De mens

 25 januari 2011 Bij het begin van deze bijeenkomst: hou er rekening mee dat wij niet onfeilbaar zijn noch alwetend en wij stellen het ten zeerste op prijs dat ...

Tijd en eenvoud

21 juni 1959 We zullen dan vanochtend weer eens over een paar problemen nadenken. En zoekende eigenlijk naar een mogelijkheid om. ook een meer praktische oploss...

Overdenkingen bij overgang

1 maart 1959 Wanneer wij dan vanmorgen weer eens willen gaan nadenken over verschillende ethische en filosofische problemen, valt het ons op, dat op het ogenbli...