Levenskracht

17 april 1972 Het menselijk lichaam bezit wat men noemt levenskracht. Het is heel  moeilijk deze kracht precies te definiëren. Men zou kunnen spreken over de we...

Structuren

uit de cursus ‘ Relatie mens en de geest’ ( hoofdstuk 5 ) – februari 1973 De mens, bezien vanuit de stof, is een bouwwerk waarin verschillende...