Astrologie en horoscopie

26 januari 1981 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen dat u daarmee rekening ...

De krachten der sterren

3 januari 1966 Aan het begin van deze avond wil ik u er allereerst op wijzen dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik kan direct overgaan tot ons onderwerp: ...

Mars in opkomst 

21 oktober 1966 Allereerst wijs ik u er nogmaals op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn.  Als onderwerp voor het eerste deel van deze bijeenkomst koos ik:...

Astrologie

30 april 1971 De astrologie is een empirie, waarvan men stelt dat zij haar begin vindt in de tijd van de Chaldeeën. Indien men hiermee bedoelt dat de Chaldeeën ...