Kristalmagie

9 december 1983 Ons onderwerp handelt over kristalmagie. Nu zal u over kristallen wel het een en ander bekend zijn, neem ik aan. Want ze gebruiken ze tegenwoord...

De magie

5 juni 1953 Ik mag beginnen met u – zoals gebruikelijk – er op te wijzen dat niet alle kennis ons zo maar toevloeit, dat we deze ook moeten verwerve...

De Druïden

4 juli 1958 Allereerst moet ik u erop wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Vandaag zou ik eens willen spreken over de Druïden. De Druïden vormden ee...

Moderne magiërs

6 februari 2002 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u erop attent maken dat wij, sprekers van de Orde der Verdraagzamen, niet alwetend noch onfeilbaar zij...