De band tussen geest en stof

19 maart 1962 Als men het onderwerp: banden tussen mens en geest probeert uit te werken, dan moet men zich allereerst realiseren, hoe ook in de mens zelf de bin...

Werelden en sferen

14 februari 1977 Wij zitten vandaag met een klein probleem. We zullen ons vanavond voornamelijk bezig houden met een paar hoog geestelijke zaken en dat is altij...