Nieuwe inwijdingen

16 mei 1986 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u vertellen dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn en dat u geacht wordt zelf na te denken. Het onderwer...

Toneelspel en inwijding

21 januari 1966 Allereerst moet ik u er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn.  Ik zou u willen spreken over: Toneelspel en inwijding. Het toneel ...

Werelden en sferen

14 februari 1977 Wij zitten vandaag met een klein probleem. We zullen ons vanavond voornamelijk bezig houden met een paar hoog geestelijke zaken en dat is altij...

Inwijding in sferen

13 september 1976 Het onderwerp van onze gastspreker vanavond is misschien een beetje eigenaardig voor sommigen van u; het gaat namelijk over bepaalde sferen. I...