Karma door alle sferen

10 januari 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u natuurlijk er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Niet dat ik meen, dat ...

Karmische werkingen

13januari 1972 Karma: een soort noodlot, waarmee naar men aanneemt de oorzaak­ en‑gevolg‑werking van het ene leven naar het andere leven wordt over­ gebracht. D...

Karma en ontvluchting

14 mei 1981 Ik zou graag eerst willen preciseren wat ik met de titel bedoel. Karma is niets anders dan het totaal van de voorgaande bewustwording waardoor men i...