Meesters

24 oktober 1969 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Vandaag zou ik met u willen spreken over het begrip: Meesters. Wanneer wij te maken hebben met occultisme,...

Waan en waarheid

26 januari 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn.     Mijn onderwerp voor heden is: Waan en waarheid...

De tijd

16 oktober 1964 Ik wijs u er op, dat wij niet alwetend zijn of onfeilbaar. Ik hoop dan ook, dat u zelfstandig zult nadenken.  Ik koos een onderwerp voor vandaag...