Alle geloof is bijgeloof

20 september 1974 Welkom op deze vrijdag de dertiende. Wij zijn ook nu niet alwetend of onfeilbaar en zullen een geestelijk onderwerp aan de orde moeten stellen...

Bijgeloof

26 september 1969 Allereerst moet ik u voorhouden, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Heden zou ik met u gaarne willen spreken over: Bijgeloof. Wanneer i...

Godsdienst en gezag

 14 april 1961 Aan het begin van deze avond wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Als onderwerp voor heden koos ik: Godsdienst en gezag. Me...

Vragenavond: 1962-10

26 oktober 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Deze avond is geheel bestemd voor het stellen van vragen. In vroegere vragenrubrieken konden wij op belang...