Stal te huur, …

21 december 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, dat weet u nu wel. Mijn onderwerp voor heden gaf ik de titel: Stal te huur… Voordelig, eventueel in...

Verwarring in de kunst

20 mei 1960 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik neem aan dat u zelfstandig zult nadenken over wat za...

Nieuwe inwijdingen

16 mei 1986 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u vertellen dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn en dat u geacht wordt zelf na te denken. Het onderwer...

Toneelspel en inwijding

21 januari 1966 Allereerst moet ik u er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn.  Ik zou u willen spreken over: Toneelspel en inwijding. Het toneel ...

Werelden en sferen

14 februari 1977 Wij zitten vandaag met een klein probleem. We zullen ons vanavond voornamelijk bezig houden met een paar hoog geestelijke zaken en dat is altij...