Bewustwording deel 4

18 november 1955 Ik moet u er ook  op attent maken, dat wij, ondanks onze enigszins andere status niet mogen worden geacht te zijn: Onfeilbaar of alwetend. Er w...

Bewustwording deel 3

11 november 1955 Het is mij natuurlijk een waar genoegen om hier bij u te mogen spreken deze avond. Op het verzoek van de eigenlijke leiders van uw groep moet i...

Bewustwording deel 2

4 november 1955 Mag ik, voor het eigenlijke begin dezer bijeenkomst, u er nog even aan herinneren, dat wij niet onfeilbaar en al evenmin alwetend zijn? Wij in o...

Bewustwording deel 1

28 oktober 1955 Wij weten niet alles; wij kunnen falen. Denkt u zelf na gebruik uw eigen verstand. Probeer, wanneer het u gelukt, om uit hetgeen wij zeggen, iet...