Denken

 6 januari 1955 Denken. Denken. Ik geloof, dat wij het denken het best omschrijven, wanneer wij zeggen: het denken is een realisatie in het wezen van de dingen,...

Gedachtekracht

3 oktober 1969 Allereerst moet ik u vertellen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Het eerste, wat noodzakelijk is voor het gebruiken van gedachtekracht i...

Positieve gedachten

8 december 1961 Wij, sprekers van de ODV, zijn niet alwetend of onfeilbaar. Ons onderwerp voor heden heb ik getiteld: Positieve gedachten. Dit jaar is het juist...

Denken

25 januari 1963 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, zodat het beter is, wanneer uzelf nadenkt over alles wat gezegd wordt.  Mijn onderwerp voor heden: Denken ...