Euthanasie

06 juni 2003 Aan het begin van de bijeenkomst wil ik jullie erop attent maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn. Gelieve zelf...

Rassenhaat

5 februari 1973 U weet allemaal dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Als u het niet weet, merkt u het nog wel. Het onderwerp is in het verleden door uzelf ...

Overgang, een verbetering?

10 juni 1968 Aan het begin van deze bijeenkomst zou ik er graag eerst er uw aandacht op willen vestigen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dat betekent d...

De verwilderde jeugd

22 december 1958 Men spreekt heel vaak van verwilderde jeugd, jeugdverwildering, zedenbederf onder de jeugd, etc. Deze problemen zijn oud. Zo oud, dat zelfs in ...