Positieve gedachten

8 december 1961 Wij, sprekers van de ODV, zijn niet alwetend of onfeilbaar. Ons onderwerp voor heden heb ik getiteld: Positieve gedachten. Dit jaar is het juist...

Denken

25 januari 1963 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, zodat het beter is, wanneer uzelf nadenkt over alles wat gezegd wordt.  Mijn onderwerp voor heden: Denken ...

Denken

29 september 1967 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Ik hoop, dat u daarmede rekening wilt houden. En wat ons eerste onderwerp van heden betreft, ik zou eens...

De kracht der gedachte

29 maart 1957 Ik moet u erop wijzen, dat wij, sprekers der Orde, niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor deze avond is: de kracht der gedachte. E...