Geestelijk gif

17 juni 1960 Aan het begin van deze bijeenkomstmoet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn.  Heden wil ik met u spreken over: Geestelijk gif...

Vragenavond

 26 oktober 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Deze avond is geheel bestemd voor het stellen van vragen. In vroegere vragenrubrieken konden wij op belan...

Het geluk

7 november 1984 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Wat het onderwerp betreft, tenzij u andere intenties hebt, zou ik met u willen spreken over: het geluk. Ee...

Bijgeloof

13 april 1962 Op deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Op deze vrijdag, de 13e, zou ik graag met u spreken over: Bijgeloof....