Inspiratieve kunst

 11 november 1957­ Onder inspiratieve kunst plegen we te verstaan kunst, die a.h.w. “aus einem Guss” geschapen wordt. Kunst, die in een soort van be...