De nieuwe magie

20 februari 1959 Wij zijn niet onwetend of onfeilbaar, zodat wij u aanraden zelfstandig na te denken over hetgeen hier gebracht wordt. Mijn onderwerp voor vanda...

De steen der wijzen

8 januari 1960 Aan het begin van deze avond wil ik er allereerst op wijzen dat wij niet alwetend, of onfeilbaar  zijn. Dit geldt ook voor mij, wanneer ik zo dad...

Levende doden

6 juli 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Voor heden heb ik mijn onderwerp getiteld: Levende dode...