Rekenen

17 oktober 1980 U weet al, dat wij niet alles weten en ook niet onfeilbaar kunnen zijn, dus nadenken doet u zelf. Wat het mogelijk maakt over te gaan naar ons o...

De geest

Deel 1. 8 januari 1954 Wij zijn noch onfeilbaar noch alwetend, wij hopen dat u zelf kritisch denkend onze argumenten en betogen zult volgen en daaruit uw eigen ...

Inwijding

22 januari 1954 Deel 1. Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er nogmaals op dat wij in genen dele alwetend, in genen dele onfeilbaar zijn. Dit moet voor...