Trappen van ervaring

17 juni 1968 Er zijn toestanden denkbaar, waarin je enorm veel beleeft, maar het gaat aan je voorbij. Naarmate het bewustzijn van de mens of van het levend weze...

Bewustwording deel 4

18 november 1955 Ik moet u er ook  op attent maken, dat wij, ondanks onze enigszins andere status niet mogen worden geacht te zijn: Onfeilbaar of alwetend. Er w...

Bewustwording deel 3

11 november 1955 Het is mij natuurlijk een waar genoegen om hier bij u te mogen spreken deze avond. Op het verzoek van de eigenlijke leiders van uw groep moet i...

Bewustwording deel 2

4 november 1955 Mag ik, voor het eigenlijke begin dezer bijeenkomst, u er nog even aan herinneren, dat wij niet onfeilbaar en al evenmin alwetend zijn? Wij in o...

Bewustwording deel 1

28 oktober 1955 Wij weten niet alles; wij kunnen falen. Denkt u zelf na gebruik uw eigen verstand. Probeer, wanneer het u gelukt, om uit hetgeen wij zeggen, iet...