorstelbaar is, maar er werd gewerkt met energieën, met krachten. Ze werden anders omschreven dan dat jullie het zouden doen, maar dat maakt allemaal niet uit. Het veld is er, de energie is er, en daar kan nu, vandaag de dag, op aangezet worden, kan vandaag de dag gebruikt worden om bv. wanneer u – stel u hebt een bosbrand; u wilt die bosbrand beheersen, dan kunt u vanuit die energieën bv. die zaken van richting doen veranderen of doen stil vallen. U kunt de koppeling van die energieën met bv. de winden zo doen werken dat gebieden gespaard worden. Er zitten enorme mogelijkheden in dat geheel, maar ze zijn nog te weinig gekend. Waarom? Omdat het meeste verworpen wordt als zijnde de fabelwereld.
Nu maakt het weinig uit of u dit als fabel wilt zien of als realiteit. Wat voor jullie van belang is, is dat u gaat proberen u in te stellen, uw kosmische antennes, uw aura en uw uitstraling in te stellen op deze uitstraling, op deze energieën. En dat zal grote voordelen hebben, want wanneer u dat doet en u voelt bepaalde zaken aan, dan kunt u bv. via de weg van meditatie of van contemplatie deze energieën u eigen maken en ermee werken. Bv. bij iemand die graag tuiniert, is het mogelijk op deze wijze, wat u wilt planten en voortbrengen, correcter te plaatsen, evenwichtiger in groei te brengen en veel minder te laten aantasten door insecten of door eender wat, of door ziekte. Juist omdat u de juiste energieën, de juiste evenwichten naar voor brengt. Maar dit is niet alleen voor een tuinier van belang. Dit kan voor heel veel andere zaken ook enorm belangrijk worden.
En wanneer u dan deze zaken inbrengt in het grotere plaatje van de ganse aarde, gecombineerd met de energieën van de planeten rondom u, dan bouwt u al een zeer positieve sfeer op. U zult ervan versteld staan dat, wanneer u met deze energieën gaat werken, wat deze voor u kunnen betekenen. En niet alleen voor u, maar voor uw ganse omgeving.
Ik heb de indruk dat het voor sommigen zwaar wordt.

  • Broeder, we zijn van die aardwezens vertrokken; als ik het goed begrijp, zijn die enorm telepathisch. Wat dan blijft in de aardkorst is eigenlijk de energie van wat zij daar gecreëerd hebben, waarmee we dan gaan werken. Die dien je dan op een bepaalde manier te gebruiken, samen met de elementalen, om bepaalde zaken te kunnen bereiken. Dan is mijn vraag: kunt u even de sleutel geven hoe u dat moet samenbrengen?

Ik zou willen opmerken dat waar ik hier over praat, deze energie, voor u vergelijkbaar is of gelijk is aan wat u zou omschrijven als het aarde-elementaal. In die zin dat het aarde-elementaal in zijn totaliteit er ook nog andere krachten kan bij halen, zoals bv. de krachten van het vuur. Omdat de aarde zelf voor een enorm groot deel vuur is en dat vanuit de tijd dat die aardwezens bestonden, er ook tussen het vuur en hen een enorme harmonie was. Het vuur was voor hen niet de negativiteit of de baarlijke duivel of de hel, integendeel. Het vuur was voor hen een levensnoodzaak en een ‘compagnon de marche’. Dat wil zeggen dat zij altijd geprobeerd hebben om, waar zij bij het vuur konden, en dat was toch op redelijk veel plaatsen, daar gebruik van te maken. U moet zich altijd wel voorstellen dat u met wezens te maken hebt, die niet de zintuigen hadden zoals u hebt.
Nu goed, als u de sleutel vraagt, is het zeer simpel: vanaf het ogenblik dat u harmonie kunt voelen met deze wezens – en die harmonie wil niet zeggen in uw gedachtewereld: positief-negatief. Nee, het wil gewoon zeggen: het evenwicht. Want de aard-elementalen bezien uw wereld niet zoals u hem ziet. Bv. de wijze waarop u uw steden hebt gebouwd, de wijze waarop u aan bodemvervuiling hebt gedaan, is voor die energieën, die krachten een disharmonie. Dus u moet er niet van verschieten dat op een bepaald moment deze krachten proberen dit op te ruimen. En dit opruimen kan enorme catastrofes te veroorzaken. Maar voor u is die catastrofe in eerste instantie beangstigend en dus negatief, eventueel in uw beeld disharmonisch. Maar niet voor hen.
En nu is de kunst dat u als mens aanvoelt wat er uitgaat van deze krachten en daar in harmonie trachten mee te komen. Dat wil zeggen dat u niet gaat vertellen naar deze krachten toe: “Dit kan of mag niet gebeuren want …..” Nee, integendeel. U gaat proberen daarmee in evenwicht te zijn en op die wijze kunt u dan misschien voorkomen dat zij ganse gebieden eigenlijk onbewoonbaar maken. Want voor die krachten is dat in wezen een te bereiken doel. Waarom? Omdat, wanneer uw huidige structuur, die een aantasting is van de ganse natuur of van de harmonie van deze planeet, wanneer die kan gewijzigd worden door hen, zien zij dit als harmonie. U ziet dat niet zo. En dat zijn krachten, die altijd tegenover elkaar zullen staan. Maar de kunst is om als mens zo ver te komen dat u begrijpt wat er aan de hand is. En op het moment dat u begrijpt wat er aan de hand is, waarom zaken gebeuren, kunt u er ook tegen beschermd zijn, afgeschermd zijn. Ik zal zelfs meer zeggen: U kunt zelfs door deze krachten geholpen worden om niet mee in dat chaotische of in die verandering of afbraak. Omdat u vanuit de harmonie, die u kunt scheppen, ziet wat mogelijk is en wat niet. En ik denk persoonlijk dat dit naar de toekomst toe voor velen zeer belangrijk zal zijn.
Want hoe meer u de zaken rondom u ziet aftakelen en u krijgt daardoor angst, dan komt u met de aftakeling in harmonie. Dat gaat niet, dan wordt u meegesleurd in die afbraak. Maar op het ogenblik dat u zich daar buiten kunt zetten en kunt vatten wat er aan de hand is, zelfs als u dat voor uzelf niet kunt aanvaarden, dat is iets totaal anders. Het wil niet zeggen dat u daarmee één moet zijn, maar u kunt begrijpen wat er gebeurt, dan staat u sterk en kunt u iets doen.

  • Dat is dan iets dat enkel streekgebonden is? Momenteel zijn er in Australië enorme bosbranden, daar kan hier niet op gewerkt worden?

Ach, neem van mij aan dat ze in Australië genoeg groepjes en mensen hebben, die daar op de juiste wijze kunnen op inspelen, daar moet u echt niet mee inzitten. Maar wat u nu vraagt, zou ik vergelijken met: “Ja, in Afrika verhongert men, dus ik zal rap ginder een boterham geven.” En u ziet niet dat uw buur honger heeft. Zo moet u het niet bekijken. We zitten nu eenmaal hier in dit continent en u zult naar de toekomst toe al genoeg werk hebben met dit continent om het een beetje in evenwicht te houden. Wat in de evolutielijn ligt, is nu niet zo denderend voor de mensheid om te zeggen: “We zullen hier onze ogen sluiten en we zullen aan de andere kant van de wereld eens vertellen hoe het moet.” Laat dat maar liever aan de Australiërs over. Zij kunnen het zelf wel oplossen.
Wat is nu van dit ganse verhaal voor jullie belangrijk? Voor jullie is in de eerste plaats belangrijk dat u verder oefent om zoveel mogelijk met deze krachten in harmonie te zijn. Dat u minstens dagelijks de moeite doet om enkele minuten te mediteren, u erop in te stellen, tracht aan te voelen. Dat, wanneer u vrije tijd hebt en u kunt de natuur intrekken, dat u de natuur ingaat. Goed of slecht weer, maakt niet uit. Want de natuur zult u in de toekomst meer dan nodig hebben. Dat u, wanneer u in de natuur bent, u tracht open te stellen voor wat u aanvoelt. Dat u de moeite neemt om even tegen een boom te gaan staan of op de bodem te gaan zitten, als het kan, en even de energieën in u trachten op te nemen.
En we hebben tot hiertoe gesproken over de aarde als planeet, over de aardkorst en de mogelijkheden, maar zelfs als u de natuur ingaat, al is het maar in uw eigen tuintje, observeer ook eens wat er in de lucht aanwezig is. Observeer eens wat u ziet van vogels, maar ook van wolkenformaties. En tracht eens, wanneer u bv. wolken ziet, er voor u iets uit te halen. U zult de eerste keer misschien alleen maar wolken zien, maar naarmate u het verder probeert en u in evenwicht bent met het geheel rondom u, zult u misschien in die wolken bepaalde beelden zien, bepaalde figuren zien. Werp dit niet weg, laat dat gewoon aan u voorbijgaan en neem gewoon op wat u ziet. Zonder dat u daar van alles gaat aan verbinden van gedachten. Maar als u deze oefening meer en meer doet, zal er een wisselwerking ontstaan van een gevoelen van wat de aarde u vertelt en wat u in deze wolken als het ware leest.
En dan kunnen wij u in een volgende bijeenkomst, wanneer we over de atmosfeer gaan praten en hoe we daar tegenover staan, u ook verder uitleggen welke betekenis wolkenformaties kunnen hebben. Voor de meeste mensen zijn wolken maar wolken, och ja, en af en toe zal daar eens regen of sneeuw uit vallen. Maar deze wolken hebben ook hun oorsprong, worden ook gestuurd.
Vergeet niet, we werken hier vanuit een nieuw denken. D.w.z. we kennen allemaal de wetenschappelijke gegevens, die de mensheid kent omtrent de aarde en de atmosfeer, of toch ongeveer. Die kunnen we meenemen, maar die zijn voor ons op dit ogenblik niet de hoofdzaak. We kijken verder. We kijken naar alle energieën, die een rol spelen. En dat is aardig wat anders dan het gewone wetenschappelijke hogedruk- of lagedrukgebied of een stralenstroom. Achter al deze fenomenen zitten energieën. Energieën die in uw wereld niet gekend zijn, maar die we langzaam maar zeker op deze avonden naar voor zullen brengen en die dan voor jullie werktuigen zijn waarmee u de nodige resultaten kunt behalen wanneer er resultaten zullen moeten behaald worden.
Dit is ongeveer wat ik u vanavond wou brengen. En ik denk dat, wanneer u dit even herbeluistert, u zult opmerken dat het zwaar genoeg is geweest. En ik hoop dat iedereen verder nu de moeite neemt, voor zover het mogelijk is, en ik weet dat u in een moeilijke en drukke maatschappij leeft, maar toch dat u er dagelijks in slaagt om even met deze zaken bezig te zijn, even de harmonieën met deze werelden tracht te toetsen, te voelen. Want daar zal het op aankomen naar de toekomst toe: uw gevoeligheden op al deze terreinen ontwikkelen. En deze zijn aanwezig maar ontwikkelen slechts wanneer u ze oefent, wanneer u ze gebruikt. Dat is belangrijk.
En ik wil daar ook direct aan toevoegen: laat u niet teveel leiden door alle mogelijke informatie, die u de komende maanden via de media zult te horen krijgen. Want u kunt ervan op aan dat allerlei nieuwe profeten zullen opduiken, die het via de media even zullen komen uitleggen hoe alles moet evolueren en moet gaan. Ik wil daar één zaak bij opmerken, dat is dat de echte meesters, die op het ogenblik op deze aarde werkzaam zijn, helemaal niet werken via media, helemaal geen shows geven of, zoals het hier in deze streken nogal gebruikelijk is, allerlei beurzen doen met allerlei, zo gezegde, voorspellingen. Ik wens dit op te merken omdat wij vanuit onze zijde opmerken dat hier een enorme evolutie plaatsgrijpt, dat er op het gebeuren op dit moment wordt ingespeeld door bepaalde personen om zo zichzelf vanuit ‘de miserie van de ander ’ trachten te verrijken. Trap daar niet in, ga daar niet in mee. Maar u zult het overal zien opduiken.
Het is belangrijk dat u, wat u doet, zuiver houdt. Dat u de oefeningen, die u doet, zuiver houdt. Het is u alleen, en daar druk ik op, die het moet doen. Iemand anders kan het voor u niet doen. Wie zegt: “Ik zal het voor u doen”, bedriegt u. U kunt het alleen zelf doen. Wie u werkelijk wilt helpen, en die u kan helpen, die zal u een hand reiken en zal u helpen iets te doen, maar zal het niet voor u doen, want dat heeft geen enkel nut of zin. En dat is toch een belangrijk punt dat ik op een avond als deze nog naar voor wou brengen. Zeker omdat de opdrachten, die we jullie geven, niet simpel zijn en toch veel van jullie vragen. Langs de andere kant kunnen we er direct aan toevoegen dat, wanneer u hiermee de kracht kunt ontwikkelen, wanneer u hiermee in harmonie kunt zijn, dat aanvoelen in u hebt kunnen opbouwen, dat u in deze maatschappij dan als het ware een voorganger kunt zijn. Een voorbeeld en een kracht kunt zijn, die de ganse vernieuwing kan daarin stimuleren en tot uiting brengen. Als u daarin slaagt, lieve vrienden, dan hebt u een stoffelijk leven gehad dat meer dan de moeite waard was voor uw eigen geest. En wanneer u dan naar onze zijde komt, dan kunt gerust verder werken zonder dat u al te veel aanpassingsproblemen hebt. Zo, maak er het beste van.
Zoals ik begrepen heb, zijn er een aantal vragen die moeten gesteld worden. Ik wil er nog aan toevoegen dat u zelf over uw eigen vragen heel goed moet nadenken, dat u in de meeste gevallen de antwoorden weet en dat u er niet mag van uitgaan dat de geest altijd alles weet en altijd alles kan beantwoorden. Nu, ik heb hier wel enige contacten, die redelijk wat kunnen aanbrengen, dat voordeel heb ik, vergeleken met jullie. Maar toch hou ik er aan dat u vooral zelfstandig nadenkt over de zaken en vooral dat u steeds uw eigen mening blijft vormen. Dat is toch één van de belangrijkste punten voor deze groep.

  • Broeder, in een vorige les hebben wij gezien dat ieder zijn keuze moet maken om te werken met bv. vuur, al naar gelang waar hij zich goed bij voelt. En u zet daar een stempel op en u bewaart dat zodat u daar altijd mee kunt werken. Ook tegenover iemand anders. Hoe moet ik dat eigenlijk zien en in verband brengen met deze avond?

Heel simpel. Zoek waarmee u het meeste mee in harmonie bent. Wat u vanavond geleerd hebt, is één facet. De volgende avonden zult u de andere punten van de aarde leren. En zo zal voor ieder van de aanwezigen hier een punt passeren waar hij zich het beste bij voelt. Dat punt zal voor u het sterkste zijn om mee te werken.
We hebben vorige maal de aarde als planeet bekeken, hoe ze samengesteld is, maar ook de geest, hoe hij denkt enz. Wat u nu naar voor schuift, is eigenlijk: met welk elementaal ben ik het meest in harmonie?
Vandaag hebben we gesproken over hoe de aardkrachten zijn ontstaan en hoe die op dit moment voor velen gedefinieerd worden als het aarde-elementaal. Zo zal u in de volgende lessen geconfronteerd worden met de atmosfeer van de aarde. Die atmosfeer kunnen we opsplitsen naar de lucht en naar het water. En zo gaan we verder.
Kijk, u bent een vrouw, hé. Ja, voor ons is dat soms moeilijk omdat wij in de geest geen watermerk hebben, maar als dame hebt u een kleerkast, nietwaar? In die kleerkast hangen verschillende kleren. U zult waarschijnlijk 1 of 2 kleren hebben, die u doodgraag ziet, maar de andere kleren, die u hebt, draagt u ook. Maar wanneer u zich 100% goed in uw vel, of in uw kleren, wilt voelen, zult u de kleding nemen die u het liefste ziet. Maar dat wil niet zeggen dat, wanneer u morgen een ander kleed aantrekt dat in uw kast hangt, dat u zich niet goed gaat voelen.
Ik wil maar duidelijk maken dat er altijd iets zal zijn dat u beter aanvoelt, dat u beter ligt. Ieder van jullie hier is geboren onder een bepaalde constellatie van de kosmos. In die constellatie was er op dat ogenblik een bepaald element als hoofdelement. Voor u zal waarschijnlijk dan dat element het bijzonderste zijn, waar u zich het meest mee in harmonie voelt, waar u zich het meest één mee voelt. En zo kunnen we veel zaken aanhalen die gelieerd worden aan het stoffelijk voertuig. En het stoffelijk voertuig is voor u de leerschool, want het is juist dat voelen, die emotionele ervaring die u ermee kunt opdoen, die de rijkdom uitmaakt voor uw geest, die dat voertuig gekozen heeft.
Maar gezien de avonden hier nog niet zijn afgesloten en dat er nog veel op het programma staat, moet u zich geen zorgen maken. U krijgt nog het volledige geheel

Meditatie : Het samenspel tussen aarde, maan en zon

Ik ga vanavond jullie meenemen in een wereld die tot op vandaag waarschijnlijk voor de meesten van jullie totaal onbekend was. Bezie het gewoon als een mooi verhaal, maar een verhaal waar zeer veel waarden in liggen, die naar de toekomst toe voor jullie heel bruikbaar zullen zijn. Bekijk het als een heel interessant boek dat u leest, maar waar u heel veel zaken uithaalt, waar u verder mee kunt werken, waar u kunt over denken, waar u nieuwe punten in uw leven kunt inbrengen.
We gaan eerst terug naar een ver verleden. Laat even alles achter. Vergeet even dat u een mens bent, een mens die leeft in het jaar 2009. Vergeet dit even. Laat u even wegzinken in de tijd. Vergeet even de kalenders, die u kent. Vergeet even de volledige menselijke geschiedenis. En we gaan terug naar de aarde zoals ze was, die mooie blauwe planeet in haar oorsprong. De planeet is omgeven door een atmosfeer van schitterende wolken. De aardkorst heeft zijn vorm aangenomen en we kijken even binnenin deze aardkorst. En wat zien we? We zien enorme open ruimten. We zien ruimten waarin flikkering aanwezig is. Het is alsof de wanden van de zalen die we zien, met een soort licht bekleed zijn. Het is een helder licht, het is er ook niet donker. Het is een warmte die er aanwezig is. Het is een energie, een kracht.
En wanneer we door die ruimten van de aardkorst wandelen, dan voelen we hoe we langzaam maar zeker opgeladen worden van een energie, die ons vreemd is. Een energie, die ons ons goed doet voelen. Een energie, die ons stimuleert. Een energie, die eigenlijk voor ons nog niet plaatsbaar is. En in deze ruimten, deze zalen, deze gangen, deze tunnels, of hoe u ook al deze openingen in de aardkorst kunt omschrijven, hebben we het gevoel dat we niet alleen zijn. We zijn omgeven door anderen; we voelen de anderen. We nemen ze waar. We ervaren als het ware een enorme liefde, een universele liefde, een kracht, een eenheid. En hoe verder we in deze aardkorst gaan, hoe meer we ons opgenomen voelen in deze wereld. Een vreemde wereld, die we normaal nooit zouden gekend hebben. Maar een wereld waar blijkbaar alles in evenwicht is. Een wereld waar de atmosfeer, die we rondom ons voelen, aangenaam is, krachtig is. Een wereld waar ogenschijnlijk geen strijd bestaat, maar waar alles in mekaar samenvloeit. Een kracht. Ik kan nog zelfs niet zeggen: een lichtkracht. Want echt licht zie ik er niet. Ik ervaar wel een spiegeling. Ik ervaar een warmte. Ik ervaar een reflectie. Die reflectie is meer geel-roodachtig dan licht. Het is de reflectie van het levende deel van de aarde.
En zie, dankzij de harmonie die hier aanwezig is, voel ik mij krachtig, voel ik mij één, voel ik mij waarschijnlijk zoals de Schepper, zoals de Vader, besef ik deze kracht. Is het misschien deze kracht die ooit me tot leven heeft geroepen? Is het misschien deze kracht die de bron is van mijn bestaan? Het lijkt er zo op. Alles lijkt hier in evenwicht. Alles lijkt hier te komen tot één punt, één punt waarop alles aanwezig is, één punt waar alles: heden, verleden, toekomst, welke dimensie ook, het is er. Het is een kracht, het is niet vatbaar voor ons. En toch zijn wij daar, toch bezitten wij dat of zijn wij dat. We zweven als het ware door deze ruimte en plots zijn wij niet meer gebonden in die ruimte maar bevinden wij ons in een kosmos, oneindig groot. Plots bevinden wij ons in een ruimte waar licht aanwezig is, waar krachtige explosies als het ware van licht ons doen ervaren dat we uitgetreden zijn uit de beperking van onze driedimensionale wereld. We bevinden ons ineens in een sfeer in een wereld, grootser en mooier dan beschrijfbaar is. We bevinden ons in een kracht, een enorme kracht en energie. Laat ons dan deze ontzettende kracht, deze energie doorgeven aan ieder waarvan wij weten, die zoekende is; aan ieder waarvan wij weten die deze energie ook zou willen erkennen, in zich opnemen, deel van zijn. Laat deze energie gaan, laat zij haar weg volgen. Wij kunnen enkel vragen dat deze harmonie ook in zich opneemt al degenen die ons dierbaar zijn. Dat deze energie ook onze huidige aarde mag omvamen. Dat deze energie onze huidige leefwereld mag bestrijken. Dat deze energie ervoor mag zorgen dat in onze kleine stoffelijke wereld vrede, evenwicht, geluk, al deze menselijke zaken mogen versterkt worden vanuit het inzicht van het evenwicht.
En als we vanuit deze energie dan even verder kijken, even rondom ons kijken, dan zien we dat wij eigenlijk maar een klein partikel zijn in iets wat voor ons onoverschouwelijk is, iets wat voor ons onvatbaar is, iets wat voor ons geen woorden heeft. maar toch voelen we ons daar één mee. Het is als het ware of de God in ons is geboren, heeft zich geopenbaard, of de Vader, of de Oerkracht, of welke naam we er ook willen aan geven. We zijn één met deze kracht. En samen kunnen wij ervoor zorgen dat deze energie, op welke wijze ook, steeds weer opnieuw voor ons aanwezig is. Zodat we steeds weer opnieuw, wanneer we terug tot het dagelijkse zijn gekomen, met deze kracht, met deze energie kunnen werken, resultaten kunnen behalen, de wereld waarop we leven, iets mooier, iets leefbaarder kunnen maken.
En wanneer we dan even teruggaan, terug even één worden met deze blauwe planeet en zien en voelen en ervaren hoe op dit eigenste moment, zoals we hier samenzijn, het licht van de maan ons bereikt. Hoe dat licht doordringt door het wolkendek, doordringt door de aardkorst en één wordt met de glans die op de wanden is van de zalen waarin wij ons bevinden. Hoe er een spel ontstaat van krachten en hoe die kracht van Luna veroorzaakt dat we allen in een vorm van euforie komen. Dat we in een sfeer opgenomen worden waarin we voelen dat we het kunnen. De kracht van Luna is als het ware onze batterijlader, is als het ware onze magische staf, is de kracht die de prikkel geeft om steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw verder te gaan.
Het is dit licht dat ervoor gezorgd heeft dat zo lang geleden er een ontwikkeling mogelijk was. Zo goed in de zuilen, in de kamers, in de hallen, in de ruimten van de aarde als daarbuiten. Het is dat licht dat ons nu beschijnt, dat zo lang geleden het zaad als het ware was voor nieuwe denkwerelden, voor evoluties. Het is dat licht dat ervoor gezorgd heeft dat er mutaties konden ontstaan in de zo prille wereld. Mutaties die uiteindelijk geleid hebben tot wat hier vandaag aanwezig is: menselijke vormen die zelfstandig kunnen denken, menselijke vormen die een zelfstandige weg kunnen gaan. Dat hebben we te danken gedurende zoveel lange tijd aan die prachtige planeet die, volledig in harmonie met de moederplaneet, de aarde, dit heeft gerealiseerd, en onder het goedkeurende oog, onder als het ware de paraplu van licht, dat de zon is. Want het samenspel tussen deze drie heeft ertoe geleid dat uw geest vandaag over deze stoffelijke mogelijkheden beschikt en dankzij deze drie is het voor de geest nu mogelijk ervaringswerelden te doorgronden, emotionele waarden op te doen en deze verder over te brengen. Zodat de weg die gegaan moet worden, de weg van de Vader, kan voltrokken worden. En terwijl we allen samen deze weg gaan, zijn we dankzij het spel van de planeten degenen, die door het erkennen van dit spel, door het erkennen van de wisselwerkingen, de anderen die nog niet zo ver staan, erin kunnen helpen. Langzaam maar zeker kunnen wij, hoe verder onze evolutie in dit samenspel gaat, steeds meer energie en licht overdragen. Kunnen wij steeds meer als de bron van de vernieuwing ons ontplooien, zodat we in ons verdere leven dag na dag waardevoller kunnen ervaren wat de zin is geweest van de incarnatie die wij gekozen hebben.
En zo ziet u maar, lieve vrienden, dat vanuit de diepste holen die in de aardkorst zijn, u kan komen tot het hoogste licht. Zo ziet u maar dat de aardkorst die u alles geeft, geen beperking is in uw ontwikkeling, in uw zicht op het licht, maar een meerwaarde. Tracht daarom, wanneer we deze meditatie hebben afgerond, u steeds altijd weer opnieuw in harmonie te voelen met deze aarde, de moeder die u liefheeft als het ware. En wanneer u naar boven kijkt en u ziet de maan, u voelt het maanlicht: wees dankbaar dat u deze krachten kunt en mag gebruiken. En wanneer u de warmte en het licht van de zon ervaart, denk dan even terug aan de voorouders die de zon zagen als de bron van alle leven, die de zon dikwijls als een godheid omschreven. Het idee was er niet zo ver naast want de zon als levend wezen is wel degelijk uw bron van leven. Wanneer zij maar even zou twijfelen en zich even zou terugtrekken, zou er geen leven meer mogelijk zijn op deze blauwe planeet. Maar het is de liefde van de zon voor de aarde, de liefde van de zon voor de maan, die maakt dat het mogelijk is dat u hier op aarde een bewustzijnsweg gaat. Dat u hier op aarde zoveel kunt leren, dat u hier op aarde kunt ontdekken wat de evenwichten zijn die in de kosmos zo belangrijk zijn. Want dankzij uw aanwezigheid in de stof kunt u leren wat de kosmische wetten inhouden. Kunt u erachter komen wat de grote geheimen van de schepping zijn. Want dankzij deze aarde, dankzij deze maan die nu uw denken verlicht en dankzij de zon, die ervoor zal zorgen dat binnenkort het licht weer in volle glorie op deze planeet zal stralen, dankzij deze kunt u de weg gaan, die u gezocht hebt. Laat ons daarom dankbaarheid tonen en uitzenden naar alle drie. Laat ons daarom één zijn met het licht en de harmonie van deze planeten.
En dan is het nu tijd om langzaam terug te keren naar de dag van heden. Laten we nu de aarde, de aardkorst rustig haar eigenste weg verder gaan, niet beperkt door tijd noch ruimte. En laat ons rustig terugkomen tot de tijd van vandaag, rustig terugkomen tot ons eigen lichaam. Maar beseffende dat we elk moment opnieuw één kunnen zijn met deze krachten. Beseffende dat het onze taak nu is om met deze krachten aan de slag te gaan. Dat het onze taak en opdracht is om waar deze krachten gevraagd worden, waar deze krachten nodig zijn, deze krachten te geven, met deze krachten te werken, zonder enig voorbehoud, beseffende de eenheid, de harmonie en het evenwicht dat hierdoor is ontstaan.

Zo, vrienden, kunt u rustig deze meditatie en de krachten die erin zijn opgewekt, voor u terug herhalen. Het is heus niet zo moeilijk voor uzelf steeds opnieuw deze harmonieën op te bouwen. Want vergeet niet, u bent een kind van deze aarde, maar u bent ook deel van het licht van de maan en nog veel meer deel van het licht van de zon. Want zonder het licht van de zon en zelfs zonder het licht van de maan, lieve vrienden, had niemand van ons ooit bestaan. Vergeet de beperktheid als mens. Treed even daar uit en voel u één met die kosmos en u hebt de sleutel voor het werk dat in de toekomst op u ligt te wachten.