De weg

6 april 1963 We zijn niet al wetend of onfeilbaar, daarom verzoeken wij u zelfstandig na te denken over alles, wat door ons gebracht wordt. Een vorige maal hebb...

Massamedia

21 mei 1965 Allereerst mag ik u er wel op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na over alles, wat te berde wordt gebracht. Als onderw...

Het doel en de middelen

2 juli 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wil ik er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop, dat u hiermede rekening houdt ...

Historische parallellen

16 juli 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt dus zelf na over alles, wat naar voren wordt geb...

De mensheid van nu

13 februari 1987 Aan het begint het gebruikelijke verhaal: Wij zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar, dus denkt u a.u.b. zelf na. Het is een avond dat we ...

Reïncarnatie

29 juli 1966 Allereerst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na en zet,  vooral uw hersenen niet op non-actief. Wat on...