Heilige getallen

12 juli 1973 Als we over heilige getallen willen spreken, dan wordt het tamelijk moeilijk. Wanneer is een getal namelijk heilig? Neem nu bv. de Pythagoreeën. Zi...