Magisch denken

18 december 1972 Wanneer wij spreken over magisch denken, dan spreken wij in feite over een vorm van denken, die niet geheel beantwoordt aan de gangbare logica....