Het bijgeloof

 18 juli 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen dat wij niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Wat ons onderwerp van vanavond betreft: “...

De boom des levens

13 maart 1959 Wij zijn niet alwetend en ook niet onfeilbaar. Vanavond zou ik graag eens met u willen praten over: De boom des levens. De boom des levens vinden ...