Spinoza

14 juni 1973 Ik zou over Spinoza heel veel kunnen vertellen over zijn levensloop en dergelijke, maar daarover bestaan genoeg boeken. Laten wij dus proberen de z...

Humaan filosoferen

18 november 1975 Er zijn nu eenmaal leringen en krachten op deze aarde waar je een ogenblik kunt bij stilstaan en die je ook kunnen helpen, geloof ik, om een ei...

De mens van heden

17 april 1973 Als ik u vandaag spreek over de mens van heden, denkt u dan a.u.b. niet dat dit geen geestelijk onderwerp is, of dat het iets is dat u overal reed...

De mens (1980)

15 januari 1980 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik erop wijzen dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt u a.u.b. zelf na. ...

Egoïsme en altruïsme

15 oktober 1985 Beste vrienden, denkt u a.u.b. zelf na, want wij zijn niet alwetend en onfeilbaar. Wat betreft het onderwerp, u moogt er zelf een stellen wannee...

Mens zijn

14 mei 1984 Wanneer ik nu naar de wereld kijk van vandaag valt het heel erg op, dat de meeste mensen eigenlijk niet meer in staat zijn om hun medemens werkelijk...