De kunst van oud worden

 10 juli 1959 Aan het begin van deze avond wil ik er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Vanavond beginnen wij met: De kunst van oud...

Structuren

uit de cursus ‘ Relatie mens en de geest’ ( hoofdstuk 5 ) – februari 1973 De mens, bezien vanuit de stof, is een bouwwerk waarin verschillende...