Kunstuitingen

17 februari 1961 Aan het begin van deze avond moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp is: kunstuitingen. Ik wil trachten...