Veranderingen

14 september 1979 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denk dus zelf na. Ons onderwerp voor vandaag dient van meer geestelijke aard te zijn. Ik koos als titel ...

De nieuwe mens

3 september 2004 Ik moet u erop wijzen aan het begin van de bijeenkomst dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat wij het op p...

De veranderingen

4 juni 2013 We zijn de eerste samenkomst na de Wessac en deze bijeenkomst zou ik u graag onderhouden over de veranderingen die gaan plaatsgrijpen. U allen hebt ...

Het Aquariustijdperk

6 september 1965 Aan het begin van deze bijeenkomst stel ik er prijs op u er allereerst aan te herinneren, dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfe...