Mekkerende minderheden

23 juli 1971 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en verwachten van u dat u ook zelf nadenkt. Ons onderwerp moet actueel zijn. Gezien mijn voorkeur voor alliter...

Levensvreugde

18 juni 1971 Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt dus zelf eens na, zelfs wanneer dit vo...

Plicht

  3 februari 1956 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen dat, aangezien wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, van u wordt verwacht dat u ook z...

De nederlaag van de rede

15 februari 1957 Wij zijn noch alwetend, noch onfeilbaar. U gelieve hiermee rekening te houden en zelfstandig na te denken. Deze avond zou ik met u willen sprek...