Vernieuwing

20 april 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Heden vraag ik uw aandacht voor een toespraak i.v.m. e...

Gelijkenissen

28 mei 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, zodat het wel wenselijk is, dat u zelf nadenkt over all...

Zuilenheiligen

3 juni 1966 Allereerst wil ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na over alles, wat gezegd wordt. Ons onderwerp voor heden g...