Beheersing

image_pdf

06 november 2012

Zo. We zijn hier weer samengekomen om weer een stapje verder te geraken in onze ontwikkeling. Wij hebben jullie de laatste weken een beetje gade geslagen en het is ons opgevallen dat, ondanks dat de meesten onder u zich zeer sterk inzetten om uit te voeren hetgeen wat gevraagd wordt, zij er moeilijk in slagen om zich te ontdoen van alle gedachten- invloeden die op het ogenblik rondom u heen, als het ware, aanwezig zijn. U zult allemaal de laatste tijd wel opgemerkt hebben dat er nogal wat zaken u irriteren. U bent geprikkeld en zo verder. Daarom zou ik vanavond een paar zaken naar voor willen schuiven die u kunnen helpen in uw verdere ontwikkeling.
We hebben hier vroeger al meermaals gehad, voor zover ik geïnformeerd ben, hoe u af te schermen. Maar blijkbaar is dat bij jullie nog niet een spontane reflex wanneer zaken u dikwijls, onbewust, raken, irriteren en u in een richting duwen die je eigenlijk niet wenst. Iedereen kan in de laatste 14 dagen voor zichzelf wel bepaalde facetten naar voor brengen. En we zitten nu in de langzaam zeker donkerste periode, in de komende weken, van de herfst en dan van de winter. En dat houdt in dat veel van deze zaken zich nog sterker zullen gaan manifesteren.
Wanneer u nu uw beschouwingsoefeningen zoals ze vorige keer naar voor zijn gebracht uitvoert en u vergeet zich, om het zo uit te drukken, af te schermen dan is deze beïnvloeding voor ieder van u nogal gemakkelijk. Omdat u, zonder dat u er erg in hebt, via uw aura van alle invloeden laat binnen vloeien. Daarom zou ik voorstellen dat u wanneer u in de komende weken verder gaat met de oefeningen waarmee u bezig bent, dat u de gewoonte maakt, om u bijvoorbeeld bij aanvang van de oefening in gedachte te omkleden met een spiegelend ei. Waarom een spiegelend ei? Wel dat is heel simpel.
Je krijgt dan, dat al het geen op u afkomt dat niet in evenwicht is of dat niet positief of harmonisch is met u, in de spiegeling zich terug reflecteert naar de bron van oorsprong. De vorm van een ei stel ik voor omdat de eivorm, kosmisch gezien, inhoudelijk ervoor staat dat alles aanwezig is. En dat is zo. Als mens, als fijnstoffelijk geheel, als geest, als het geheel van uw bestaan, is alles in u aanwezig. Als u dat laat doordringen en u werkt daarmee, dan kunt u naar de toekomst toe aardig wat betere resultaten bereiken dan dat u tot hiertoe hebt kunnen behalen. U kunt u gerust voorstellen dat de eivorm een universele vorm is die ook reeds ontzettend lang in magie gebruikt werd en wordt.
Wanneer u in oude geschriften gaat neuzen zult u daar nog afbeeldingen vinden van deze afschermingen. Maar deze afscherming op zich is in deze tijd met alles wat rondom u gebeurt ideaal omdat u ze zo opbouwt dat in tegenstelling tot een gewoon ei dat u kent, dat niet spiegelend is, deze vorm dus aan zijn buitenzijde, spiegelend is. Er dringt niets door dat niet tot u behoort. Dat is heel belangrijk. Alles wat dat, laat ons zeggen, behoort tot andere gebieden, andere sferen, ziet zichzelf in de spiegeling en kan u niet meer beroeren. Zaken die tot het jouwe behoren zien zich niet in deze spiegeling en kunnen vrij tot u komen. En dan klinkt dit misschien raar, maar ook hier zit een oude magische wet. U weet in legenden over magiërs dat daar steeds gezegd wordt dat een magiër geen spiegelbeeld heeft. Dit zijn verhalen natuurlijk, maar zij zijn wel op iets gebaseerd. Ze zijn gebaseerd op de oude gebeurtenissen die de gewone mens heeft kunnen vaststellen, waar de magiër effectief anders reageerde dan dat zij verwachten. Daaruit is dan de legende van het niet-spiegelbeeld ontstaan. Maar goed. Het is in deze, voor jullie en in jullie scholing, heel goed bruikbaar. Je krijgt daardoor een veel constantere, evenwichtige werking binnen uzelf. En dat is toch belangrijk.
Want wij zien en we merken op dat nog velen onder u zich steeds nog toetsen aan wat buiten hen gebeurt. Gaan vergelijken, gaan afvragen hoe de ander dit bekijkt, maar dat zijn remmingen, dat zijn beperkingen die ervoor zorgen dat u in uw eigen ontwikkeling u blokkeert, niet verder geraakt. Je mag niet vergeten dat alles in u aanwezig is en dat het vanuit u vertrekt. Zelfs hetgeen wat we op een avond als deze u brengen, is in u aanwezig. Het is niet omdat wij tot u spreken dat wij u iets nieuws kunnen brengen. Wij brengen u enkel het geen wat reeds in u aanwezig is en wij trachten dit zo te beroeren dat het in u ontwaakt en dat je er verder met kan omgaan. Dat is het eerste punt van de avond.
En het is een praktische zaak die je vanaf nu eigenlijk voor uzelf heel handig kan gaan gebruiken. Een tweede punt en niet minder belangrijk in deze tijd en zeker in de komende tijden, is discipline. En dit is zo een woord in de moderne wereld dat men niet graag hoort. Discipline. Waar haal je het uit? En toch als je u geestelijk verder wilt scholen en met de krachten van de geest verder wilt werken zullen de meesten hier aanwezig voor zichzelf toch een sterkere discipline moeten gaan opleggen. Niet omdat wij het zeggen, niet omdat iemand anders het vraagt maar wel voor uzelf, om resultaten voor uzelf te kunnen behalen.
Een van de grote zwakheden in uw maatschappij is dat discipline verdwenen is. Alles moet kunnen, alles moet mogen en de horizon, ja, verder kijken we nog wel. En daar gaat het mis. Het is juist door u te houden aan afspraken, heel contentieus, een woord is een woord, een afspraak is een afspraak, daar hoeven heus geen boeken over geschreven te worden zoals het in sommige maatschappijen gaande is. We spreken af maar we schrijven eerst een boek van 1000 bladzijden waar alle kleine lettertjes instaan wat kan en wat niet kan. Dit is de ondergang van uw ganse maatschappij. Een woord is een woord, een afspraak is een afspraak. Voor uzelf moet u uw woord niet houden omdat ge dat aan een ander gegeven hebt, daar gaat het heus niet over. Het gaat er hem over dat u voor uzelf een afspraak hebt gemaakt en dat u de discipline hebt van, wat er ook plaatsgrijpt, u te houden aan deze afspraak. Wanneer ik terugkijk in het verleden, in de oude tijd, waar er nog leerjongens waren, dan was dat een van de eerste zaken die aangeleerd werd. Waarom?
Wanneer je iets wilt ontwikkelen, wanneer je iets wil bereiken moet je uzelf, als het ware, kennen. En je kunt uzelf maar kennen door uw eigen een discipline, als het ware, mee te geven. Voor vele zaken zeker wanneer het om gezondheid ging, waren sommige oefeningen noodzakelijk. In het verleden werd bijvoorbeeld gevraagd aan de leerling dat hij bijvoorbeeld gedurende een periode de consumptie van bepaalde stoffen zou mijden. Dat lag altijd in verband met de taak die hij moest uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer een leerling moest leren met de krachten van de zon om te gaan, om zo energie op te bouwen en door te geven, werd hem bijvoorbeeld gedurende een periode van laat ons zeggen 14 dagen – maar in die tijd werd niet in dagen gerekend maar in zonnestanden, maar laat het ons simpel houden – het consumeren van alles wat van gevogelte kwam, verboden.
Nu kunt u zich afvragen waarom men zulke zaken naar voor  bracht. Dat was heel simpel. Omdat men wist dat bepaalde stoffen aanwezig waren, die wanneer men met de kracht van de zon ging werken een bijwerking zouden, die door de leerling niet te hanteren was. En voor degenen die het graag willen weten het gaat hier over sulfer. Andere zaken waren bijvoorbeeld misschien nog moeilijker voor u, om voor te stellen in de moderne tijd, dat er gezegd werd een volledige seksuele onthouding op alle terreinen, gedurende, laat ons zeggen, drie maanden. Dan kijken jullie allemaal verbaasd wat voor historische zaken zijn dit. Nee. Integendeel. Juist door die discipline – en ik kan u garanderen ze werd nageleefd – verkrijg je dat je ook controle krijgt over uw eigen lichaam. Want het is heel gemakkelijk te zeggen: dit doen we niet, maar u weet evengoed dat wanneer je zegt dit doen we niet, dat de prikkel er al is om het wel te doen. Zeg maar eens tegen uzelf: ik eet vandaag geen zoetigheid. Elk koekje of elk zoetje dat je ziet liggen is een prikkel om uw eigen afspraak te overtreden. En wat je anders nooit niet ziet, zie je dan wel. Maar zo leer je voor uzelf, uzelf volledig te controleren, volledig in de hand te houden.
En dat is belangrijk als je wilt werken naar andere toe. U leert uw emoties onder controle hebben. Want hoe gaat u iemand via geestelijke of via magische weg helpen, wanneer u uw emotie niet onder controle heeft. Dan gaat dit niet, want dan gaat u volgens uw ideeën van goed, kwaad, licht en duister trachten te acteren. En dit is niet juist. Want de kosmos is een geheel. Het is een harmonie. Maar wanneer u niet de discipline hebt, om u te houden aan hetgeen wat voor u afgesproken is, door uzelf, wel dan mislukt het. Dit zijn moeilijke sleutels maar ze zijn essentieel wil je in de toekomst met de kennis die je nu krijgt, resultaten boeken. Je moet het heus niet voor ons doen. Je moet het is niet voor uw buurman doen. Je moet het ook niet voor de groep doen. Je moet het voor uzelf doen. Dat in de eerste plaats en als je dit voor uzelf doet dan ontwikkel je in uzelf de kracht en de mogelijkheden en die kunnen dan in een groep als deze, samenvloeien en naar buiten toe een zeer sterk resultaat boeken. Maar het is in de eerste plaats uw ontwikkeling, uw mogelijkheden.
En vooral in een tijd als deze, een tijd die eigenlijk in een versneld tempo allerlei vernieuwingen inhoudt, is het van belang dat u uzelf onder controle kan houden. Want anders wordt u gewoon meegezogen in hetgeen wat rondom u gebeurt. We hebben het u vroeger hier al meermaals op geattendeerd van: leef vandaag, niet in de gedachte van morgen, zeker niet in de gedachte van de verre toekomst. Werk vandaag uit wat je vandaag kan uitwerken en vooral neem uw tijd. Dit is ook zo een zeer punt in uw moderne maatschappij. Niemand heeft tijd.
En dit wil ik nu vandaag nog even speciaal naar voor brengen. Je zit in de herfstperiode, we gaan de winter in. Beschouw de aarde. Wat betekent herfst, winter voor de aarde? Dat betekent rust. Dat betekent bezinning, overschouwing. En wat zien we? Dat de mens precies nog drukker aandoet dan wanneer het lente of zomer is. Een mens vergeet te leven volgens de ritmen die de aarde, waarvan je deel zijt, u aangeeft. Ach, u moet zoveel. U hebt zo een druk programma. Maar u vergeet, doordat u dat allemaal achterna loopt, dat u steeds meer disharmonie in uw eigen lichaam creëert. Ik spreek over uw stoffelijk lichaam. In deze periode van het jaar vraagt een stoffelijk lichaam rust.
Uw voorouders, uw verre voorouders die nog leefden volgens het ritme van de natuur, kenden dit zeer goed. Zij hadden natuurlijk niet de luxe die u hebt en moesten zich dus ook niet druk maken om alle mogelijk comfort in gang te houden. Nog minder moesten zich druk maken of er elektriciteit zou zijn om al hun luxe te laten functioneren. Nu, er zijn er al een paar op wereld die weten wat dat betekent. Maar goed. De grote fout die de meeste nu maken is, dat zij de rust van de aarde niet meer erkennen en maar verder doen. Uw voorouders gebruikten de rustperiode om tot bezinning te komen, tot over schouwing te komen. U denkt misschien ja die mensen waren nog zo niet ontwikkeld of stonden nog zo ver niet. Vergist u niet, vrienden. Velen van hen stonden geestelijk veel verder als de doorsnee moderne mens. Hebben levens gehad waar zij meer in geleerd hebben dan dat het voor u, in deze moderne tijd, nog mogelijk is. Zij konden afstand nemen van zaken. Voor u zeer moeilijk is. En dat is het volgende punt wat ook naar voor mag komen.
Breek uw gewoontepatronen. Ja. Ik lees hier de gedachten af. Wat een moeilijkaard is dat deze avond die hier spreekt. Ja, maar heus het is niet zomaar dat ik het breng. Bekijk uzelf. Niet uw partner, niet degene die naast u zit maar uzelf. Zie hoe u gebonden bent aan gewoontepatronen en hoe lastig het is in de herfst en de winter om uw gewoontepatronen uitgevoerd te krijgen. U wordt er echt gestresseerd van. Ieder heeft zo zijn plannetjes die volvoerd moeten worden. En als we het zo van bij ons bekijken dan zeggen we dikwijls, ja, het is niet alleen een gewoontepatroon, in vele gevallen kun je al spreken over een niet te stoppen fobisch gedrag. En hoe komt dat? Omdat je uzelf geen discipline oplegt. Omdat je uzelf zaken wijsmaakt van het moet zo, of dit kan zo, of het is zus.
U denkt dat de wereld vergaat wanneer u niet handelt volgens bepaalde, neem mij niet kwalijk, geïndoctrineerde, door de opvoeding, patronen. U staat er niet bij stil, vrienden, hoeveel aan energie u dit kost. U staat er niet bij stil, dat u daardoor in deze periode voor uzelf zulke onevenwicht creëert dat u vatbaar bent voor alle mogelijke onevenwichten die in een stoffelijk lichaam kunnen voorkomen. En dan vindt u dat niet plezant. Dan gaat u daar nog meer tegen vechten in plaats van te aanvaarden wat er plaatsgrijpt. Ja, ik begrijp het. Het is moeilijk om volgen. Want jullie willen – en daar helpen we jullie graag mee – geestelijk verder evolueren. Jullie willen kennis opdoen die niet zomaar te rapen valt. Dit is allemaal mooi maar als je daarmee wilt werken, als je daarmee wilt omgaan is het eerste en belangrijkste dat u uzelf kent en dat u uzelf in de hand hebt. En wat zien we? Dat daar de zaken nogal eens schort. De wil is wel aanwezig maar de kracht om het uit te voeren die faalt meestal. En men gaat voor zichzelf allerlei mooie verhalen breien. Waarom dit zo moet en toch niet anders. En wanneer iemand iets opmerkt dan weet hij het niet. Dan heeft hij geen doorzet. Kan allemaal best zijn maar u doet, wat dat we hier gezegd hebben dat je niet mag doen: dat is gaan vechten, gaan verdedigen. Uw idee ten opzichte van anderen gaan bevechten. Het gevolg is dat uzelf, als het ware, u nog in een zwakkere positie brengt. Bekijk uzelf, vrienden. Onderzoek uzelf. Denk er over na wat ik hier naar voor heb gebracht. En wanneer je eerlijk bent zal ieder van de aanwezigen hier, voor zichzelf moeten toegeven, tja daar zit veel waarheid in.
Maar het is nu de moment, het is nu tijd, om dit te gaan wijzigen, om daar veranderingen in te brengen want anders, dan zal het geen wat je hier leert, behoren tot ja, de niet werkende kennis in u. Dan weet u wel zaken maar u kunt er niets mee. U behaalt er geen resultaten mee. U kunt kennis hebben van hoe u met uw beukenstaf – om het voorbeeld van vorige zittingen naar voor te brengen – hoe u daarmee moet werken en wanneer u het dan probeert hebt u geen resultaten. Is dit dan niet spijtig vooral in tijd en energie die u er in gestoken hebt. Ik kan u leren met de krachten van de zon te werken. Ik kan u leren hoe u omgaat met de krachten van de maan. Ik kan u leren hoe u via de krachten van de sterrenhemel zaken kunt sturen. Maar wanneer u niet beantwoordt voor uzelf, aan hetgeen hier vanavond naar voor is gebracht dan, weet u dat wel maar haalt u er geen resultaat mee. Want dan gaat het oude in u, uw oude persoonlijkheid, steeds weer op de voorgrond komen. Uw realistisch denken, als het ware, gaat steeds weer blokkeringen voor u zetten. En dan gaat een woord geen woord zijn want ach, daar kijken ze er ook niet naar. En ginder doen ze dat ook niet. Waarom zou ik het doen? En discipline ach waarom? Vandaag heb ik goesting erop en ik doe het. Morgen zie ik het wel. Maar dan haalt u alle fundamenten weg, onder u. Dan komt u gewoon in het drijfzand terecht en zeker in een periode als deze, die ontzettende veranderingen inhoudt.
Ik zou deze kunnen vergelijken als zijnde de geboorte van een kind. Het kind dat geboren wordt, wordt vanuit een toestand gerukt van rust en gezelligheid en goed voelen, in wat je zou kunnen zeggen, voor het kind een ijskoude wereld. Alles is nieuw, alles is anders, het moet allerlei nieuwe indrukken ondergaan. Van het ene moment op het ander is alles veranderd. Zolang het kind in de moederschoot aanwezig was, waren er nog verbindingen. Geestelijk was het voor het kind, om het zo uit te drukken, aangenaam. Hij had nog kennis van, hetgeen wat allemaal in het bestaan al doorlopen was. En plots wordt het daaruit gegooid. Plots valt dat allemaal weg en moet het kind zijn eigen weg gaan. Dit is hetgeen wat nu ook, met de aarde aan het gebeuren is en het gaat snel op dit ogenblik. U zult opmerken dat, in de komende maanden er nog aardig wat zal gepraat worden door de aarde. Dat er aardig wat nog zal verschuiven en dat het voor velen, zeer problematisch gaat worden. En heus niet alleen in uwe moderne wereld, over de ganse wereld. En dat is normaal.
Want het is de geboorte van totaal nieuwe gedachtewerelden om het zo te zeggen. Ik druk het menselijk uit. Uw oude zekerheden verdwijnen. De zo gezegde vrijheden verdwijnen. Alles is ineens anders. En dat gaat op korte tijd, op zeer korte tijd zelfs, zich voltrekken. Niet dat dat veel uitmaakt, dat is nu eenmaal de kosmische tendens. Maar voor groepen als jullie, voor mensen als jullie die zich daar in verdiepen, is het toch denk ik van belang, dat u zich heel bewust daarin opstelt. En om dat te kunnen zijn er aardig wat zaken die tot uw vastgeroeste gewoontepatronen behoren, die je moet kunnen loslaten.
En een van de moeilijke zaken die voor velen, daarin zich zullen voordoen is, het loslaten van de materie. Dit is een vloek om het zo te zeggen, voor de moderne westerse mens, materie loslaten. Maar als u het niet doet, dan gaat u ineens alle materie kwijt zijn. Wanneer u de materie loslaat, kunt u ze niet verliezen. En daarmee wil ik heus niet zeggen dat u alles ineens moet achterlaten. Daar gaat het niet over. Het gaat er hem over dat u bewust bent van het feit, vandaag gebruik ik dit maar morgen bestaat het misschien niet meer of is het misschien niet meer. Daar moet je rekening mee houden. En dan kun je heel bewust, dagdagelijks met de zaken omgaan, die je ter beschikking hebt zonder dat u zich zorgen gaat maken over wat er allemaal in de pipeline van de toekomst zit.
Want die toekomst daar hebt u toch geen oog op. Alles zal toch nog anders uitlopen dan dat u verwacht. Maar met de kennis die we u kunnen geven, met de ondersteuning die we kunnen geven, ben je als het ware voorzien, van alle mogelijkheden om in de nieuwe omgeving te functioneren op de meest doeltreffende harmonische wijze. Wanneer je weet bijvoorbeeld, dat je niet beschikt over water, dan kan de kennis dat berken sap ongeveer hetzelfde is, uw leven redden. Oh ja, er zitten wat suikers in. Maar hoeveel van u weten, dat wanneer je water neemt en magnetiseert, helder water, proper water, het een krachtbron is, maar ditzelfde geldt wanneer u, een tak van een berk afsnijdt en het sap opvangt en dat magnetiseert. Is juist, in werking en in kracht hetzelfde als gemagnetiseerd water. Is oude kennis. Kennis die voor velen verloren is gegaan maar die in de toekomst actueel kan worden. Want u allen bent gewoon van te allen tijde te beschikken hier over water. Maar stel u voor dat u morgen niet meer over drinkbaar water beschikt. En er staat toevallig een berk in uw tuin, dan kunt u wel uw dorst lessen. En als u dan nog uw gave gebruikt, van met kracht te werken dan hebt u ineens nog voedsel bij de hand ook. U ziet kleine zaken kunnen een wereld van verschil maken, maar u moet dan wel voor uzelf de discipline hebben om deze zaken correct aan te pakken en uit te voeren.
En zo zou ik nog vele voorbeelden naar voor kunnen halen. U hebt rondom u aardig wat meer mogelijkheden dan, dat u op het ogenblik denkt te bezitten, omdat u gewoon door uw moderne manier van leven en werken, geen oog meer hebt gehad voor wat het werkelijke leven inhoudt.
En daarom, daarom, de oefeningen die men u naar voor heeft gebracht in de vorige lessen. Het beschouwen van de aarde, van het water, de lucht. Het kan van belang worden in de komende tijd, van deze kennis te kunnen gebruiken, van daarmee om te gaan, om zo vast te stellen waar de mogelijkheden liggen om verder te evolueren. Waar de harmonieën liggen om het nieuwe te doorleven. Maar wanneer u voor uzelf niet de discipline hebt, dan gaat u steeds weer terugvallen naar het oude. U gaat steeds weer hetgeen wat u aanvoelt, hetgeen wat misschien in den beginne voor u puur emotie is, gaan aftoetsen aan uw realistisch denken. En dan gaat u veel zaken aan u voorbij laten gaan en dan gaat u door, uw opvoeding van vroeger, om het zo te zeggen, dikwijls in de kou komen te staan. Gaat u dikwijls zaken niet zien. En wanneer u zich dan niet op de juiste wijze weet af te schermen dan wordt u nog op verkeerde wijze beïnvloed, wat je dan ook nog best kan missen.
Zo. Ik denk dat ik jullie voor vanavond een zware brok les gegeven heb waar je aardig wat kunt over nadenken. Maar ik zou graag zien, vrienden, dat het niet bij nadenken blijft. Wat de broeders die uw groep begeleiden en ikzelf, graag zouden waarnemen in de komende weken, is dat je er iets mee doet. Dat je zaken aanpakt. Dat je zaken gaat veranderen. Dan zal je zien dat, je aardig kunt vooruitkomen. En denk niet, wanneer je uzelf iets oplegt, in de komende tijd, ik zal het nu bij het oude voorbeeld houden dat ik gegeven heb vanavond, bijvoorbeeld u neemt geen zoetigheid. Stel dat u zegt: ik doe dit gedurende een periode. Denk niet dat dit verloren is, integendeel. Wanneer ieder van u iets zou kiezen en zou zeggen, kijk dat doe ik tot bijvoorbeeld de kering van het licht. Stel dat je de gewoonte hebt van alle dagen, ik zeg maar iets, één praline te eten. Ga nu niet tegen iedereen zeggen ik eet geen pralines niet meer, maar het is een voorbeeld. En je zegt kijk, voor mezelf als oefening besluit ik vanaf nu, tot de kering van het licht, geen praline meer te eten. Dan leg je uzelf een discipline op. Maar let op. Wees niet de slimme mens die zegt: oh nee, ik eet geen praline meer, maar ik eet wel een stuk chocolade nu. Want dat is de mens in vele gevallen. Of ik neem een lekker chocoladegebakje. Maak uzelf niets wijs. Leer uzelf aan, als je zegt, ik neem geen praline meer, dat voor uzelf dat inhoudt, dat je daarin uw eigen disciplineert tot het moment dat het voorbij is, in dit geval, tot de samenkomst van de kering van het licht.
En als ik jullie een raad mag geven, ga niet de held uithangen. Kies niet iets waarvan je weet, op voorhand, dit hou ik niet vol. Want dan maak je jezelf ook iets wijs. Kies iets dat vol te houden is, dat misschien niet te simpel is, maar niet iets waarvan je weet, als ik dit of dat doe, dan ontstaan er bij mij disharmoniën, dat gaat niet. Wanneer u begint met iets dat u aankunt, dan kan u voor uzelf een volgende maal een stapje verder gaan, en een keer daarachter nog een stapje verder. En zo leert u, langzaam maar zeker, uzelf beter kennen. Er is niemand die zegt: dat in de oefening u uzelf moet tekort doen. Daar gaat het niet over. Het gaat er hem over, dat je voor uzelf, accent op uzelf, een afspraak maakt en dat u zich daar consequent aan houdt. Als u zegt bijvoorbeeld, vanaf nu zal ik elke dag een halfuur bijvoorbeeld mij terugtrekken en in alle rust mediteren, een half uur per dag, dan houdt u zich daaraan. En wanneer het om welke reden ook, toch zo gezellig is, en er misschien geen tijd voor is, dan onderbreekt u die gezelligheid, hopen voor uzelf de discipline te hebben u een halfuur terug te trekken. U maakt zichzelf niet wijs dat het niet kan. Want daar is de mens sterk in. Heel sterk. Ja, het ging nu niet, want de trein had vertraging of ik stond in de file of ik moest dringend dit of dat doen. Dat is de maatschappij waarin u leeft. En het is die maatschappij waar u zich, wilt u verder kunnen komen, moet van afkoppelen. Deze maatschappij mag naast u functioneren, maar in de verandering die gaande is, moet u uzelf zien als zijnde er niet deel van zijnde. Want als u zich blijft beschouwen als deel van de huidige maatschappij, dan ankert u, en gaat u mee in hetgeen wat in deze maatschappij gebeurt. Wanneer u echter zich aan de zijkant stelt, dan kun u nog altijd zien wat er gebeurt, maar dan ankert u zich niet en dan kunt u gaan voor hetgeen wat in u aanwezig is.
En misschien nog een heel klein trucje als afsluiting voor de avond. U gaat, zoals iedereen in de komende tijd geconfronteerd worden met zeer vele gebeurtenissen, al dan niet aangenaam. U kunt deze gebeurtenissen bekijken en er uw gedacht over hebben. Dit heeft geen enkele waarde noch nut voor u. Wat u wel kan doen, is, wanneer u met iets geconfronteerd wordt, gewoon voor uzelf, de vraag te stellen: waarom grijpt dit plaats? Waarom wordt mijn aandacht daarop getrokken? Wat zit er achter? De waarom vraag in de gebeurtenissen die komen, zullen u telkens weer, de mogelijkheid geven om, als het ware, via uw gevoeligheid de werkelijkheid van het gebeuren te zien. Die werkelijkheid van het gebeuren, zal steeds anders zijn dan hetgeen wat je waarneemt.
Door voor alles deze waarom vraag naar voor te brengen, kun je, wanneer u zich daar in schoolt, om het zo te zeggen, veel zaken al voorzien. En doordat je daar uw gevoeligheid in verhoogt, krijg je ook de mogelijkheid om voor uzelf veel zaken te voorkomen en steeds weer op de juiste weg verder te kunnen gaan. Het zal soms niet aangenaam zijn wanneer u zaken in vraag stelt, omdat de antwoorden die binnenkomen, u in vele gevallen niet zullen bevallen. Maar begin ze niet te bediscussiëren. Begin ze niet te bestrijden. Neem er nota van gewoon en ga uw weg verder. Dan zal je zien dat deze zaken naast u neer gaan zonder dat zij al teveel problemen voor u geven.
Zo. Al bij al kan ik zeggen, we zijn nu in de rustperiode van de aarde. Geniet er van. Want na deze rustperiode van de aarde zult u opmerken dat op vele plaatsen de feestelijkheden, om het zo uit te drukken, beginnen. Nu kun je spreken van de grote omzetting, de opkuis. Maar eens dat de kering van het licht er zal geweest zijn, zou je kunnen: de vernieuwing explodeert. Dus, hou er een beetje in uw achterhoofd rekening mee. Tracht hetgeen wat we hier naar voor brengen voor uzelf, niet voor ons, heus u moet het niet voor ons doen. Want als u het in dit leven niet leert ach, herkansingsmogelijkheden genoeg. Maak u daar geen zorgen over. Het is niet zoals in uw maatschappij dat je dit papiertje vandaag moet halen of anders ben je niks. Bij ons heb je de eeuwigheid voor de tijd. Maar goed, u bent geïnteresseerd en wij staan u ten dienste. Wij willen u graag helpen. Maar eindelijk zijt u het zelf, die dit alles voor uzelf moet uitvoeren. En dan ga je zien, dan is uw leven de moeite waard, dan wordt het, ik zal het zo zeggen, met het uur boeiender en boeiender.
Zo. Vrienden. Hiermee ga ik sluiten. Ik dank jullie voor de aandacht en ik hoop dat u in de komende dagen en weken en maanden mijn woorden ter harte neemt. Wees ervan overtuigd wij staan met zeer velen achter u om u te helpen en te ondersteunen. Dus u bent nooit alleen in uw zoektocht. Goedenavond.

Vragen.

Zo, aan mij de eer van jullie vragen te beantwoorden. Hou echter wel in jullie achterhoofd dat wij aan onze zijde niet alwetend en niet onfeilbaar zijn. En dat het toch ook nog steeds interessant blijft van zelfstandig na te denken. Mag u nooit uit het oog verliezen hé.

  • In de les van 09-10-2012 heeft de genezer gezegd: dat om energie door te geven met de handen, één korte beroering beter is dan een lange beroering. Ik heb de gewoonte mijn handen een zekere tijd op of boven de te behandelen plaats te houden. Naar mijn gevoel heb ik wat tijd nodig om aan te voelen en om energie te voelen stromen. Is een korte beroering meer een lichte aanraking bv. met de vingertoppen? Hoe kan ik hier mee werken?

Nou dat is een lange vraag die ik kort kan beantwoorden worden. Wanneer het hier gaat om energie-overdracht dan is op het ogenblik dat u met uw handen, in de aura van de betrokken persoon komt de overdracht een feit. Wanneer u, en daar is niets op tegen, masseert of doet, hebt u meer een wisselwerking die op het stoffelijke niveau ligt, een stimulans in het stoffelijke voertuig. Hetgeen wat in de les gegeven is, voor zover ik het kan nagaan, gaat hem over kosmische kracht doorgeven. Deze kracht is er en op de moment dat u deze doorgeeft is het gebeurd. Dat is het grote verschil. Ik zou bijna zeggen: het een is puur stoffelijk, het ander zit hem op het fijn stoffelijk, geestelijke niveau.

  • Iemand heeft een probleem met gewoontepatronen. Kan u dit verduidelijken. Wat moeten we juist zien als een gewoontepatroon?

Ja. Dat is een zeer goede vraag. Wat moet je juist zien als een gewoontepatroon? Alles wat dat de mens eigenlijk ingedrild is. Zo simpel is dit. De meesten onder u hebben het idee dat zij bijvoorbeeld minstens driemaal per dag een maaltijd tot zich moeten nemen. Dit is een gewoontepatroon. Anderen hebben het idee dat zij enkel en alleen maar kunnen leven in een woning die steeds weer er pico bello bij ligt. Ook een gewoontepatroon. Anderen hebben weer het idee dat zij, ja, naar niks moeten kijken. Kan ook een gewoontepatroon zijn. Er zijn 1001 zaken die je als gewoontepatronen naar voor kan halen. Maar je moet het bij uzelf bekijken. Zaken die u bijna obsessief doet.
Wanneer iemand bij wijze van spreken opstaat en obsessief bijvoorbeeld wilt eten, dat is een gewoontepatroon. Of iemand die rookt, bijvoorbeeld, perse direct wilt roken. Of drinken. Kan 1001 zaken zijn. Maar het kan ook in handelen zijn. Je hebt mensen die bijvoorbeeld er niet tegen kunnen dat er iets niet op zijn plaats ligt, zoals men dat zegt. Gewoontepatronen. Alles is meestal vanuit de jeugd ingeprent, waardoor dat hetgeen wat in de mens zelf leeft meestal onderdrukt wordt of niet tot uiting kan komen. De beste zaak daartegen is van dit te breken. Wanneer je van uzelf weet bijvoorbeeld, ik sta op en ik moet bij het opstaan dadelijk een sterke tas koffie zetten. Probeert dan eens van bij het opstaan in plaats van een sterke tas koffie een glas fruitsap te drinken of glas water. Iets totaal anders te doen of misschien zelfs de moeite te doen van eens niet te drinken.
Durven zaken anders aanpakken. Als ik zie hoe sommige mensen de strijd aanbinden tegen de herfst, dan denk ik, mens met wat ben je bezig. Je bent aan vechten tegen de natuur, dat heeft geen zin. En je vergeet dat je zelf tot die natuur behoort. Ik denk dat dit voor de meesten wel duidelijk genoeg is.

  • Is het goed mijn kennis van planten en kruiden theoretisch verder uit te breiden of gaat dit mij (gezien mijn reeds moeilijk te onderdrukken rationeel denken ) oefeningen bemoeilijken uit te voeren?

Kijk. Wanneer u tracht via uw aanvoelen te werken dan kunt u uw kennis uitbreiden zover u wilt. Een oude denkpiste – en die is zeer oud, hij is al ontstaan in de tijd van de Kelten – was dat het fout was elke plant of elke boom een naam te geven. Omdat elke plant, elke boom, noem maar op, deel uitmaakt van het grote kosmische plaatje. En toen leerde men dat men via zijn aanvoelen moest werken. En ik moet zeggen: dit leidde tot zeer goede resultaten en, bij wijze van spreken, een zeer grote kennis van mogelijkheden die de wouden in zich droegen.
Wanneer je op dit moment probeert een kennis op te bouwen louter theoretisch van de planten, dan gaat u na verloop van tijd voor uzelf de mist in. Want u moet het volgende niet vergeten. Het is niet omdat een plant omschreven wordt in een lexicon van zij is goed voor dit of voor dat, dat dit voor ieder mens geldt.
Neem bijvoorbeeld longkruid. Daar wordt van omschreven, reeds eeuwenlang, is goed voor de ademhalingswegen, goed voor de longen en zo verder. Dit is een ervaring opgedaan en die in sommige gevallen klopt. Maar niet voor iedereen. Het klopt bijvoorbeeld, en ik wil even technisch worden, voor luchttekens maar voor aardetekens geeft het een totaal verkeerd beeld en voor vuurtekens is het juist vergif. Nou toch, zul je met uw theoretische kennis moeten vaststellen dat dit voor zogezegd iedereen met problemen met de luchtwegen en de ademhaling goed zou zijn. Begrijp je? En zo kan ik zeer vele voorbeelden aanhalen.
Neem bijvoorbeeld duizendblad. Een gekende plant in de streek hier. Zeer gezond. Zeer goed. Ja, als je vuurteken bent. Neem brandnetel. Heel goed maar niet voor vuurteken. Begrijp je? Er zijn zovele nuances dat je zoals uw oude verre voorouders het deden, eigenlijk beter af zijt: beter in de natuur gaan en op u gevoel afgaan van dit is nu voor mij juist of dit is juist voor diegene die ik wil helpen.
En ten andere u hebt daar een zeer handig instrument. Gebruik een pendel als je van uzelf niet zeker bent. Uiteindelijk is dat maar het verlengde van uzelf maar het kan u een geruster gemoed schenken aan de hand van hetgeen wat je vaststelt. Kijk naar de toekomst toe zou ik zeggen, leer er zo mee omgaan en dan kan je van hetgeen wat dan ter beschikking is het juist aanvoelen. Want weet je veel van uw planten zijn eigenlijk niet, zeker niet in deze streken, hetgeen wat men ervan voor geeft te zijn. Neem nu bijvoorbeeld dat u planten gaat plukken die niet te ver van een autosnelweg liggen. Dan kunt u er van op aan dat in deze planten ontzettend veel lood aanwezig is en andere stoffen. Nu kunt u denken ja, die plant is omschreven als zijnde zeer gunstig en u ziet daar zo een mooie staan. Het zou wel eens kunnen zijn, als u die gebruikt, dat u iemand met een loodvergiftiging opzadelt.
Begrijp je? Wanneer je dan, niet over de praktische namenkennis en gegevenkennis beschikt en u volgt uw gevoel dat ziet u die plant ook staan maar dan zegt u, oh neen, zij deugt niet. Zij is storend voor de mens. U gaat uit, op de uitstraling dan, van de plant. En dan zult u misschien een andere plant vinden die anders is beschreven maar die wel degelijk de juiste stoffen heeft. En zo kunt u heel goede resultaten bereiken.

  • In mijn zoektocht zelf ontspannener en energieker te zijn kwam ik op een ondulatie matras uit die trillingen en infrarood geeft. Graag wat meer uitleg wat een mechanische trilling bij de mens veroorzaakt. Trilling tussen 20 en 50 Hertz zodat ik mijn eigen conclusies kan trekken.

Nou. Als u mij dit vraagt dan zou ik zeggen, als u graag mensen hebt die zeer snel problemen krijgen met hun zenuwsysteem, dan is dit wel ideaal denk ik. Blijf daar met uw pollen van af. Zo simpel is het. Kijk, u mag niet vergeten, op het ogenblik worden zeer vele zaken de mens aangepraat als zijnde goed. Men verbergt alle – of men wilt ze gewoon niet zien of aanvaarden omdat ze zogezegd wetenschappelijk niet direct detecteerbaar zijn – invloeden. Alles wat op basis is van stralingsvelden, en wanneer er elektriciteit aan te pas komt – en daarin het ruimst mogelijke begrip – dan zit u met stralingsvelden die niet zo geschikt zijn voor het menselijk zenuwstelsel.
Oh ja, u hebt al meer als een eeuw al elektriciteit, maar neem mij niet kwalijk, de uitstraling van elektriciteit is nog steeds niet ingeburgerd in uw celstructuur met alle gevolgen van dien. Of waarom dacht u dat er zoveel fout loopt in het menselijk lichaam tegenwoordig? Maar wanneer u dus deze zaken direct op het lichaam gaat toepassen dan kunt u langs de ene kant een heel mooie resultaat krijgen maar langs de andere kant, zet u iets in gang, bijvoorbeeld het afsterven van zenuwcellen, bijvoorbeeld het woekeren soms van zenuwcellen. Oh ja maar dat heeft er niets mee te maken hoor, zullen ze zeggen. Want u hebt zich goed gevoeld, hé. Ja dat is een toeval.
En zo zijn d’er heel veel van deze zaken die op het ogenblik ondanks de uiterlijke schijn zeer goede resultaten geven, in wezen achteraf, het resultaat zijn dat iemand nog verder van huis is als voor de behandeling. Dus let met deze zaken allemaal op. Nu het is niet alleen met zulke zaken. Het geldt ook voor jullie moderne communicatiemiddelen. U hebt nog steeds niet door, welke stralingsvelden bijvoorbeeld uw hersenenwerking en uw zonnevlechtwerking beïnvloedt. En dan plots komt men tot de constatatie dat de zaken fout gaan. Ja maar, het is daar niet van hoor. Nee dat kan niet. Die waarden zijn veel te laag. Oh ja nee, wij hebben dat uitgetest op alle mogelijke manieren. Zeker en vast.
Maar wanneer u dit uittest met een paardenbril op, zoals de wetenschap heden ten dagen doet, want wetenschap is kortzichtig, neem mij niet kwalijk, al wat zij niet kunnen verklaren bestaat niet, dan krijg je natuurlijk dat je heel veel invloeden niet wil erkennen en dat, wanneer zij zich voordoen dit willes nilles aan iets anders gaat wijden want het kan niet, want die kennis bezitten we niet. Dus ja, houdt er rekening mee.
In uw moderne maatschappij, naar niet alleen fysieke gezondheid maar ook zelfs op het fijnstoffelijke, zitten er nogal wat valkuilen. En ook hier zou ik zeggen, wanneer je voor uzelf daarin een discipline kunt opbrengen, dan kun je heel veel problemen gewoon vermijden. En het is niet zo moeilijk. Maar ja uw maatschappij pusht u, als het ware, om al deze zaken permanent te gebruiken zonder er voor de gevolgen bij stil te staan. En nog iets anders van dit spullement, om het zo te zeggen, het heeft een zeer sterke negatieve invloed op de hormonale werking van de mens. En nu sluit ik de boeken want anders ga ik nog teveel vertellen. Goed.

  • Als ik mij tegen een beukenboom zet en ik overschouw de plantengroei wordt mijn aandacht gevestigd op een aantal planten waarvan ik informatie krijg. Enkele woorden. Na die informatie is het een chaos, een wartaal en een gebrabbel waar ik niets van begrijp. Kunt u mij verder helpen?

Ja. En dit is heel logisch. Wanneer u zich in de natuur bevindt en wanneer u zich tegen een beuk gaat zetten, komt u in het uitstralingsveld van die beuk. Is voor een mens in vele gevallen zeer positief. Maar goed. U zegt, ik hoor planten praten. Effectief, wanneer u zich in beschouwing zet over de natuur rondom u, zal er een wisselwerking ontstaan tussen hetgeen wat de plant naar u toe wilt overdragen en hetgeen wat dat u eigenlijk wenst te erkennen. Nu de raad die ik u kan geven, om dat chaotische te vermijden, is heel simpel. U fixeert zich om te beginnen op één zaak, niet op meerdere zaken. Je zou bijna zeggen kijk, gelijk de vroegere schoolmeester, kinderen ga mooi in de rij staan en je wacht uw beurt af om te spreken, wanneer ik het zeg. Probeer voor uzelf zo duidelijk mogelijk er een ordening in te krijgen. Dan gaat u opmerken dat die chaotische beïnvloeding van alle woorden en klanken en ik zou bijna zeggen uitstralingen van die planten, vermindert. Ten tweede, stop met realistisch trachten het in tekst of woorden om te zetten.
Wanneer u gewoon, u laat wegdeemsteren en uw aanvoelen openstelt voor hetgeen daar gebeurt, dan gaat u via de geestelijke weg de informatie krijgen. Niet van ah, ik ben een varen, dus ik ben goed voor dit of voor dat, voor u. Nee. U gaat, als het ware, in uzelf een opslag krijgen van kennis die op het ogenblik dat u iets nodig hebt vanuit die kennis, spontaan naar voor zal komen. De kwestie is, bij deze oefening, discipline. Effectief discipline. U te disciplineren, dat je zegt van één voor één. En nu stopt het. Je neemt het gewoon op en je hebt de discipline van niet te gaan proberen dit in menselijke woorden direct om te zetten. Want daar loopt het fout. De kennis die u uit de natuur krijgt of het nu is van planten, of zou ik zeggen van aardwezentjes, want die zijn er bij die planten, daar gaat het niet om, u kunt daar niet mee praten. Maar geestelijk kan er een overdracht zijn en die overdracht, die legt zich vast via uw aura, in uw cellen, om het zo te zeggen. Dit gaat ook via alle mogelijke energiebanen. U krijgt dat in u en u zult opmerken dat op het ogenblik er een wisselwerking is, dat dit naar boven komt en dat je dan wel, eigenaardig genoeg, onder woorden kunt brengen wat zij u hebben medegedeeld, maar binnen een bepaalde context. Dus het gaat er hem om van, vanuit uzelf te zeggen kijk, het- geen wat ik hier waarneem, heel mooi. Jullie willen mij allemaal iets vertellen maar je gaat nu mooi jullie beurt afwachten, en één voor één kun je dit doen. En ik geef u de raad van, als je bijvoorbeeld aanvoelt, er zijn 30 zaken die mij iets willen vertellen, dat je zegt: kijk drie mogen er iets zeggen, de rest is er voor een volgende maal wanneer ik tijd heb, wanneer het mogelijk is. En dan gaat u die chaos tegenwerken. Het is te zeggen, de natuur gaat dit aanvaarden, zonder problemen. U gaat op een zachte manier heel veel binnen krijgen en u gaat zo uw aanvoelen op een heel goede basis kunnen verhogen. En zo zult u, wanneer u dit regelmatig doet, na verloop van tijd een zeer grote kennis opbouwen van mogelijkheden van planten, zelfs zonder dat u de namen kent van de planten noch de stoffen die de werking doen. Maar het is niet van belang. De mens maakt de grote fout, en dat heb ik daarjuist ook naar voor willen brengen van, steeds weer alles te gaan uit elkaar halen, trachten te analyseren en rationeel te benaderen. Dan loopt het mis. Zeker in deze tijd. U gaat dit meer en meer zien. Al wat rationeel wilt benaderd worden gaat in de chaos. En degene die durft zijn gevoelen gebruiken zal in deze, laat ons zeggen, chaotische tijd, gemakkelijk overal door zwemmen, om het zo uit te drukken. Maar u bent goed bezig. Doe zo verder.

  • Broeder, mag ik daar even op inhaken. De spreker vorige keer, heeft ons geadviseerd om dingen die binnen komen op te schrijven. Doe je dat nadat je in een bepaalde situatie komt en dan ineens die kennis opborrelt.

Ja. Dat kun je perfect doen. Kijk lijk het voorbeeld hier. Je hebt rustig tegen uw boom gezeten en zo verder. En je keert huiswaarts. En d’er borrelen zaken in u op. Of misschien toevallig, kom je juist iemand tegen die een probleem heeft, en juist hetgeen wat je daar hebt vernomen is daar bruikbaar voor. Dus pas je dit toe. Dit zijn dan zaken die je voor uzelf heel mooi kunt noteren en daarmee hou je voor uzelf, eerstes zaken bij die ontstaan zijn vanuit het gevoel, maar die kunnen later dienen voor anderen om wanneer zij op die weg zijn, te proberen van deze zaken ook te ondergaan. Niet van ze zomaar over te nemen, want dan zit je weer bij degene die een encyclopedie geschreven heeft met alle mogelijke mooie plaatsen en alle mogelijke gegevens. Maar gewoon van kijk, degene die voor mij was heeft dit ervaren, ervaar je dit ook. En misschien wel, misschien niet. Maar het is dan altijd zeer interessant voor degenen die na u komt, van deze ervaring te kunnen toetsen. Voilà.

  • Is het dan zo broeder, als ge tegen een beuk zit, ge andere informatie krijgt over natuurzaken dan als ge tegen een hazelaar of een eik gaat zitten?

Kijk. Ik zou het zo zeggen. Wanneer je praat met een Chinees, ga je andere zaken te horen krijgen dan wanneer je praat met een Hutu. Begrijp je me? In de natuur gaat een beuk andere zaken uitstralen en weergegeven dan bijvoorbeeld een eik. Zij hebben elk hun plaats in het woud, in de natuur. Zij hebben, ik zal zo zeggen elk hun dienaren. Daarmee bedoel ik, planten die daar symbiose mee hebben en zo verder. Wisselwerking enzovoort. Zo goed de eik, de beuk, noem maar op. Eender welke plant heeft, zoals de mens, zijn voorkeuren voor anderen. En wanneer je in de aura van een plant zit, van een boom zit, en je stelt je open, je gaat niet redeneren maar je gaat trachten aan te voelen, dan ga je automatisch ook in die voorkeuren terechtkomen, ga je automatisch ook aanvoelen wat die eik graag heeft, wat die beuk graag heeft. Bijvoorbeeld u moet eens opletten, een eik langs de ene kant is heel familiair bijvoorbeeld met de meidoorn. Nu kunt u zich afvragen: waarom? Wel zij vormen een aanvulling, een spontane aanvulling. Gevolg is ook, dat de ganse natuur, vogels, kevers, insecten in dat plaatje zich thuis voelen. En dan kun je dat verder gaan uitfineren, maar alles ligt er in dat zij beiden met elkaar heel goed kunnen communiceren. Maar het kan heel ver gaan, hoor. Ik kan uitleggen dit en dat, maar dan denk ik dat ik met het medium last krijg want dan zitten we hier nog een paar uur te praten. Maar dat zijn allemaal zaken die, als je in de natuur gaat, waar je kunt op letten en die u langzaam maar zeker laten één worden met die aarde. En daar gaat het om, dat je de aarde in zijn geheel met alles erop en eraan kunt aanvoelen. Dat er een wisselwerking kan ontstaan. En dan krijg je op den duur ook het grote voordeel als je die aarde kunt aanvoelen, die natuur van die aarde kunt aanvoelen, dat u ook kunt gaan voorvoelen als er iets gaat veranderen. En dat u daar ook dan weer uw voorzorgen kan nemen.

  • Nog een vraagje : wat doe je dan met die aardmannetjes?

Er niet op trappen. Kijk die aardmannetjes, dat is energie. Oh, je hebt op uw aarde veel vormen van energie. En als je aardmannetjes graag zou ontmoeten, dan kun je dit, maar ga dan wel in een stuk woud dat nog redelijk ongerept is, waar er niet teveel lawaai en zo verder in voorkomt. En stelt er u gewoon op in. U zult dan na verloop van tijd waarschijnlijk als mens via uw zicht, al dan niet met uw ogen gesloten, maakt niet uit, lichtende bolletjes zien. Dit zijn de energievormen die effectief zorgen voor die plantengroei, voor die ontwikkeling. Het zijn ook die energievormen die er nu voor zorgen dat de plantengroei in zijn nieuwe, mogelijke fase gaat ontstaan. Namelijk veel kleiner en zo verder. Maar dat gaat ons veel te ver afleiden. Maar effectief je kan als mens, wanneer je u maar rustig en ontspannen zet en daarvoor openstaat, dit fenomeen waarnemen. Zo goed dat het mogelijk is dat u, wanneer u in een woud bent, maar je hebt hier niet veel wouden meer, maar waar bijvoorbeeld moerassen zijn en u gaat bij de ochtendstond, wanneer de nevel uit de moerassen opstijgt, dat u daar bij wijze van spreken een soort energie kan waarnemen die je dan, zou kunnen omschrijven als moeraselfjes. Ook dit zijn weer energievormen, anders dan de aard-energieën zijn, als ik ze mag omschrijven, een beetje uitgerokken, je zou bijna kunnen zeggen het is een soort kleine, lichtende komkommer of augurk. Augurk is kleiner hé. Dus zoiets. Het beweegt ook en het zijn dus energievelden die de harmonie tussen het opkomende licht en het moeras en de wisselwerking waarmaken. Ach, en zo kan ik verdergaan. Er zijn heel veel vormen. Mensen, vroeger, erkenden dat, wisten dat, gaven er namen aan en er ontstonden legenden. En voor de kinderen werd dit mooi ingekleurd en van daar krijgt u alle mogelijke namen en beschrijvingen. Maar eigenlijk zijn het allemaal puur vormen van energie. Maar die bruikbaar zijn en die in vele gevallen, mensen zeggen dikwijls ja, ze zijn negatief of het is dit of dat. Nee. Zij zijn niet negatief, niet positief, zij zijn harmonisch met de natuur, zij behoren tot die natuur. En de fout die de mens gemaakt heeft, door de eeuwen heen, meestal door onkunde was van, er dus een gedachte aan te geven, ze zijn zo of ze zijn zo. Nee. Het is puur deel van de natuur en als je u daarvoor openstelt, dan neem je ze waar. Zo. Goed. Nog meer om na te denken.

  • Jullie spraken over het werken met de krachten van de zon, de maan en de sterren. Kunnen we dat ook ergens aangeleerd krijgen? Het heeft me getriggerd.

Nou kijk, ik zal vragen dat ze u de volgende bijeenkomst daarover informeren. Als ik daar over moet gaan beginnen praten, ja, dan denk ik dat ik toch nog anderhalf uur tot twee uur nodig heb om u uit te leggen hoe u daarmee kan omgaan en ik denk dat het dan helemaal niet goed komt. Maar kijk eens hier, ik denk dat het een heel goede zaak is dat de broeder in het eerste gedeelte jullie getriggerd heeft. Dan ga je misschien al over nadenken en u weet we, volgen jullie, dus kan het best zijn dat u in volgende lessenreeks daarover meer aan de weet komt om ermee te kunnen werken. Dus wees niet zo ongeduldig.

Meditatie : Roodborstje.

Roodborstje, och gij kleine lieve vogel. Gij die door de natuur met een snelheid vliegt dat men u haast niet bijhouden kan. Och, gij kleine vogel symbool van de grote kracht. Gij leeft, gij zingt, gij speelt, gij voelt u in harmonie met de ganse schepping. Kleine vogel die ooit het symbool is geweest van de bloedende Christus. Want uw roodborstje is ontstaan omdat u de druppels bloed die uit het hart van de gekruisigde vloeiden heel nederig hebt opgevangen zodat alles mooi in evenwicht bleef. En sindsdien draagt gij in volle glorie in volle pracht, deze rode kleur van degene die u zo graag zag, degene die voor u uw meester was, degene die u ingewijd in de geheimen van de kosmos. En sindsdien heb je het recht verworven van met uw rode kleur de wereld rond te trekken en de mens opmerkzaam te maken dat je moet leven volgens hetgeen wat uw hart u weergeeft. De mens opmerkzaam te maken dat hij leeft in de dag dat hij is. Geen zorgen te maken zoals jij om de toekomst. Geen zorgen te hebben om het verleden. Maar te leven elk moment van het bestaan. Wanneer je ‘s morgens ontwaakt, dan opent je je ogen en groet de zon. Of je bent tevreden dat er dauwdruppels neerdalen, of je koestert je in de wind die rond je pluimpjes gaan maar je bent gelukkig, je vliegt rond en je zingt, je zingt het lied van de heer, je zingt mensen, luistert en wees gelukkig geniet van hetgeen je gekregen hebt, stoor u niet aan wat er niet is, zie wat je hebt, gebruik wat je hebt, wees gelukkig. Dat is de boodschap van het roodborstje. En het zingt de ganse dagen door, bij wijze van spreken. Het geniet van elk moment. Wanneer het regent is het gelukkig dat het zijn pluimpjes kan zuiveren. Wanneer de zon schijnt is het voor hem, als het ware, of hij krijgt een bad van licht. Hij maakt zich om niets zorgen. Want hij weet, hij is deel van de bron. Hij weet hij is deel van het groter geheel, want zijn meester Christus, heeft hem dat in de tijd geleerd. Hij is meegegaan op zijn lijdensweg. Hij is meegegaan in zijn her opstanding en door de eeuwen heen heeft hij steeds opnieuw de boodschap van liefde en licht doorgegeven. De boodschap van mens hou van elkaar, heb elkaar lief, wees er voor elkaar, geniet van de dag waar je in zijt en maak je heus geen zorgen om wat de toekomst brengt. Dat is de boodschap van deze kleine lieve vogel. De vogel die uitverkoren was om deze goddelijke taak aan de mensen door te geven. De vogel die in de toekomst steeds weer opnieuw zijn zeg zal doen. Die steeds weer opnieuw de mens erop zal attenderen van: maakt gebruik wat je gekregen hebt, wees gelukkig, geniet van de dag waarin je leeft en wees uzelf. Wees één zoals ik, met al wat geschapen is en je bent de grootste geluksvogel ter wereld, zelfs al ben je nog zo klein en fijn.

Zo. Ik hoop dat je de boodschap van deze kleine lieve vogel overdenkt. En dat je wanneer je verder gaat met jullie oefeningen in jullie achterhoofd houdt dat deze kleine vogel steeds weer voor u de symboliek kan zijn van de harmonie die nodig is. Zo goed in de stof als in de geest om uw weg verder te gaan, om in de kosmos uw ontwikkeling te kunnen volvoeren. Wees harmonisch en laat al de rest voor wat het is. Dan kun je leven zoals de kleine vogel. Dan kun je leven zoals het roodborstje. Zonder zorgen. Met een gelukkig hart en een aura die straalt van licht.

image_pdf