Magisch ontwaken

19 juli 1957 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij, sprekers van deze Orde niet onfeilbaar of alwetend zijn. U wordt verzocht zelfstandig e...

De magie der gedachte

21 februari 1961 De vorige maal (17-01-1961: Magie in zijn geheel) hebben wij u het een en ander verteld over magie, een onderwerp dat daarmee ongetwijfeld niet...