De weg

6 april 1963 We zijn niet al wetend of onfeilbaar, daarom verzoeken wij u zelfstandig na te denken over alles, wat door ons gebracht wordt. Een vorige maal hebb...

Onthechting

 29 januari 1960 Wij zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Ik hoop dat u ook bij dit onderwerp zult trachten zelfstandig na te denken. Nu zullen wij gaan spreken o...