Trance

9 september 1983 Op alle bijeenkomsten, zo ook op deze, moet ik u er op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk a.u.b. zelf na, vorm uzelf een oor...

Medium-zijn

6 oktober 2005 Inleiding Het is mijn taak om deze groep terug op de juiste rails te zetten en uw vragen te beantwoorden. U hebt eerst met elkaar overlegd en we ...

De geest en het ik

21 januari 1969 Inhoud en uiting Wanneer wij willen spreken over de werking uit de geest naar de stof, dan moet ik beginnen, en ik hoop dat u dat niet vervelend...