Raadselen

29 april 1960 Aan het begin van deze avond wijs ik u erop, dat wij niet onfeilbaar of alwetend zijn. Vóór ik ons onderwerp begin, wil ik u allereerst duidelijk ...

Hoe ontkom ik aan gevaren?

22 april 1960 Aan het begin van deze avond wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen dat u zelfstandig na zult denken. Wat ons onderwe...

Zonderlinge zaken

 28 januari 1972 Ik wijs u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn en verzoek u over het gebrachte zelfstandig na te denken. Ons onderwerp voor heden die...

Joodse diaspora – Israël

05 april 1957 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij nemen aan dat u zelfstandig en redelijk na...