De Gnosis

26 juni 1990 Kunt u ons iets vertellen over wat wij hier gnosis noemen? En de Hermetische gedachte daarin en misschien daarbij wat wij daarmee in deze tijd kunn...