De Gnosis

26 juni 1990 Kunt u ons iets vertellen over wat wij hier gnosis noemen? En de Hermetische gedachte daarin en misschien daarbij wat wij daarmee in deze tijd kunn...

De levensboom

5 juli 1967 Mag ik beginnen met op te merken dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dat u zelf zult nadenken en over alles da...