Karma door alle sferen

10 januari 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u natuurlijk er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Niet dat ik meen, dat ...

Karmische werkingen

13januari 1972 Karma: een soort noodlot, waarmee naar men aanneemt de oorzaak­ en‑gevolg‑werking van het ene leven naar het andere leven wordt over­ gebracht. D...