Zelfmoord

4 augustus 1967 U weet het reeds, alwetend of onfeilbaar zijn wij niet. Denk dus zelf na, trek uw eigen conclusies en handel daarmee in overeenstemming. Ons ond...

Ziektebeelden van deze tijd

13 januari 1972 Als wij zeggen de ziektebeelden van de wereld in deze tijd, dan hebben wij het eigenlijk over een aantal verschillende verschijnselen. Ik zal da...

De kracht der gedachte

29 maart 1957 Ik moet u erop wijzen, dat wij, sprekers der Orde, niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor deze avond is: de kracht der gedachte. E...

Seks en paranormaliteit

10 december 1969 Het lijkt een wat eigenaardige combinatie. Zeker in een wereld, waar seks aan de ene kant een reclame‑onderwerp is en aan de andere kant een fr...