Beïnvloeding door gene zijde

image_pdf

26 maart 2009

Ik zou vanavond met jullie het weer een klein beetje praktisch willen houden, jullie nog een paar tips geven voor de komende tijd, die u best zal kunnen gebruiken, en verder gaan met de materie waar we mee bezig zijn.

Wij hebben vanuit onze zijde opgemerkt dat al wie deze lessen volgen, in deze tijd het toch wel even moeilijk hebben. Daarmee willen we zeggen dat de meesten onder jullie nog steeds meegezogen worden door de algemene sfeer, de algemene tendens die op het ogenblik de aarde in haar greep heeft. Ik moet daar niet teveel uitleg rond geven, ieder van jullie voelt het zelf wel aan en ervaart het op zijn eigenste wijze. De oefeningen die we tot hiertoe gegeven hebben, hadden als doel u daar sterker tegen te maken en te zorgen dat u meer uw eigen koers kon gaan varen.  Maar blijkbaar is er voor de mens een moeilijkheid. Het is te zeggen: een mens kent theoretisch vele mogelijkheden, maar om dit praktisch toe te passen en vooral zichzelf daarvan te overtuigen, komen we soms wel even te kort. Dan blijkt dat de mens nogal de gewoonte heeft om in zijn oude patronen te hervallen of gewoon te blijven vastzitten. En dit is op dit moment niet zo’n gelukkige zaak, want de evolutie die we doormaken, gaat nog steeds in stijgende lijn en ik kan jullie zeggen dat er geen verandering of wijziging of beterschap in die stijgende lijn zal zijn voordat de Wessac-bijeenkomst van alle hoogbewusten heeft plaats gevonden. De vraag is dan nog maar wat deze bijeenkomst zal brengen en hoe de besluiten die zullen genomen worden, en er zullen zeker besluiten genomen worden, hoe deze voor de aarde, en dan zeker voor de mens, zullen over komen.

Maar zo ver zijn we nog niet en daarom hadden we vanuit onze zijde gedacht om jullie te helpen op een manier die voor u eigenlijk niet alledaags zal zijn. Wij hebben erover nagedacht om ieder van de deelnemers te gaan beïnvloeden. Te gaan beïnvloeden, niet in het waakbewustzijn maar in uw slaapbewustzijn. Dat wil zeggen dat – zonder dat u tegenzet natuurlijk want als u het niet wenst, zullen we die wens respecteren, maar we zouden dat zeer spijtig vinden – maar we zijn dus de mening toegedaan dat we misschien meer kunnen bereiken wanneer we uw droomgebeuren gaan beïnvloeden. Wanneer we ervoor gaan zorgen dat in uw droomgebeuren, veel beter dan via het normale systeem van het lichaam, spanningen kunnen worden afgevoerd, eerstens, maar vooral dat we in het droomgebeuren vooral kunnen ingrijpen dat er lichtende, krachtige, positieve gedachten tot ontplooiing kunnen komen, die dan na de rustperiode vertaald kunnen worden in het dagdagelijkse.

En daarom menen wij dat dit voor de meesten onder jullie één van de meest aangewezen wegen is om te gaan. We kunnen jullie natuurlijk niet verplichten om er rekening mee te houden. Dat is ook de bedoeling niet, want u blijft uw vrije wil behouden. Maar wanneer u in de komende periode bepaalde gevoeligheden gaat waarnemen, bepaalde beelden in u gaat voelen opkomen, die dan meestal voor de ene al wat gemakkelijker dan voor de andere zullen gelinkt zijn aan uw dromen, dan geven we u toch de raad om daar even bij stil te staan en daar rekening mee te houden. Op deze wijze zullen we trachten te voorkomen dat u nog teveel meegaat in de algemene sfeer die op het ogenblik aanwezig is.

En één van de zaken die we moeten vermijden, is dat u meegetrokken wordt in een sfeer van haat tegen anderen. U zal wel opgemerkt hebben dat de laatste tijd haatgevoelens overal nogal sterk de kop opsteken en dat mensen naar mekaar toe soms heel onnatuurlijk reageren. Dit is een gestimuleerde situatie, een gewilde situatie. Maar het is het beste dat u daar zeker niet in meegaat en dat u zich daarvan kan distantiëren.

Daarom zullen we langs de weg die ik u verteld heb, proberen u de juiste beelden en de juiste evenwichten te laten ervaren. Dit wil echter niet zeggen dat u al het andere dat we tot hiertoe naar voor hebben gebracht, aan de kant mag laten. Neen, we staan er op dat u vooral ook dagelijks mediteert, dat u ook probeert, zoals vorige maal gesteld is, om de kracht in u op te nemen, één te zijn met de kosmos enz.. Vooral het besef van eenheid met het groter geheel is zeer belangrijk. Het besef dat, wat er ook in uw leven gebeurt, u er nooit alleen voor staat, dat u steeds de juiste hulp op het juiste moment kunt krijgen, mag u niet uit het oog verliezen. Maar we stellen hier wel duidelijk dat u de juiste hulp op het juiste moment kan krijgen, en niet de begeerde hulp op het moment dat het volgens uw denken zou passen. Dat is ook nog iets waar u meer soepel moet in worden. De meesten onder jullie denken nog teveel in oude patronen, zitten nog teveel vast in oude gewoonten. Zelfs een oude gewoonte van, ik zeg zomaar iets: ‘Het is vrijdag en we eten vis’, kan op dit moment voor u schadelijk zijn. Dit is nu een heel simpel voorbeeld, maar u kan dit op alles van wat in vastgelijmde handelingen of gewoonten zit, terugbrengen. De kunst is om met wat u al geleerd hebt, van flexibel te zijn en te reageren op het ogenblik dat dit noodzakelijk is.

Daarmee bedoelen we, stel: u hebt de intentie om iets te doen, maar op dat moment wordt uw hulp gevraagd. En die hulp kan gelijk wat zijn, al was het maar om voor iemand een pakje weg te brengen. Het is dan belangrijk dat u beseft dat de gevraagde hulp voorgaat op het door u geplande. En nu kan u denken: ‘Ja maar …’ En ik lees alle reacties hier af en dan zeg ik: Kijk, het door u geplande, wat het ook zij, behoort tot een levenspatroon dat inhaakt op het chaotische van deze verandering. Niet dat u dat vrijwillig wil of dat u dat door en door beseft, het is nu eenmaal zo. De ganse structuur van de aarde wijzigt, dus alle oude patronen, hoe u ze ook bekijkt, schuiven mee. Op het ogenblik dat u wanneer u iets gevraagd wordt te doen, het oude patroon kan loslaten en de helpende hand reiken, ontkoppelt u zich van de algemene sfeer die op aarde aanwezig is en zal u opmerken dat u verder komt. Dat niet alleen door het feit dat u de hulp biedt, u zich in een positieve positie plaatst, maar ook juist door dat te doen, u u loskoppelt van wat uiteindelijk voor u negatief kan zijn. En let op, vrienden, de negativiteit is daarom niet altijd direct zichtbaar op materieel terrein. De negativiteit kan zich ook lichamelijk, op uw fysieke lichaam oriënteren. Het kan zich ook op uw fijnstoffelijk lichaam oriënteren. Alles hangt er maar van af hoe u geprogrammeerd bent en hoe u uw programmering a.h.w. kan loslaten en wijzigen.

En om dit allemaal te bereiken, gaan we vanaf nu trachten via uw droomwereld te interfereren. Dit is niet zo moeilijk als u denkt. De geest kan heel gemakkelijk beelden doorgeven, kan heel gemakkelijk u op andere sporen of andere gebieden in uw ontspannen slaapperiode laten komen. Daar is niets hocus pocus aan omdat wanneer u slaapt, er een heel gemakkelijke communicatie kan ontstaan tussen onze zijde en uw eigen geest. En gezien uw eigen geest in de meeste gevallen apprecieert om geholpen te worden in dit leven, om zoveel mogelijk resultaat met dat voertuig te behalen, denken we niet dat we daar op veel weerstand zullen stuiten.

Let echter wel op, wij spreken hier niet over uittreding van uw zijde. Ieder van u treedt regelmatig uit, uw geest gaat regelmatig aan onze zijde op lering, maar dit heeft hier niets mee te maken. Dat is weer een andere tak. En dikwijls kan uw geest, als hij uittreedt, nieuwe zaken overdragen aan het lichaam waardoor u soms, soms is het onbegrijpelijk voor uzelf, toch zaken ineens begrijpt, anders ziet of kent, waarvan u dacht dat u niet op de hoogte was. Maar uittreding en lering van uw eigen geest is iets totaal anders dan wat we nu willen bereiken. Want u bent in de eerste plaats mens. Uw geest is geïncarneerd om scholing op te doen, en u leeft in een voor de geest zeer boeiende, interessante periode. Misschien is het menselijk gezien minder interessant omdat de speeltijd, bij wijze van spreken, zeker voor wat het Westen aangaat, voorbij is. Maar goed, langs de andere kant en vanuit onze zijde kunnen we dan zeggen dat gezien de speeltijd voorbij is, de leerlingen nu waarschijnlijk toch terug hun aandacht op de leerstof zullen brengen, wat betekent dat voor de geest er veel meer te halen valt uit dit leven dan eerst was voorzien. Dus, u ziet dat zelfs een slechte periode in de stof daarom nog niet slecht is voor uzelf of voor uw geest.

En wanneer u nu denkt dat door het feit dat ik hier spreek over beïnvloeding van uw droomgebeuren, dat dit afwijkt van het leerprogramma als dusdanig, dan is dit niet. Want wij hebben vorige maal gesproken over de atmosfeer, de lucht enz.. In de meeste gevallen is uw droomgebeuren daaraan gelieerd. U zou kunnen zeggen dat wanneer een mens in rust is, dat het element lucht heel veel kan aanvoeren. De mens ademt onbewust. Via uw ademhaling haalt u niet alleen de noodzakelijke zuurstof, stikstof binnen, maar ook veel andere krachten en energieën. En wat misschien voor u nog het eigenaardigste lijkt: u mag niet vergeten dat de lucht ook bepaalde ladingen heeft, en deze ladingen zijn niet alleen voor het fysieke lichaam bestemd, maar zij werken ook in via uw fijnstoffelijke lichaam en zelfs via de volledig geestelijke lichamen.

Waar u als mens tot hiertoe misschien het idee gekoesterd hebt dat het elementaal lucht alleen maar voor u inhield dat er hier of daar een tornado ontstond, of misschien, ja, zoals sommigen het zeggen dat zij de basis van de elfjes vormen, kunnen we toch stellen dat heel veel andere zaken ermee gedragen zijn. Dat wanneer u in rust bent, u ademt rustig, dat u op deze wijze ook uw fijnstoffelijk lichaam met zijn fijnstoffelijke organen bepaalde energieën geeft, maar ook terzelfdertijd, en dit gaat dan vooral via bepaalde chakra’s, en ik denk dan vooral aan de keelkopchakra en de voorhoofdchakra, dat u via deze wegen ook vele denkbeelden die in de atmosfeer aanwezig zijn, kan opnemen. U mag niet vergeten dat de lucht meer is dan alleen maar de gekende scheikundige samenstelling. Er zijn veel velden in de lucht aanwezig die, zelfs wetenschappelijk, nog niet zijn vastgelegd, maar die er wel voor kunnen zorgen dat u bijvoorbeeld tijdens uw slaap bepaalde wetenschappen opdoet van zaken die vele kilometers van u verwijderd, gebeuren. Dat u kennis opdoet van zaken waarvan men in de maatschappij liefst heeft dat u deze niet weet. Maar toch krijgt u er via deze weg spontaan kennis van.

Het besef, vrienden, dat u met uw atmosfeer rondom u veel meer kan bereiken dan dat eender wie beseft, maakt dat u t.o.v. de huidige toestand van de aarde geprivilegieerde personen bent. Dat u ook veel gemakkelijker in het dagdagelijkse gebeuren intuïtief zaken gaat aanvoelen, gaat waarnemen, kennis gaat hebben van mogelijkheden die gaan plaatsgrijpen. Dat u wanneer men u, laat ons zeggen vanuit de overheid tracht iets wijs te maken, dat u bijna op hetzelfde moment als men zijn verhaaltje aan u vertelt, aanvoelt, weet dat men u hier aan het beliegen is. Nu, niet dat dit zo’n abnormaal gegeven is, maar de meeste mensen hebben daar geen oog voor. Er wordt heel gemakkelijk in deze maatschappij losjes gedaan over wat de politiek aangaat enz.. Maar de meeste mensen hebben niet het besef wat de werkelijke macht en waarde is die daar achter steekt. Door de juiste ingesteldheid krijgt u het juiste beeld en beseft u dat wat men naar voor brengt, helemaal niet is wat men in het achterhoofd heeft en wat men wil bereiken. In vele gevallen is dit juist het omgekeerde. En het is in deze tijd interessant deze zaken op voorhand te weten door aan te voelen. En ook dit is weer oefening. Door niet gewoonweg alles wat u hoort te assimileren, maar wat u te horen krijgt vanop een afstand te bekijken en vooral dan, zoals dat zo mooi in uw taal gezegd wordt, tussen de regels te lezen wat de werkelijke bedoeling is van de boodschap die men u brengt.

U hebt allemaal hier gedurende jaren te horen gekregen van de vele voorgangers dat wat hier gebracht wordt, dat u daar zelf moet over nadenken en dat u uw eigen mening moet vormen. U hebt altijd gehoord dat ook de geest niet onfeilbaar is en niet de waarheid in pacht heeft. De meesten hebben dat redelijk gedaan, maar het rare is dat wanneer wij jullie dan bekijken, dat u dit effectief doet t.o.v. wat hier is gebracht, en dan spreek ik over een halve eeuw, maar dat diezelfde mensen, wanneer het om andere uitspraken ging, hetzij politiek, hetzij religieus-kerkelijk, plots dit vergaten en mee met de massa gingen. Een fenomeen dat we de vele jaren dat de contacten er zijn geweest, steeds weer opnieuw hebben zien herhalen. En daarom, vrienden, ligt de nadruk nu op het feit dat u uw aanvoelen nog meer gaat oefenen, nog meer gaat uitbreiden. Dat u zich ervan bewust gaat zijn en er bewust mee gaat werken. Vanuit onze zijde zullen we u stimuleren.

En wanneer deze zaken dan langzaam maar zeker voor u in uw leven, in uw handelen een vaste plaats krijgen, een routine worden, dan kunt u ervan op aan dat u alle verschuivingen die komende zijn en nog op jullie weg zullen plaatsgrijpen, dat u ertegen opgewassen zal zijn. Dat u, en dat is het belangrijkste aspect van het geheel, dat u geen angst hebt voor wat morgen komt. Want angst en onzekerheid zijn op het ogenblik de twee pijlers van de chaos van dit ogenblik. En daar mag u niet op steunen. Want daarop steunt op het ogenblik de ganse maatschappij, met als gevolg dat dit natuurlijk een fatale afloop zal kennen, dat kan u wel begrijpen. Maar op het moment dat u via deze wegen die ik u vanavond naar voor heb gebracht, gaat werken en u zo kan positioneren in deze maatschappij – en dan maakt het niet uit of u oud bent of u jong bent of u van middelbare leeftijd bent – u zal steeds de juiste handeling kunnen volvoeren. U zal zelfs t.o.v. uw gezondheid heel veel zaken in de hand kunnen houden, waar anderen dit niet zullen kunnen.

Zo, vrienden, dat was de les die ik u vanavond wou brengen. Ik raad jullie aan ze heel goed te herbeluisteren, zelfs erover te mediteren. Ik heb het misschien kort en bondig gehouden, maar hier zijn weer verschillende handige werktuigen gegeven die u kan gaan gebruiken in de komende tijd. Let wel op, ieder van u zal in de komende tijd geconfronteerd worden met problemen, ernstige problemen, zware problemen. Ieder van u, daar kan u niet van weg! Maar het is niet omdat deze op ieders weg liggen, dat deze problemen u moeten ondermijnen, integendeel. Wanneer u de weg volgt zoals ik hem hier vanavond naar voor heb gebracht, zullen deze problemen u juist sterker maken, zullen zij ervoor zorgen dat u niet alleen wat op uw weg komt, aankunt, maar dat u tegelijkertijd doordat u dit aankan, ook voor de ander een ondersteuning zal zijn. En op deze wijze zelfs, zonder dat u erbij stilstaat of beseft, aan de basis ligt van de vernieuwing die langzaam maar zeker gaat openbloeien. Ze is nog niet aan het openbloeien, maar ze gaat komen. Dan zal u zien, dan zal u zeer tevreden zijn dat u deze weg hebt kunnen volgen en dat u er ook voor de ander kan zijn op het ogenblik dat het noodzakelijk is.

Hiermee sluit ik het eerste deel van de avond af.

Deel 2.

In het tweede gedeelte, dat weet u, is vooral het meditatieve van belang, maar omdat u toch met enkele vragen in uw hoofd zit, laat ons even deze vragen behandelen. Stel u maar de eerste vraag.

Vragen.

  • Broeder, als u ons gaat beïnvloeden in onze dromen, gaan we ons daarvan iets herinneren bij het ontwaken of overdag? Want een aantal mensen hier in de groep herinneren zich ’s morgens nooit hun dromen. Ze zijn wat bang dat dat niet zal werken.

Eerstens zou ik willen zeggen: alstublieft, begin al niet met ideeën op te bouwen van ‘bij mij zal dat niet lukken’, want dan zit u in de oude patronen. Wanneer wij jullie via de droomwereld beïnvloeden, wees er dan wel van overtuigd dat uw hersenen dit zullen opvangen, dit zullen waarnemen, en dat u deze droombeelden zal kunnen omzetten in voor u verstaanbare taal. Dat wil zeggen dat bij sommigen dit als op een filmdoek zal geprojecteerd zijn en zullen zij dromen over zaken, een beetje anders dan ze gewoon zijn van een droom te ervaren, maar zij zullen dit dromen. Anderen zullen dit bij het ontwaken beseffen en weer anderen zullen het in de loop van de dag bij handelingen ineens door hebben: Ah ja, het zit zo.

Kijk, wanneer wij vanuit onze zijde naar jullie toe beelden doorgeven, dan zal in de eerste plaats uw eigen geest deze beelden ontvangen, klaar en duidelijk. De omzetting van deze beelden door uw eigen geest naar uw stoffelijke hersenen, hangt een beetje af van persoon tot persoon. Omdat geen enkele stofmens op aarde identiek is aan de ander. Dus u kan daar niet in zeggen dat er een algemene lijn te trekken is. De wetenschap denkt dat wel, maar in werkelijkheid kan dat nooit. Dus, voor ieder zal daar een nuanceverschil in zitten. Maar, dit wil niet zeggen dat iemand van de deelnemers aan deze opleiding, het niet zal ervaren. Iedereen zal het op zijn eigenste wijze kunnen ervaren, kunnen verwerken en ermee kunnen werken.

Dus, het idee van ‘ik slaap wel maar ik droom nooit’, mag u gerust achterwege laten. En tussen haakjes gezegd: nooit dromen, bestaat niet. Ieder mens die slaapt, die in een diepteslaap komt, droomt. Alleen bestaat bij de ene mens tussen het waakbewustzijn en het slaapbewustzijn een bepaalde barrière waardoor hij zijn belevenissen op een zijspoor zet naar het waakbewustzijn. In wezen verandert dit weinig voor de normale fysieke impact die een droom moet hebben op het lichaam. Want waarom droomt u? Kort gezegd: om bepaalde fysieke spanningen die in de dag zijn opgeladen, tijdens de rust te kunnen wegwerken. Dat is de noodzaak van de droom. Nu, in dit geval is dit één facet. Het andere facet is dat vanuit onze zijde wij in dat droomgebeuren voor u bepaalde mogelijkheden gaan aanbrengen.

Ik denk dat dit voldoende is en dat iedereen, al dromend of niet, gerust kan zijn dat u lering zal kunnen ontvangen.

  • Broeder, is dat dan ook voor alle groepen die meeluisteren via deze groep?

Het geldt voor iedereen die hier aan dit werk verbonden is, ja.

  • Hoe kunt u in wolken onderscheid maken tussen de figuren, of tussen wat u ziet als die al dan niet persoonlijk zijn of te maken hebben met de situatie? Bijvoorbeeld wat mensen opgemerkt hebben, zijn pijlen in de lucht, een hart in de lucht, strepen in de lucht, een man in de lucht. Zijn dat dan persoonlijke beelden of zijn deze een aanzet tot veel grotere …

Vanaf het ogenblik dat u in de wolken een bepaalde figuratie ziet, is deze figuratie aan u gelinkt. U kan op een bepaald ogenblik deel hebben aan een massabeeld, d.w.z. dat u in de wolken iets ziet dat ook door vele anderen gezien wordt, al dan niet bestaande, dat doet er weinig toe. In de meeste gevallen zullen voor u de beelden die u ziet individueel zijn en ook bijna nooit door anderen ook ervaren worden. Wanneer u naar de wolken kijkt en u ziet plots een beeld, dan heeft dit beeld te maken met wat in u leeft, met wat in uw gedachtewereld aanwezig is.

Wanneer u nu zegt dat een bepaalde persoon een pijl ziet, dan kan u zeggen dat deze pijl een aanduiding is van de weg die hij moet gaan. Deze pijl duidt bijvoorbeeld een voorwaartse gang aan. Sommige personen zien een bepaald dier. Elk dier kan u aan bepaalde ontwikkelingen linken, daar bestaat genoeg informatie over om dit na te gaan. Het is nu aan het regenen. Stel u nu voor dat iemand van u toen hij naar hier kwam in de wolken een kikkerfiguur heeft gezien, dan kan u dit linken aan de regen die op het ogenblik valt. Omdat, en ik hou het heel simpel als voorbeeld opdat iedereen het goed zou begrijpen, wanneer u geconfronteerd wordt met een kikkerfiguur, dit wel degelijk te maken heeft met water. En zo kan u veel andere zaken gewoon vertalen.

Nu, het beste is, wanneer u een figuur ziet of een teken, dat u zich daar niet vast gaat op fixeren en u niet begint af te vragen tot in het oneindige wat ze daar nu willen mee zeggen. Wanneer u gewoon een figuur ziet of een teken, het maakt niet uit, sommigen zullen een kruisbeeld zien, anderen zullen een ankh zien en anderen zullen misschien het eeuwige rad zien, maakt niet uit wat. U bekijkt het gewoon, u neemt er nota van dat u het gezien hebt en u laat het gewoon voor wat het is. Het gevolg daaruit zal zijn dat u open staat voor wat u hebt waargenomen en dat u heel gemakkelijk dan in contact zal komen met wat deze symboliek in de wolken voor u heeft betekend.

Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u, laat ons zeggen, een ankh ziet, dat u een ontdekking doet op gebied van het spirituele. Wanneer u een pijl gezien hebt, dat u op een bepaald punt plots in contact komt via, dat kan heel gek zijn, een pijltje dat ergens aanduidt in een bibliotheek, naar een boek of iets dergelijks. Dit zijn voorbeelden. Pin u hier niet op vast. Wanneer u gewoon aanvaardt dat u dit gezien hebt, en u laat het voor wat het is, hebt u de mogelijkheid om daar de maximale werking uit te halen. Wanneer u zich er gaat op fixeren, dan bent u eigenlijk zoals iemand die een paardenbril opzet: u kijkt in een bepaalde richting en u vraagt zich af: Waar is het nu? En u ziet niet al wat rondom u is. Met als gevolg dat u dan dikwijls gedesillusioneerd wordt omdat u niet ontdekt wat er eigenlijk bedoeld is.

Ik denk dat dit voor iedereen voldoende duidelijk is.

  • Dus gewoon bekijken zonder er iets aan vast te koppelen, en wat er nadien ook binnenkomt aan gegevens, dat gewoon te verwerken?

Ja, u zal opmerken dat wanneer u niet overgaat tot een bepaalde vorm van verheerlijking: “Ik heb dit gezien enz.”, dat u er de meeste resultaten uithaalt.

ijk, ik zal het u anders duidelijk maken. Er zijn heel veel mensen hier in het Westen die op bedevaart gaan naar Lourdes in de hoop daar een mirakel mee te maken, van daar een signaal te krijgen enz. Van de 1000 personen die er naartoe gaan, komen er 999 gedesillusioneerd terug omdat ze niet gekregen hebben wat ze dachten daar te krijgen of te vinden. Maar degene die daar naartoe gaat met de ingesteldheid: “Ach, ik zie wel, misschien is het niks, misschien is het wel iets”, wel juist deze persoon zal de kracht kunnen ervaren van zo’n plaats. Want die is niet voorgeprogrammeerd van ‘het moet dit of het moet dat zijn, het moet het grote mirakel zijn’. Nee, die gaat gewoon met een open geest ‘ik zie wel’. En die komt dan in zo’n bedevaartsoord als Lourdes en doordat die gewoon open staat, voelt die gewoon de kracht die daar opgebouwd wordt door de gedachten van de miljoenen die daar al geweest zijn. In feite hangt daar een enorme astrale kracht. Wel, zo iemand die gewoon afwacht en ziet, voelt die kracht aan. En dan is het eigenaardige dat juist degene die niet verwacht van er een resultaat uit te hebben, dat deze die daar zo is, wel degelijk een wonder ondergaat. In die zin dat, doordat hij gewoon zich opengesteld heeft voor die enorme kracht die daar is, wel degelijk in zijn lichaam een verandering kan teweegbrengen. Misschien fysiek, misschien in de psyche, maar de verandering zal er plaatsgrijpen. En dat is dan dat uitzonderlijk geval: degene die er naartoe ging zonder enige verwachting. En al de anderen, de 999 anderen van die 1000 die een grote verwachting hadden, die daar van alles hebben rond opgebouwd, gaan terug zonder eigenlijk iets te hebben bereikt. Begrijpt u?

Zo, dan gaan we nu langzaam maar zeker over naar het meditatieve gedeelte

Meditatie: Beïnvloeding vanuit geestelijke zijde.

Ik zou jullie kunnen vragen om allen de moeite te nemen om even in te slapen. Maar ik denk dat we dan teveel geluiden zouden te horen krijgen die nogal storend zouden kunnen werken voor een juiste ontspannen toestand, om een correcte meditatieve vorm te verkrijgen. Daarom vraag ik gewoon, lieve vrienden: ontspan u, en begin even allemaal met rustig een paar maal diep in te ademen, rustig uw adem even in te houden en vervolgens rustig uit te ademen. En terwijl u deze ademhaling uitvoert, voel u één met de krachten die hier in de atmosfeer van deze kleine ruimte aanwezig zijn. Terwijl u inademt, voel hoe u geladen wordt met een universele energie die evenwichten creëert in jullie lichaam. Een energie die even voor jullie de stoorvelden neutraliseert en maakt dat jullie aura mooi in evenwicht komt en maakt dat ook jullie fijnstoffelijke lichamen even allen gemeenschappelijk harmonisch functioneren.

En laat u dan rustig meedrijven op het geluid dat de natuur u geeft. De natuur is op dit moment aan het drinken. De wolken, hier zo machtig aanwezig, schenken de aarde het vocht, de dorst lessen, om zo het mogelijk te maken dat, door het water gezuiverd, de bodem zich openstelt om de nieuwe krachten te laten openbloeien. Het water dat ervoor zorgt dat alles op deze aarde levensvatbaar is.

Concentreer u nu even op het spel van de druppels. Word even één met deze kracht. Voel u opstijgen tot de wolken, word één met deze voeding-gevers van de aarde. En terwijl u daar één met die wolkenmassa bent, voel de harmonie die er is tussen de lucht die de wolken draagt, het water dat de wolk is, en de aarde die de omzetter is naar het nieuwe leven. En terwijl u bij wijze van spreken gezeten bent op deze wolken, verheven boven de druppels die de aarde bereiken, ziet u hoe het Licht van de kosmos deze aarde beschijnt. Hoe het Licht alles duidelijk aftekent.

En één zijnde met dat Licht voelt u, ervaart u de kracht van de zuivering die plaatsgrijpt. Ervaart u hoe deze omzetting de bron is van het nieuwe leven, hoe deze omzetting ook spiritueel de aarde wijzigt. Want met de regendruppels komt het Licht, en het Licht verplaatst het duister, want het duister trekt zich terug. En zo kunnen de nieuwe ideeën langzaam maar zeker ontluiken in evenwicht en harmonie in deze ganse atmosfeer, in deze kosmos.

En wanneer we onze gedachten dan verder uitsturen, ver voorbij al wat wij kennen, dan zien wij hoe wij opgenomen zijn in dat lichtende evolutiepatroon. Hoe wij deel zijn van een kracht die van ver uit de kosmos is ontstaan en die door die ganse kosmos heen de vernieuwing brengt. Beseffende dat we het geluk hebben daarmee één te zijn, daarin opgenomen te zijn, kunnen we nu van op afstand de veranderingen in ogenschouw nemen. Zien we hoe de aarde zich beweegt, hoe de aardkorst zich schudt. Hoe de luchten zich verplaatsen, hoe het water zuivert en hoe het vuur licht en vernieuwing brengt. En al deze krachten die zo tezamen in één harmonie werken, geven ons een beeld van een prachtig kleurenpalet waar ieder van u misschien een ander beeld in ziet, maar het beeld dat u ziet, is het beeld dat in u leeft. Is het beeld van uw eigen weg, de weg die u gaat, leven na leven, bewustzijn na bewustzijn, de weg van de eeuwigheid. Een weg die soms kort op aarde is, en dan weer in de geest als een flits voorbijgaat, zoekende naar steeds het nieuwe lichtende om steeds verder te kunnen doordringen tot de reden van bestaan. Verder kunnen doordringen in de vragen die in u leven. Verder kunnen doordringen in de antwoorden op de vragen die uw bestaan hebben begeleid.

En nu we zo vrij zijn van ons lichaam en dit bekijken van op afstand, zo leren we dat de weg die voor ons ligt, een prachtige reis inhoudt, een reis in het Licht die ons steeds, trap na trap, dichter brengt bij de Bron. De Bron waaruit we waarschijnlijk ooit zijn vertrokken, de Bron waar we terug naartoe gaan, de Bron waar we één mee willen zijn, maar waar we door onze eigen beperktheid het soms moeilijk maken te aanvaarden wat deze eenheid, deze versmelting inhoudt.

Rustig reizen we door deze kosmos die voor de stof zo oneindig is dat geen mens hem kan bevatten. Maar als geest voelen we er ons deel van, zijn we er één mee. Als geest voelen we aan de kracht, de energie, de harmonie, het evenwicht dat van de Bron voortkomt. Als geest, niet beperkt door de stof, voelen we de eenheid ermee, voelen we ons aangetrokken om dit parcours af te leggen om uiteindelijk terug te komen waar ons begin is, één te zijn met dat begin, opgenomen te worden, voor zover we dit kunnen begrijpen.

En als u dit beseft nu, deze ervaring, die voor ieder van jullie zijn eigenheid heeft, rustig terugbrengt naar het lichaam, niet in geforceerde beelden, maar in een speels gevoel, een speels gevoel van harmonie, een speels gevoel van gelukkig zijn, van evenwichtig zijn. Dan laden we a.h.w. iedere celkern van ons wezen met deze gevoelsenergie. En dan wordt ook het fysieke lichaam sterker, dan wordt het fysieke lichaam weerstandiger. Niet alleen tegen misschien hier of daar een fysiek kwaaltje, maar vooral worden de hersencellen verfrist. Zoals de druppels die nu vallen de bodem verfrissen, zo worden uw hersenen nu door uw geestelijke ervaring verfrist. Zij kunnen niet door hun beperktheid de beelden die u doorleefd hebt, die u aangevoeld hebt, omschrijven, maar de kracht en de energie is er wel in neergelegd. En misschien zal hier of daar een cel een aangenaam beeld naar voor schuiven. Maar dit is maar een kanttekening, een kanttekening van iets dat zo groots is, dat zo intens is dat het voor de stof niet vatbaar is.

Laat deze gevoelens van kracht, laat deze gevoelens van harmonie tot in elke vezel van uw lichaam gaan. Versmelt terug met uw eigen geest, word terug één, maar houd de openheid naar het Licht. Houd de openheid om te ontvangen. Sluit u niet af, noch voor het Licht, noch voor de Lichtende geesten. Want het is hun taak u, zoekenden op deze aarde in de stof, zo goed mogelijk te begeleiden, zo goed mogelijk te inspireren, zodat u de taak die u gekregen hebt van de Bron, van het Licht zo goed mogelijk tot uitvoering brengt.

En beseffende deze harmonie, deze kracht, bent u geladen a.h.w. om anderen die ontladen zijn, bij te staan, en indien het enigszins mogelijk is, uw lading door te geven. Beseffende dat hoe meer u doorgeeft, hoe groter en hoe sterker uw lading wordt. Hoe groter en sterker het evenwicht en de harmonie in uw eigen wezen wordt. En zo kan u komen tot een zielsverbondenheid met ieder die ook maar, al is het het kleinste partikeltje van het Licht kan aanvaarden, kan deel zijn van uw lading, van uw geestelijke kosmische lading.

En dan kan u als mens ook nu anderen bijstaan. U kan uw gedachten laten uitgaan naar degenen die uw hulp hebben gevraagd. U kan uw gedachten laten uitgaan naar degenen die lijdende zijn en waarvan u weet dat zij uw steun en uw bijstand appreciëren. En besef dan dat deze kosmische Lichtkracht, misschien gestuurd door uw eigen geest, ervoor zal zorgen dat het beste geschiede, het beste voor degene die deze kracht aanvaardt.

Besef dat u kinderen bent van de Bron. Besef dat de kracht onbeperkt is, dat de mogelijkheden die u krijgt, onbeperkt zijn. Het hangt alleen van uzelf af of u dit wil waarmaken. U kan zonder problemen in deze maatschappij wonderen doen. Wanneer u maar vanuit uw eigen kracht en vanuit uw eigen overtuiging werkt, zal u alle bijstand hebben die denkbaar is. Maar de regel is nog steeds, en blijft steeds: U doet, u handelt, en het zal bevestigd worden. Hulp zal u hebben. Degene die wacht tot hij hulp krijgt, zal alles aan zich zien voorbij gaan, ook in deze periode.

Het is daarom, wanneer u naar huis gaat: gedenk dat de kracht met u is. Gebruik ze. Het enige voordeel dat eruit komt, is dat u steeds meer kracht zal hebben en steeds meer kan gebruiken, en dat u steeds harmonischer en sterker in het leven zal staan. En dat is de uiteindelijke bedoeling van uw incarnatie, de uiteindelijke bedoeling van uw leven.

Laat ons nu rustig terug één zijn met ons stoffelijk lichaam. En laat ons nu, zoals we begonnen zijn aan deze meditatie, ze terug afsluiten: door heel bewust rustig in te ademen, te beseffen dat deze inademing u één maakt met de krachten van de kosmos, even de adem in te houden en dan rustig alles te laten wegvloeien, rustig uit te ademen, zodat uw lichaam ook fysiek zijn evenwichten heeft. Laat ons dit een paar maal herhalen, en dan bent u terug op uw normale trillingsniveau en kan u terug uw normale bezigheden aanvatten.

Zo, vrienden, ik heb getracht via deze procedure u even te laten aanvoelen wat de mogelijkheden zijn van beïnvloeding vanuit geestelijke zijde. Ieder van u zal in de komende 48 uur voor zichzelf hieruit verandering waarnemen. Ga er niet naar op zoek, maar doorleef het gewoon. U bent nu a.h.w. voorbereid om de komende dagen, de komende weken en maanden met een regelmaat vanuit onze zijde tijdens uw rustperiodes, tijdens uw slaapperiode, inspiratie, beïnvloeding te ontvangen. Gebruik wat u wordt aangeboden, werk ermee. En u zal zien, u zal zich ondanks alles wat er rondom u plaatsgrijpt, u toch gelukkig en harmonisch kunnen voelen. U zal zich ondanks hetgeen waarmee u geconfronteerd wordt, u sterk genoeg voelen om steeds de juiste beslissingen te nemen, om steeds de juiste taken uit te voeren. De sleutel ligt bij jullie, vrienden, het is aan jullie om het uit te werken. Vanuit onze zijde danken wij u voor uw medewerking, danken wij u voor uw inzet en zullen wij trachten u zo goed mogelijk steeds bij te staan.

Hierbij ben ik aan het einde van mijn taak voor vanavond gekomen.

image_pdf