Inwijding en inwijdingssymbolen

uit  de cursus ‘Kosmische leringen’ (hoofdstuk 5 )  – februari 1973 Riten Het belangrijke hierbij is, dat wij het verleden en het religieuze h...

Inwijdingen in de geest

uit de cursus ‘ Kosmische leringen ‘ ( hoofdstuk 3 ) – december 1972 Als wij al het voorgaande nog eens overdenken, dan komen we tot de conclu...