Het Aquariustijdperk

6 september 1965 Aan het begin van deze bijeenkomst stel ik er prijs op u er allereerst aan te herinneren, dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfe...

Vernieuwing

20 april 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Heden vraag ik uw aandacht voor een toespraak i.v.m. e...

Gelijkenissen

28 mei 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, zodat het wel wenselijk is, dat u zelf nadenkt over all...