Het raadsel

Het schone woord : Het raadsel De oplossing van ons aller leven ligt in de bewuste beoefening van de naastenliefde die een opleven van eigen kracht en daarmede ...

Het levenslicht

14 december 1954   Het is vreemd, dat hoe duister het ook kan worden. Op onze levens weg, er altijd toch weer in ons iets is, dat weet, dat er licht bestaat. Da...

Wereld

16 november 1954 Wereld! Wentel wiekende bol, die dwaalt door de oneindigheid. Gekust door het licht der zon. Geremd steeds door de tijd, de gebeurtenissen. Gaa...

Naastenliefde

11 november 1955 Oordelen Gij zult niet oordelen, Zo staat er geschreven. Want wie oordeelt in het leven, Zal zelf veroordeeld worden, omdat Wie oordeelt, niet ...