Het bijgeloof

 18 juli 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen dat wij niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Wat ons onderwerp van vanavond betreft: “...

Inwijding en inwijdingssymbolen

uit  de cursus ‘Kosmische leringen’ (hoofdstuk 5 )  – februari 1973 Riten Het belangrijke hierbij is, dat wij het verleden en het religieuze h...

Inwijdingen in de geest

uit de cursus ‘ Kosmische leringen ‘ ( hoofdstuk 3 ) – december 1972 Als wij al het voorgaande nog eens overdenken, dan komen we tot de conclu...

De meesters en hun volgelingen

uit de cursus ‘kosmische leringen’ ( hoofdstuk 2 ) – oktober 1972 Als je spreekt over een Wereldleraar, een Wereldmeester, over de grote Meest...

Geloof en hersenspoeling

SVGZ – 7 augustus 1965 Bij een nader beschouwen van de moderne technieken, die men de naam hersenspoeling pleegt te geven, blijkt men in staat te zijn een...