Waan en waarheid

26 januari 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn.     Mijn onderwerp voor heden is: Waan en waarheid...

De tijd

16 oktober 1964 Ik wijs u er op, dat wij niet alwetend zijn of onfeilbaar. Ik hoop dan ook, dat u zelfstandig zult nadenken.  Ik koos een onderwerp voor vandaag...

Vreemde uitspraken

16 september 1983 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en hopen daarom, dat u zelf zult nadenken. Onderwerp voor vandaag: Vreemde uitspraken. Een meester sprak ...

Het woord

 19 april 1963 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er nog op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij rekenen er dan ook op, dat u zelfstandig na...

De wijze dwazen

19 juli 1963 Aan het begin van deze avond wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk zelf na, vorm u zelf een oordeel. Mijn onderwerp van h...