Het beleven van het leven

24 januari 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Het onderwerp is: Het beleven van het leven....

Toeval of leiding

11 oktober 1957 Wanneer wij in het leven proberen onszelf na te, gaan, ontdekken wij steeds weer, dat het toeval heeft ingegrepen op onze levensweg. Wij zeggen ...

Oost – West

15 maart 1963 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na, want alleen door zelf te denken ka...

De tijd

16 oktober 1964 Ik wijs u er op, dat wij niet alwetend zijn of onfeilbaar. Ik hoop dan ook, dat u zelfstandig zult nadenken.  Ik koos een onderwerp voor vandaag...

De weg

6 april 1963 We zijn niet al wetend of onfeilbaar, daarom verzoeken wij u zelfstandig na te denken over alles, wat door ons gebracht wordt. Een vorige maal hebb...