De levensboom

5 juli 1967 Mag ik beginnen met op te merken dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dat u zelf zult nadenken en over alles da...

Adam Kadmon

3 september 1982 Aan het begin van elke avond dezelfde boodschap, dus ook vandaag: wij weten niet alles, wij zijn niet onfeilbaar, denk dus zelf na a.u.b. Het o...

De levensboom

3 maart 1989 Zo, goedenavond vrienden. We zijn niet alwetend of onfeilbaar, dat zal u bekend zijn. We hopen dat u zelf nadenkt. Het onderwerp is ‘De boom ...

Planeettypen

13 september 1960 Het innerlijk van de mens met de voertuigen, waaruit die mens is opgebouwd, kan worden beschouwd als één geheel in kosmische zin. Het feit ech...

Tijdloosheid

21 januari 1958 U weet, wij hebben gesproken over goed en kwaad, relativiteit en ook over tijdloosheid. Het zijn deze aspecten, die juist onze innerlijke wereld...

Kabbalistische levensleer

9 december 1957 In de eerste plaats zult u zich moeten realiseren dat kabbalistiek niet alleen maar een cijferkunst is of zelfs een naam voor een bepaalde weten...

De boom des levens

13 maart 1959 Wij zijn niet alwetend en ook niet onfeilbaar. Vanavond zou ik graag eens met u willen praten over: De boom des levens. De boom des levens vinden ...