Het geluk

7 november 1984 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Wat het onderwerp betreft, tenzij u andere intenties hebt, zou ik met u willen spreken over: het geluk. Ee...

De kracht in ons

12 oktober 1984 Allereerst moet ik u erop wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus a.u.b. zelf na. Als onderwerp zou ik deze avond weer eens on...

Trappen van ervaring

17 juni 1968 Er zijn toestanden denkbaar, waarin je enorm veel beleeft, maar het gaat aan je voorbij. Naarmate het bewustzijn van de mens of van het levend weze...