De wetten der Harmonie

13 juli 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. De titel van deze bijeenkomst:  De wetten der Harmonie, en alles, wat daarmee samenhangt. De wetten van harmo...

De krachten der sterren

3 januari 1966 Aan het begin van deze avond wil ik u er allereerst op wijzen dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik kan direct overgaan tot ons onderwerp: ...

Steravond

15 december 1961 Nu zijn wij bijeengekomen om gezamenlijk de Steravond te beleven. Ofschoon het niet gebruikelijk is de ontwikkeling en het ontstaan van deze bi...

Steravond

16 december 1983 Nu wij de steravond beginnen, zijn er enkele zaken die herhaald moeten worden. U weet het allen waarschijnlijk reeds, maar dit is nu eenmaal pr...

Steravond

13 december 1963 Wij zijn dan bijeengekomen voor onze jaarlijkse Steravond. Deze maal echter zal deze Steravond in enkele opzichten afwijken van hetgeen tot nu ...

Het licht

 24 mei 1963 Aan het begin van onze bijeenkomst wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wat mijn onderwerp betreft, ik zou graag met u spreke...

Trance

9 september 1983 Op alle bijeenkomsten, zo ook op deze, moet ik u er op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk a.u.b. zelf na, vorm uzelf een oor...