Alles omvattende kosmische kracht

image_pdf

03 april 2012

Wij het appreciëren dat u zelfstandig nadenkt en een eigen mening hebt. Je moet namelijk weten wij in de geest zijn ook niet onfeilbaar zijn. Dat is ons uitgangsprincipe altijd geweest. Ook wat betreft de scholing die misschien een beetje magisch is. Maar vanuit ons oogpunt houden wij eraan van de mens te stimuleren tot zelfstandig nadenken, zelf initiatief te nemen en eventueel zelf zaken te proberen onder begeleiding enzovoort.
Men heeft u in een eerste instantie proberen te brengen tot een wisselwerking, een contact met onze sferen. De volgende fase zou zijn dat u naar de niet-vormgevende sferen kunt geraken. Dat wil zeggen: sferen die stoffelijk uitgedrukt behoren tot kleur- en klanksferen, waar u dan ook weer aan informatie zou kunnen komen. Om tenslotte naar een soort derde sfeer te geraken, een sfeer die wij zouden magisch-mystiek noemen waar u dus treden opgaat, uw eigen persoon opgaat in het groter geheel van de kosmische schepping enzoverder. Nu dit is een zeer interessante weg maar niet de gemakkelijkste weg om te gaan en ook wanneer dat wij deze bekijken vinden we deze nogal afgelijnd en soms ook nogal beperkt. Daarom zouden wij dit willen verder zetten, maar vanuit een bredere optie die het jullie ook gemakkelijker maakt om via eigen inbreng, via eigen mogelijkheden een mooie evolutie door te maken.
Vanavond wil ik een toevoeging, niet aan oefeningen want die hebt u voorlopig genoeg en u kunt nog wel een tijd daarmee verder, maar ik zou u een denkbeeld willen bijbrengen. Een denkbeeld dat past in de evolutie die u aan het gaan bent, namelijk: rondom u, de ganse kosmos, is kracht.
Wanneer u rondom u kijkt, wanneer u de winden beschouwt, dan is dit kracht. Wanneer u de wateren beschouwt dan is dit kracht. U kunt niets rondom u opnoemen of het bestaat uit kracht. En dan komt het mooie van het geheel. U bent wanneer u harmonisch bent onafscheidelijk deel van deze alles omvattende kosmische kracht. Deze kracht is voor u een werkinstrument. Een werkinstrument die het voor u persoonlijk mogelijk maakt niet alleen naar uw medemens, maar ook voor uzelf met kracht te werken, met krachten bepaalde resultaten te behalen. U moet alleen komen tot het inzicht dat u wel degelijk in harmonie bent met al deze krachten.
En hoe kunt u dat best doen? U hebt tot hiertoe vele oefeningen gekregen, vertrekkende vanuit contemplatieve basis, soms meditatief. Hetzelfde geldt eigenlijk voor wat ik u hier als denkpatroon naar voor breng. Wanneer u zich ontspannen opstelt en u gaat er over nadenken, dan kunt u zich langzaam maar zeker één voelen met al de krachten die op deze aarde en in deze kosmos aanwezig zijn. U kunt zelfs wanneer u een beetje handig daarin bent, deze krachten selectief, niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw medemens en misschien ook voor andere toepassingen, gaan gebruiken. Wanneer u zich bewust daarop gaat instellen.
U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de krachten van het water. Krachten van het water, zuiver water, zijn voor het menselijk lichaam ontzettend groot. U kunt door u gewoon voor te stellen, de gedachtevorm van water, deze krachten in harmonie laten vloeien hetzij naar iemand die dit nodig heeft en zelfs wanneer het voor u noodzakelijk is om bijvoorbeeld een bepaalde zuivering te verkrijgen voor uzelf, dit waar te maken. Alles hangt af van het gedachtebeeld dat je daarin opbouwt. U kunt natuurlijk – en dan herhaal ik misschien iets dat de meeste van u kennen – ook zuiver water ter hand nemen en dit als het ware doorstralen met uw gedachte. Wanneer u iemand bent die liever het nogal praktisch doet, dan kunt u het water op uw hand nemen en u kunt het zogezegd visueel voor uzelf laden of instralen met de kracht van het water. Je moet even een knop omdraaien. Door dit te doen stelt u zich in harmonie met het totale plaatje wat de kracht van het water kosmisch aangaat. U mag denken dat u dit instraalt, maar in wezen is het een gewoon overvloeien van harmonie. Dit geeft dan voor u de mogelijkheid om daarmee werkzaam te zijn.
U kunt verder gaan, u kunt op het ogenblik bijvoorbeeld gezien we het voorjaar zijn, u instellen op de krachten van de aarde en de stuwingen die door de planten gaan. U kunt u daarmee in harmonie zetten. En u kunt zo ook voor uzelf een voorjaarskracht opbouwen die voor uw lichaam een soort reiniging inhoud, een soort terug in evenwicht zetten na een koudere periode. Er zijn zeer veel mogelijkheden. Je kunt ook praktisch te werk gaan en u zou kunnen zeggen: kijk, ik stap de natuur in, ik zoek een berk op, ik snij deze berk even in en verzamel daar het berkensap. Berkensap dat in deze periode ontzettend krachtig is, heeft een beetje een hoog suikergehalte, dat is juist, maar langs de andere kant kunt u dat dan wanneer u vanuit uw beeld vertrekt en dit product bij u hebt, een aardig krachtig, ik zou bijna zeggen geneesmiddel ter hand hebben. Maar het hoeft niet als geneesmiddel bezien te worden. Het kan evengoed een krachtig ondersteunend, verfrissend middel zijn om uzelf in de periode goed te voelen.
Wanneer u daar verder over nadenkt, en dat is mijn bedoeling, dan zult u opmerken dat er zo zeer vele mogelijkheden zijn die onder verschillende omstandigheden voor u bruikbaar zijn. U kunt zich in harmonie stellen met de wind. Daardoor kunt u verkrijgen dat voor uzelf er een zuurstofrijke omgeving ontstaat.
Er is niets dat u kunt bedenken ten opzichte van de kosmische kracht dat via deze weg niet realiseerbaar is. Alleen vraagt het een beetje oefening. En vooral vraagt het dat uzelf er mee bezig bent, uzelf overtuigt dat deze zaken werkzaam zijn. Want daar zit altijd het angeltje voor de mens. Je luistert wel naar wat we brengen. Je bent er mee bezig, maar in dat achterhoofd zitten allerlei andere gedachte en die maken het dikwijls moeilijk. Waardoor, ondanks het feit dat u het wel wil realiseren, er toch steeds weer opnieuw een soort afbraak is, omdat het nogal moeilijk is vanuit een theoretische vertrekbron dit te aanvaarden. U ziet niet direct stoffelijk daarvan resultaten. Ach, u kunt ze wel voelen en u kunt ze wel waarnemen en degene onder u die iets of wat gevoelig zijn gaan dit zeker vaststellen, maar voor het stoffelijke voertuig is dit soms een lastig gegeven. Toch geef ik jullie de raad van probeer er mee te werken, probeer er mee om te gaan, probeer het in te passen in jullie dagdagelijkse levenshouding. Het besef dat je overal kracht rondom u hebt, kracht die steeds bruikbaar is wanneer je de juiste instelling opbouwt of technisch gezegd de juiste knop aandrukt.
Ik kan misschien nog als voorbeeld en voor sommigen misschien interessant om te leren gebruiken, zeker in deze tijd, het volgende zeggen: U hebt in uw cursus geleerd van met de hazelaar te werken. Omdat de hazelaar een stof bevat die gemakkelijk een vertaling maakt van wat er aan de hand is enzoverder. Daarom werd vroeger, nu minder, maar vroeger zeker, de hazelaar als wichelroede gebruikt, met zeer goed resultaat.
Vanuit die kennis wil ik hier iets aan toevoegen dat misschien voor sommigen onder u het uittesten waard gaat zijn. Weinigen weten dat een beukentak – zuivere beuk, geen haagbeuk – een enorme geleider is voor alles wat elektrische spanning van de atmosfeer, van de kosmos, aangaat. U kunt met zuiver beukenhout, en u gebruikt dat in de vorm van laat ons zeggen een wandelstok door de aura van een mens gaan en u kunt daarmee een volledige afleiding van de zenuwspanning, de celspanning, die fout zit op sommige momenten, realiseren. U kunt met zo een beukenstaf niet alleen cellulair werken, u kunt zelfs zo ver gaan dat deze atomair veranderingen veroorzaken via de aura in het menselijke lichaam. Dit is een kennis die duizenden jaren oud is, die in de moderne tijd alleen nog maar voorkomt in bepaalde groepen. Maar wat er niet aan af doet, dat dit werkt. U gaat gewoon met een beukenstaf door de aura van de persoon die getroffen is – en in deze moderne maatschappij zijn er heel velen, is niet zo moeilijk iemand te vinden om het experiment te doen – door deze elektromagnetische smog die nogal zeker in uw zeer moderne woongebieden voorkomt. U kunt daarmee een afleiding veroorzaken. U kunt daarmee zelfs een aura vaststellen terwijl het beukenhout er doorgaat, dat deze aura zijn fouten harmoniseert waardoor er terug een betere doorstroming komt. Het is een experiment waard. Het ligt hem gewoon aan het besef dat alles, maar ook alles, rondom u, lieve mensen, kosmische kracht uitstraalt, kosmische krachten inhoud en dat u daarover kan beschikken, want dat u ook daarvan deel bent.

Nu zou u kunnen zeggen, ja u vertelt daar iets zoals men vroeger zei: ja, God is in u, dus u bent deel van God dus u bent de goddelijke kracht enzoverder. Wel ja, zo ver is dat niet van elkaar verscheiden. Alleen spreek ik hier over zaken waar u in deze tijd praktisch iets mee bent. Er bestaan alleen geen vast omschreven regels van: u moet dit zo of u moet het zo doen. Het vertrekt vanuit uw eigen meditatieve gedachtepatroon en wat u daar dan achteraf mee realiseert. Het resultaat hangt af van wat je zelf gaat onderzoeken en zelf wil toepassen. Maar het geeft u enorme mogelijkheden.
Niets let u dit te combineren met de oefening die u allemaal al hebt gedurende maanden uitgevoerd. U kunt via het contact met uw aangeduide contacten dit uitproberen. U hoeft echt niet puur magisch te gaan werken. Ik weet u hebt onze goede vriend Ahmed gekregen als zijnde degene die u op het magische gaat begeleiden, en dat blijft zo, dat verandert niet. En u kunt via deze weg ook dit realiseren.
Anderzijds hebt u een ander contact: zuster Agnes. Zo u samen vanuit het denkbeeld, het experiment bijvoorbeeld met de beukstaf kunnen realiseren. Zo goed dat u met uw hazelaar kan werken om te ontdekken wat er aan de hand is. Maar het hangt van jullie af wat jullie daarmee doen.
En gezien het in deze tijd zo is dat de aarde bezig is met grote veranderingen, is het interessant in harmonie te zijn met deze krachten. Voor degenen die graag in de natuur zijn kan zelfs een gewone natuurwandeling, wanneer je uw gedachten erop instelt, leiden tot een opladen van uw eigen levensenergie. Kan leiden tot een veel evenwichtiger worden van uw energiedoorstroming in uw aura. Alleen door u in de natuur te begeven en vanuit uw gedachten en overdenkingen u één te voelen met de krachten die rondom u aanwezig zijn. Want in deze natuur vindt u niet alleen de krachten van de aarde, maar u vindt er krachten van het water, u vindt de krachten van de wind, noem maar op. Alles is daar rondom u en zeker in deze tijd van het jaar dat alles zeer sterk gestimuleerd wordt, is dit ideaal om uw eigen gezondheid een beetje bij te spijkeren na een redelijk zware winter.
Daarbij komt nog, en dat is ook boeiend om daarover na te denken, dat we op dit ogenblik heel eigenaardige planeetstanden hebben in ons zonnestelsel. Nu niet dat u zich daar moet over verontrusten, integendeel. Maar het geeft wel mogelijkheden tot het komen van bepaalde inzichten, tot het ontwikkelen van bepaalde gevoeligheden. En u hoeft zelfs geen astronoom te zijn. Het gewoon instellen op de kosmische krachten, die op het ogenblik uw aarde doorkruisen, is voldoende om bij ieder van u bepaalde triggers over te halen zodat nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten tot stand komen.
U gaat langzaam maar zeker naar volle maan. Wanneer u op dit ogenblik het combine kunt leggen tussen de energiekrachten van uw zon, uw maan en de aarde en gewoon in uw meditatieve processen u er één mee kan voelen, dan zult u ervan versteld staan wat er voor u aan mogelijkheden qua energie aanwezig is. Maar ook wat er aan nieuwe ideeën, nieuwe inzichten naar voren kan komen. Ook hier is het weer aan u persoonlijk om wat in u opborrelt te laten ontwikkelen en ervoor te durven gaan. Want op het ogenblik dat u nieuwe ideeën krijgt, nieuwe gevoelens die zich omzetten in mogelijkheden en u zegt: ja maar, dit past eigenlijk niet in de maatschappij waarin ik leef, dan blokkeert u het volledige geheel. Dan valt u gewoon terug op het oude. En met het spijtige resultaat dat u gewoon meegaat in de chaotische ontwikkeling die de afbouw van het oude aan het doen is.
Dus het is nu voor iedereen interessant om wat naar voor komt te durven laten tot ontwikkeling komen. Te durven zeggen: kijk dit voel ik aan, daar ga ik voor. En zeker in deze tijd zul je dan opmerken dat de ganse aarde zich als het ware om u bekommert. Zo goed dat wanneer u afremt en het niet doet, u met de ganse aarde mee in de chaos gaat. Of de ganse wereld zoals u het wilt noemen.
Want we zitten in een heel rare periode. We zitten in een afwikkeling van het oude en we zitten in de opbouw van het nieuwe. En in die opbouw van het nieuwe zijn alle zaden als het ware gezaaid. Zijn alle mogelijkheden aanwezig. Alleen moet je ze toepassen. Moet je ervoor gaan. Moet je hetgeen wat in u opborrelt wanneer u zich op deze krachten instelt, wanneer u zich via uw meditatieve procedures, uw contemplatieve oefeningen, in harmonie zijt en wat er uit voortkomt, daar moet u durven voor gaan. En als u dat doet, dan krijgt u alles wat rondom u is dat mee tot die krachten behoort als medestander. Dan gaat u die weg op die de vernieuwing is. Dan krijgt u daar in de nieuwe mogelijkheden.
Ja, en misschien ziet het er in het begin stoffelijk niet zo mooi uit, want in deze contreien leven jullie allemaal ver boven jullie stand. Neem mij niet kwalijk dat ik zo zeg. Maar ieder van u denkt aan de zeer vele zaken die hij zeker nodig heeft om in dit leven te bestaan. Neem gerust van mij aan, lieve mensen, dat 50 % van wat u allemaal dagdagelijks in uw bezit hebt totaal, maar totaal overbodig is. Dat u dit helemaal niet nodig hebt, maar men heeft u het idee bijgebracht dat het levensnoodzakelijke is. Vergeet dat eventjes. Wat levensnoodzakelijk is, dat zult u altijd hebben. Zo simpel is het.
Mensen in deze luxe maatschappij zitten in de miserie, omdat ze niet zien wat ze hebben en omdat ze alleen maar kijken naar hetgeen wat ze niet hebben. Dit is op alle terreinen zo. Het is belangrijk dat u zich als spiritueel zoekende daarvan kunt distantiëren. Dat u zich daarvan kan vrijmaken. Dat u vanuit uw overtuiging, vanuit uw aanvoelen kunt handelen. Dan kan ik u garanderen dan krijgt u resultaat.
Want u bent één met al die krachten rondom u. Dan bent u rijker dan de rijkste mens ter wereld. Want u bezit in harmonie alle krachten van de kosmos. Dan mag eender welke multimiljardair komen, die bezit daartegenover niets. Want hetgeen waar hij zich op beroept is vergankelijk. Maar deze kosmische krachten zijn niet vergankelijk. Zij zijn er steeds en zij zijn hetgeen wat uw bezit is, waar u mee kunt werken, waar u mee resultaten kunnen behalen. Zij zijn op het ogenblik hetgeen waarmee u de mogelijkheden krijgt om in de nieuwe kosmische tendens, die zich volop aan het settelen is op deze aarde, de juiste houding, de juiste attitude te vinden, zodat u op de meest juiste manier uw leven kunt verder zetten. Niet direct een leven dat gebonden is aan alle mogelijke stoffelijke voorschriften en stoffelijke materiële zaken. Maar een leven dat vooral gebaseerd is op uw eigen bewustzijnsontwikkeling. Op het blijvende. Het verder gaan op deze weg. En dan kun je tezelfdertijd, wanneer je dit besef hebt en wanneer je met deze krachten handelt, een ware betekenis hebben voor uw medemens. Dan kunt u velen helpen, gewoon dikwijls door maar een woord te zeggen kun je de mens de juiste klik laten maken.
Dat is hetgeen wat ik u graag vanavond duidelijk wou maken.  Jullie hebben allemaal aardig wat magische oefeningen achter de rug. Dus het is voor jullie niet zo moeilijk om dit te aanvaarden. Dat de kracht overal aanwezig is en dat deze kracht ook in u aanwezig is. Dan wordt het tijd, lieve mensen, van er mee aan de slag te gaan. Ik heb u een paar kleine voorbeelden gegeven als ondersteuning. U mag ze gerust uittesten. U zult zien dat het werkt en u zult door u in te stellen op deze kracht voor uzelf ook andere zaken ontdekken. Twijfel dan niet aan uzelf. Wanneer u aanvoelt dat het gebruik van dit kruid of dat mineraal zulke inwerking kan hebben, doe het dan. Twijfel er niet aan als dit in uw gedachte opkomt en dat het u mogelijkheden geeft.
Ik weet het, het is moeilijk voor de mens, want jullie zijn zo geschoold dat voor alles wat in uw gedachte opkomt, eerste zogezegd een wetenschappelijk bewijs moet zijn. Maar zelfs uw huidige wetenschap is bijgeloof, want veel van wat uw wetenschap op het ogenblik pretendeert te kennen en te weten, is gebaseerd op drijfzand. Maar ze hebben het nog niet door. In de komende tientallen jaren zal meer en meer van wat nu vaststaat als zijnde een zuil boven water, langzaam maar zeker, in het water wegzinken, omdat uw theorieën wetenschappelijk gebaseerd zijn meestal op verkeerde interpretaties. Maar goed, dat is een proces voor de wetenschapper, niet voor ons. Wij zijn geen wetenschappers. Wij kunnen ons misschien esotericussen of magiërs noemen. Maar juist omdat je u zo benoemt en graag dat etiket hebt in uw ontwikkeling moet je dan ook u er durven naar gedragen. Dat wil zeggen in deze tijd, een tijd waar enorm veel in mogelijk wordt, hetgeen wat in u opborrelt, wat je aanvoelt ermee omgaan. Niet zeggen: ik ben niet zeker, ik weet het niet. Wanneer het gevoel er is, wanneer de kracht er is, wanneer de harmonie er is, ga er dan voor en werk er dan mee. En dan zal je zien dan krijg je resultaat.
En effectief u hebt geleerd van via contemplatie naar onze zijde te komen. U hebt geleerd van met ons zo contact te nemen. Een hele mooie methode. Maar wanneer je beseft dat het eigenlijk voldoende is om aan ons te denken, om u gewoon open te stellen en vertrouwen te hebben in hetgeen wat er door komt, dan maakt je ineens een sprong voorwaarts.
En u hebt nu al het voordeel gehad dat de meesten toch al bepaalde gewaarwordingen hebben ervaren in de oefeningen waardoor ze weten van hé, tiens, dat is mijn contactpunt. Als ik dat ervaar weet ik zeker ik heb contact. Wat let er u dan van wanneer u onder andere omstandigheden dit aanvoelt van dit te aanvaarden als zijnde: hier volgt iets, hier ben ik in harmonie en men inspireert mij als het ware. Durf dan te luisteren. Durf dan hetgeen wat door komt waar te maken. Dan zal je zien dat je aardig wat vooruit gaat. Dat er aardig wat mogelijkheden zijn in deze zeer boeiende tijden waar we in leven. Want ondanks alles wat je rondom u continue hoort en ziet is dit een zeer boeiende tijden waar we in leven en waarin ontzettende mogelijkheden zijn. Waarin positieve krachten zeer sterk in evolutie zijn. Maar gezien de opbouw en de manipulatie in uw moderne maatschappij valt dit zo niet op en dit is best ook.
De krachtigste werkingen zijn de werkingen op de achtergrond. De werkingen die alleen maar opgemerkt worden door degenen die er klaar voor zijn. Vele zaken zijn op het ogenblik overal in uw maatschappij in ontwikkeling. Zij zullen geen nieuwsberichten halen, want ze hebben voor die zijde van uw maatschappij geen waarde. Toch zijn de zaken die nu in ontwikkeling zijn hetgeen wat zal bepalen hoe uw maatschappij er de komende eeuwen, ja, ik zeg eeuwen, zal uitzien. Niet hetgeen wat u nu dagdagelijks hoort. Want dit is op zijn laatste pootjes aan het lopen.
De nieuwe ideeën zijn als het ware ingezaaid, om het met een term te zeggen die eigen is aan de lente want dan gaat de mens zaaien. Wel, we zijn zover. Alles is langzaam maar zeker in zijn ontwikkeling. Maar het is een ontwikkeling die niet tegen te houden is. En degene die dit bewust meebeleefd, is degene die naar de toekomst toe zijn eigen leven mee zal bepalen, hoe het verloopt en wat de kansen erin zijn. En dat is zeer veel waard. Je wordt niet meegesleept in het oude, in de afbraak, maar je gaat recht vooruit voor het nieuwe.

Zo, lieve mensen, ik ga het hierbij later voor vanavond. Ik hoop dat ieder van u er een kleine meerwaarde kan uithalen. Dat ik bij ieder van u ergens een klein vlammetje heb laten opflakkeren zodat je geprikkeld bent om met het gebrachte aan de slag te gaan. En dan wens ik jullie veel succes ermee.

Deel 2.

Aan mij de eer om vanavond uw vragen te beantwoorden. Mag ik dus voorstellen de eerste vraag naar voor te brengen.

Vragen.

  • Broeder, de muur waar ik soms tegen bots bij contemplatie, maak ik die zelf uit angst, zielsangst of komt dit door een negatieve kracht buiten mij?

Wanneer iemand in contemplatie op een muur botst, dan ontstaat dit gewoon omdat men vanuit zichzelf zich onzeker voelt. Dit heeft niets te maken met krachten buiten u. Dit heeft alles te maken met uw eigen ingesteldheid. Het is namelijk zo, wanneer u in contemplatie gaat dat u heel gemakkelijk kenmerken van uzelf naar voor ziet komen die u eigenlijk niet wenst. En op dat moment plaatst u, onbewust dikwijls, een soort barrière om u niet te moeten erkennen zoals uw werkelijk bent.
De oplossing is eigenlijk heel simpel. Wanneer u in contemplatie vast geraakt, dan gaat u gewoon over naar iets anders. U blijft niet op het vastgelopen gedeelte zitten of u tracht niet deze muur af te breken. Dit gaat toch niet. Hoe sterker u zich verzet tegen zoiets, hoe sterker en hoe groter de muur wordt. Op het ogenblik dat u dit gewoon negeert door op een andere wijze verder te gaan, zal u zien dat op een bepaald moment deze barrières gewoon verdwijnen, niet meer opkomen en dat u via gewoon een ander gedachtebeeld uzelf beter kunt beschouwen, aanvaarden en verder gaan.

  • De dingen die wij vandaag als waarheid hebben aangenomen kunnen morgen anders zijn. Heeft dit te maken met verandering van energie van die dingen of van onszelf. Bijvoorbeeld brandnetels kunnen vandaag gezond, bloedzuiverend zijn, maar later giftig. Maar dit geldt voor alle dingen. Kunt u een beetje duidelijker zijn, een beetje meer uitleg graag.

Wanneer een mens zegt: dit is de waarheid, dan verteld hij al een leugen. Zo simpel is het. Een waarheid is altijd zeer subjectief, zeker voor de stofmens, omdat je niet in staat bent het ganse plaatje steeds te overzien.
Wanneer je nu het voorbeeld van de brandnetel aanhaalt, dan is het zeker zo dat de brandnetel een zeer zuiverend effect op het menselijk lichaam kan hebben. Anderzijds is geweten dat deze zelfde brandnetel zeer toxische stoffen kan omzetten. Maar op het ogenblik dat u, om welke reden ook, de brandnetel kiest die bezig is met de aarde te ontgiften en volop deze zaken in zich draagt, ja, dan kan er een probleem ontstaan. Nochtans de waarheid is dat deze brandnetel hoe dan ook een zuiverende, reinigende werking heeft. Voor die brandnetel verandert er niets. Het is alleen uw benadering die veranderd. Omdat u niet alle factoren kent die op dat ogenblik aan de orde zijn.
U bent vertrokken vanuit het beeld dat een brandnetel zuiverend is. Dit is zeer juist. Maar wanneer u een brandnetel gaat nemen die naast een chemische fabriek groeit, dan is deze brandnetel nog steeds zeer zuiverend. Alleen niet voor dat menselijk lichaam, maar wel voor de ontzettend vervuilde bodem naast deze fabriek en tracht deze brandnetel zijn taak die hij heeft in de natuur op de meest juiste wijze te voltrekken, met als gevolg dat dit voor de mens schadelijk kan zijn.
En zo zijn er vele voorbeelden. Wanneer u bijvoorbeeld weegbree kent. Weegbree is een plant die kan gebruikt worden om bijvoorbeeld wanneer u voetblaren hebt, dit in uw schoenen te leggen. U zult geen pijn meer hebben en uw voetblaren zullen heel mooi helen. Maar wanneer u diezelfde weegbree gaat plukken naast een van jullie autostrades of snelbanen dan kan ik u verzekeren dat u op een minimum van tijd een zwerende voet hebt. Waarom? Weegbree heeft een eigenschap van lood uit de bodem te trekken en om te zetten. Nu de weegbree die naast een autostrade groeit, neemt ontzettend veel lood op. Met als gevolg dat wanneer u deze bladeren in uw schoen legt en er op loopt, uw eigen weer intoxiceert.
Wat is de waarheid? De waarheid is maar wat u op dat moment kent. En daar stopt het. Een universele waarheid, broeders en zusters, die bestaat niet voor de stofmens. Want de stofmens heeft zoveel beperkingen dat hij maar zijn beperkte waarheid kan kennen. Zo.

  • Met momenten ervaar ik de hulp van gene zijde enorm. De laatste tijd word ik steeds geconfronteerd met de visualisatie van een overleden persoon. Moet ik dit als een aanwijzing zien en zo ja, wat is hier de bedoeling?

Ach, wanneer u de visualisatie ziet van een overleden persoon, zegt dit meer over jou dan over de overleden persoon. U moogt gerust zijn een persoon die is overgegaan gaat zich niet bezig houden met zich te visualiseren bij jou. Maar het omgekeerde is wel degelijk waar. Wanneer u een overleden persoon moeilijk kan loslaten, dan gaat u gewoon zelf dit beeld steeds weer oproepen.
Ik kan u maar een raad geven in deze, dat is voor uzelf duidelijk te stellen naar de overleden van: kijk, alles is in orde, ga uw gang, het beste geschiede. En laat alsjeblieft het beeld los. Dit is zeer belangrijk voor uzelf en ook in het belang eventueel van de overledene moest deze emotioneel teveel binding hebben. Dat is nooit goed wanneer iemand is overgegaan daar steeds weer met bezig te blijven. Als je dat toch wilt doen, denk dan alleen aan zeer positieve, zeer goede zaken, die in het leven van de overlevende hebben plaats gehad. Maar nooit de gedachte van: ach, dit is toch erg dat wij hem of haar kwijt zijn. Ach, wat had hij of zij nog kunnen betekenen voor mij. Nooit zo’n gedachten. Want dit is voor uzelf, maar ook indien de overledene nog niet in zijn juiste positie is gekomen of zijn juiste sfeer, een zeer storend element in zijn aanpassing aan zijn nieuwe wereld. Je mag niet vergeten, iemand die juist overgegaan is, heeft een tijd nodig om zich aan te passen. Zo goed wanneer u geboren wordt, dat het kind tijd nodig heeft om zich aan de stof aan te passen. Heeft de geest die terug in de geest geboren wordt een tijd nodig om zich te oriënteren en terug zijn weg te vinden. En wanneer dat je dan steeds weer storende gedachten krijgt dan is dit heus niet aangenaam, hoor.
Ik zou het cru kunnen vertellen zoals een vriend van mij dit nogal eens naar voor bracht in openbare zittingen. Een man is overgegaan en is blij dat hij van zijn vrouw vanaf is en die vrouw die blijft maar zeggen: maar man toch, waarom heb jij mij verlaten, waar zit je nu, en, en, en.  Ja, dan krijg hij het aan onze zijde wel op zijn niet hebbende heupen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Neem mij niet kwalijk, dit is maar een grapje.

  • Mag de oefening van het kiemende zaadje nog gebruikt worden, maar nu meer met de bedoeling als eenheidservaring met de aarde en de kosmos of is dit beter 1 maal per jaar in de lente uit te voeren en zo ja moet dit in reeksen van 7 of mag dit naar believen.

Als ik het goed kan ophalen dan is dit een oefening geweest die effectief zoals u stelt een beperkt aantal dagen, zeven dagen namelijk, werd uitgevoerd. Dit is een oefening die kan herhaald worden in het voorjaar, omdat dit dan samen gaat met effectief de kiemende krachten. Dit is geen oefening die je permanent moet uitvoeren.
Wat je wel kan doen, is wanneer je op bepaald moment behoefte hebt om extra kracht op te laden, is dit een oefening die wanneer je u daar volledig in kunt laten opgaan, u de mogelijkheid geeft één te worden met de grote energiewaarde van de aarde en zo uw eigen krachtpotentiaal bij te sturen.
Nu de oefening, voor zover ik weet, was vooral bedoeld om u in de mogelijkheid te stellen van de andere oefeningen op een juistere en een krachtigere manier verder te zetten.

  • De ingevingen werkelijk in praktijk brengen is moeilijk voor mij. Graag praktische tips indien mogelijk.

Maar kijk eens hier. Wanneer u als jonge mens verliefd wordt, is het toch niet moeilijk om achter uw liefde aan te lopen. Niemand heeft daar last van gehad buiten uzelf natuurlijk. Waarom is het dan zo moeilijk als u nu op dit moment bepaalde ingevingen krijgt en aanvoelt van dit moet ik doen, van dit uit te voeren. Omdat daar misschien minder menselijke hormonen achter zitten. Omdat daar misschien teveel rationeel denken bij zit. Lieve mensen, laat dit rationele. Wanneer u echt aanvoelt van: dit is nou mijn weg, ga die dan. Ga er voor. Praktische tips? Die zijn voor iedereen verschillend. Want wat voor de ene aanvaardbaar is, is voor de andere ver weg. Maar wanneer u inspiratief aanvoelt: ik moet daarvoor gaan in mijn leven, ga er dan voor. Want wanneer u dit niet doet, dan krijgt u dat u zich ongelukkig gaat voelen en een ongelukkige mens trekt nog meer negatieve zaken aan. Het klinkt misschien cru. Maar ik ga een voorbeeld stellen.
Stel u bent iemand die wilt leven van de kunst. U wilt kunstschilder worden. Tot hiertoe altijd heel braafjes in een gezinnetje geleefd. Gaan werken van ‘s morgens tot ‘s avonds. Want dat hoort zo. Maar in u leeft de drang om kunstschilder te worden. Nu hebt u twee mogelijkheden. Of u zegt: ik ga ervoor. En dan kan dat gezin zeggen, ja, maar wij dan? Of u gaat er niet voor. Wanneer u er niet voor gaat, dan zal het heel simpel zijn. Dan gaat u langzaam maar zeker verzuren. U gaat dit ook overdragen op uw gezin en op uw werkomgeving, met alle gevolgen van dien. Of u gaat er voor. En u zegt tegen uw gezin: kijk, dat is hetgeen wat ik wil, of u staat achter mij of u gaat uw eigen weg. Och, en nu staat iedereen op zijn achterste poten. Hoe durf je dat zeggen, een gezin achterlaten. Neen, je moet dan bij dat gezin blijven als een verzuurde man of vrouw met alle gevolgen van dien.
De kwestie is wanneer u aanvoelt van dit moet ik realiseren, dit is mijn weg, ga er dan voor. Durf op dat moment consequent zijn. Durf de gevolgen daaruit voor uzelf aanvaarden. En als u dat doet, zal u zien dat de wereld daar gaat aan beantwoorden. Dat u het juiste gaat tegenkomen. Dat u de mogelijkheden gaat hebben om te realiseren wat in u leeft. En de meeste mensen doen dit niet.
Waarom niet? Ik wil kunstschilder zijn maar …. en dan begin het. Ik moet een wedde hebben, ik moet een auto hebben, ik moet een dak boven mijn hoofd hebben, ik moet vakantiegeld hebben en wat is er nog allemaal in die maatschappij. Maar dan kun je geen kunstschilder worden. Dan gaat het niet. Wees dan eerlijk met uzelf en zeg dan gewoon tegen u, ik blijf zitten waar ik ben in deze materiële maatschappij en ik zie wel. Maar kom dan niet klagen dat het in u vreet. Kom dan niet klagen dat je in deze moderne tijd ziektes krijgt die aan deze moderne tijd zijn aangepast. Maar wanneer u echt aanvoelt van ik wil kunstschilder worden en u gaat ervoor, zonder al die eisen te stellen, dan zal u zien dan zal u het kunnen realiseren. En wees gerust op een of andere wijze hebt u een dak boven uw hoofd er op een of andere wijze hebt u te eten. Oké.  U zult misschien niet in een vijfsterrenrestaurant gaan maar misschien bij de Mac Donald, maar wat maakt het uit! U zult kunnen realiseren wat er in u leeft. U zult gezond zijn. U zult harmonisch zijn. U zult verder kunnen. En u zult ten minste niet aan onze kant komen en u beklagen over zo’n slecht stoffelijk leven met alle ziektes en problemen van dien. Maar u zult aan onze kant komen later, tevreden, over een leven dat heeft gegeven waarvoor u gekozen hebt. En dat beseffen te weinig mensen.
Weet u, en dit is even een kanttekening, dat heel velen van u geïncarneerd zijn in deze maatschappij, speciaal om te leren zich te bevrijden van de ketenen van deze maatschappij. Velen van u hebben gekozen om in deze situaties waar ze nu inzitten te komen, om zich daarvan vrij te kunnen maken. Om het achter te kunnen laten wat in de basis wordt gelegd en van daaruit verder te kunnen gaan. Sommige kunnen dat bekijken als zijnde het religieuze waar ze in terecht kwamen. Anderen kunnen dat bekijken als het wetenschappelijke. Ander nog zelfs de luxe alleen. Want vergeet niet hoe beter je het hebt, zeker vanuit uw jeugd naar uw volwassenheid toe, hoe moeilijker het wordt om de juiste keuzes te maken.
En toch is dat juist hetgeen wat in het leven als bewustwordingsgang het meest belangrijke is. Het kunnen loslaten waarvan je denkt: ja, waar kom ik dan terecht? In het ijle, in het niets. Elke bewustwordingsvooruitgang is steeds weer opnieuw en opnieuw een stap in het ijle. Je staat voor de ravijn en je stapt er over. Niet van: oh, dat gaat niet want ik val er in. Neen. Je gaat vooruit. En dan zie je dat die ravijn er niet is. Of je staat voor de muur en je gaat door. En dan zie je dat die muur zich voor u gewoon opent. Maar dat is niet simpel. Dat weten we wel. Nochtans is dat een van de grote waarden die jullie hier in dit stoffelijke leven mee kunnen leren ondervinden en uitwerken.

  • Hoe weet je wat er in je leeft?

Wanneer de zon schijnt en je staat in de zon, vraag je je dan af als je begint te verbranden, hoe weet ik nu dat ik verbrand. Dat voel je. Hoe weet je wat in u leeft? Is hetzelfde. Wanneer zaken in u steeds weer opnieuw naar voor komen, steeds weer in uw gedachtewereld een voornaam punt inhouden. En heus hier spreek ik niet, och, ik zou graag een Rolls Royce hebben, daar gaat het niet over. Of ik zou graag een villa hebben en een butler erbij. Daar gaat het niet over.  We zijn hier wel degelijk bezig met uw geestelijke ontwikkeling. Maar als u aanvoelt van: kijk, ik wil op een of andere wijze, en ik ga het nu niet invullen want anders gaat iedereen beginnen kleuren, een betekenis hebben voor de wereld, voor de mensheid en steeds weer komt dat beeld terug bij u, dan weet je: daarvoor moet ik gaan. Dat is hetgeen wat in mij leeft. En als je dan nog twijfelt, wel doe dan het volgende: wanneer u ‘s avonds naar bed gaat en u legt zich te rusten, vraag dan even voor u inslaapt aan uw eigen geest: waarde vriend, terwijl ik slaap, inspireer mij. Misschien via droom. Misschien via gedachtebeeld als ik wakker word. En wanneer je dan ‘s anderendaags ontwaakt of in de nacht ontwaakt en u hebt een bepaald beeld dat overeen komt met hetgeen wat u al aanvoelde, dan kan u er zeker van zijn dat het dat is waarvoor u hier rond loopt. En wanneer u dit dan enkele malen na elkaar herhaalt en u krijgt steeds weer hetzelfde beeld in uw slaap of bij het ontwaken, wees er dan van overtuigd dat uw eigen geest u duidelijk een vingerwijzing geeft van: kijk, dat is hetgeen waar je eigenlijk zou voor moeten gaan. En ook weer hier is, durf ervoor gaan. Durft u vrijmaken van alles wat u totaal of op dit moment ketent.
Jullie beseffen eigenlijk niet, en dat geldt voor iedereen, met hoeveel ketens jullie rondloopt. Als ik zo de mensheid bezie van tegenwoordig en de mens afzonderlijk observeer, in mijn tijd als je gevangen waart, dan deden ze een ketting rond uw been met een stalen bol eraan. En je sleepte die voort. En dan vloekte je dat dat zo moeilijk was en zo lastig. Nu doen ze dat niet meer. Maar de mens doet het met zichzelf en ketent zich aan alle mogelijke zaken vast en zegt: het kan niet anders. Het moet zo. En hij voelt zich doodongelukkig.
Er zijn mensen die alle dagen naar hun werk gaan, het tegen hun zin doen, zich doodongelukkig voelen en voor zichzelf wijsmaken van: ja maar, ik moet dit doen. En zo is het met alles. Kijk uw maatschappij na. Er zijn veel mensen die thuis zitten, zich steendood vervelen maar niet eens de moeite doen om iets in handen te nemen. Ach nee. Ze krijgen toch zo steun, is niet moeilijk. En dan denken ze dat ze gelukkig zijn dat ze stempelgeld trekken of eender wat. Lieve mensen laat dit los, ga voor hetgeen in u leeft, zou ik zeggen. Handel. Dan is ineens de werkloosheid opgelost. Ach, maar dat zullen de vakbonden dan weer niet graag horen. Maar goed dat is uw maatschappij. U ziet hoe perfide eigenlijk uw maatschappij op het ogenblik in mekaar zit.
Dus de enige raad die ik u kan geven, ik heb gelukkig geen last meer van die maatschappij, maar dat is ga voor hetgeen in u leeft. Gooi de boel die u blokkeert, die u vastzet opzij. En doe je het niet. Och, klaag dan niet dat je met de massa mee gaat die op het ogenblik mee in de ellende zit. En neem mij niet kwalijk, als ik hier jullie Europa bekijk en al degenen die niet tevreden zijn, ze hebben het zelf gecreëerd. Ze hebben het zelf gewenst. Juist doordat men allerlei ketenen aan zich heeft geketend en gezegd heeft: kijk, dat is nu het mijne. Broeders, zusters, niets is het jouwe. U loopt hier toevallig op aarde, u moogt de aarde gebruiken, u moogt de lucht inademen, u moogt de vruchten van de aarde eten en dat is alles. Niets van deze aarde is het jouwe. U bent deel van die aarde. En daar stopt het. En als je dat beseft, als dat goed tot je doordringt, dan kan er je nog heel weinig raken. En dan kun je veel gemakkelijker gaan voor hetgeen wat echt in jou leeft. Sorry, voor de beetje een te grote uitweiding.

Meditatie: Krachten rondom ons.

Mag ik jullie vragen al jullie ketenen even los te maken hé. Even te vergeten wie of wat je bent, wat uw achtergrond is, wat uw bindingen zijn en laat het nu allemaal even los. Laat ons gewoon ons één voelen met de krachten rondom ons. En laat ons aan deze krachten vragen dat zij nu op dit eigenste ogenblik ons inspireren wat voor ons het meest juiste in de toekomst is.
Laat ons één zijn met alle krachten, want alle krachten zijn in ons aanwezig. Wij zijn deel van de schepping. Wij zijn deel van de Bron en doordat we deel zijn van deze Bron zijn wij gelijk aan de Bron. Alles is in ons aanwezig. Niets ontbreekt ons. Alle krachten van de kosmos staan ter onze beschikking, zijn in ons aanwezig.
De krachten van de wind sturen ons op wegen die voor ons gelegd zijn. De krachten van het water voeden ons met energie, zodat we steeds weer zonder dorst onze weg kunnen vervolgen. De krachten van de aarde geven ons vruchten, zodat we nooit honger hebben, noch geestelijk, noch lichamelijk. De krachten van het vuur geven ons de warmte, de energie, en het licht om steeds weer door te gaan, steeds weer opnieuw de zaken te benaderen. Want alles tezamen is als het ware de steen der wijzen. Alles tezamen is het levenselixir waar we steeds mee verder kunnen. Eén zijn wij in alles. Het licht is ons werktuig. De harmonie is onze leider.
Al deze zaken maken dat we van het stoffelijk bestaan een verheven ervaring kunnen maken. Dat we van een stoffelijk bestaan een ervaring kunnen maken die ons geestelijk verder brengt dan ooit een mens kon dromen. Zodat we, wanneer we dit voertuig na gebruik kunnen loslaten, verder kunnen gaan in het Licht. Onze weg verder kunnen zetten van bewustwording en steeds meer één worden met de grote scheppende kracht die overal aanwezig is, die ons deel is.
Laat ons in harmonie zijn met deze kracht. Laat ons als het ware een aura van lichtende kracht om ons heen opbouwen. Zodat onze eigen aura mee gezuiverd is door deze lichtende harmonie. Zodat onze denkwereld mee gestimuleerd is, in het aanvaarden van deze krachten. Zodat we met deze krachten aan de slag gaande de bakens zijn van de nieuwe tijd. Zodat we voor onze medemens als voorbeeld kunnen functioneren en helpende en steunen in deze veranderlijke wereld.
En laten we beseffen dat de stof maar een werkinstrument is, geen verzamelingsinstrument. Een werkinstrument waarmee je uw geestelijke ontwikkeling verder kan ontplooien. Dat is de kracht die overal aanwezig is. Dat is de kracht die in ons leeft. Om steeds weer verder te gaan. En steeds opnieuw en opnieuw de stap te zetten naar verdere bewustwording. Verdere eenwording met de Vader die ons dit allemaal heeft geschonken. Die het ons allemaal heeft mogelijk gemaakt.
Laat het licht nu in u neerdalen, zodat uw geest verfrist is. Zodat uw denken helderder is. Zodat u in de komende uren meer en meer inzicht krijgt in wat uw mogelijkheden zijn. Zodat u langzaam maar zeker voor uzelf de juiste beslissingen kunt opbouwen, beslissingen die niet gebaseerd zijn op hetgeen men u allemaal vanuit de stof tracht aan te reiken, maar beslissingen die gebaseerd zijn op harmonie, op het Licht en op de inspiratie van uw eigen zijn. En dan zal je zien, dan is het mogelijk de juiste weg te gaan. De juiste vruchten te plukken, zodat dit leven voor u een van de meest waardevolle kan zijn die u de laatste tijden hebt doorleefd.
In de naam van de Vader bevestig ik deze krachten. In de naam van het Licht bevestig ik hetgeen wat hier aanwezig is. Dat de harmonie uw deel moge zijn. Dank aan de krachten van de kosmos.

Zo, mijn geliefde broeders en zusters, het was mij een genoegen hier bij jullie te zijn. We zullen proberen in de komende weken en maanden jullie zo goed mogelijk verder te begeleiden. Durf open te zijn. Durf uit te komen voor hetgeen in u leeft, wat u aanvoelt. En dan kan u er van op aan dat u vanuit onze zijde met de mogelijkheden die u al aangeboden zijn, alle steun en hulp kunt verkrijgen die maar denkbaar is. Want het is niet alleen de hulp die we jullie geven, maar het is het totale plaatje dat het uiteindelijk mogelijk maakt dat de vernieuwing van de aarde zich voltrekt en dat de aarde een planeet blijft waar het voor de geest aangenaam is om lering op te doen. En dat is toch voor velen van ons ook nog altijd belangrijk. Geliefde broeders en zusters, ik wens jullie nog veel succes in jullie zoektocht.

image_pdf