Stal te huur, …

21 december 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, dat weet u nu wel. Mijn onderwerp voor heden gaf ik de titel: Stal te huur… Voordelig, eventueel in...

Verwarring in de kunst

20 mei 1960 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik neem aan dat u zelfstandig zult nadenken over wat za...

Nieuwe inwijdingen

16 mei 1986 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u vertellen dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn en dat u geacht wordt zelf na te denken. Het onderwer...

Toneelspel en inwijding

21 januari 1966 Allereerst moet ik u er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn.  Ik zou u willen spreken over: Toneelspel en inwijding. Het toneel ...