Het belang van onze voeding

20 december 2002 Aan het begin van deze bijeenkomst wens ik u erop attent te maken dat wij, sprekers van deze groep (Orde der Verdraagzamen, red.), niet alweten...

Levenspraktijk

31 oktober 1969 Zoals u weet, zijn wij niet alwetend of onfeilbaar. Leven doe je zelf. Dit betekent dat je in het leven uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent ...

Geest en gezag

17 oktober 1969 Bij het begin van deze bijeenkomst mag ik u er wel aan herinneren dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ons onderwerp van heden is van meer ...

Opvoeding en onderwijs

1 maart 1982 Als begin van de bijeenkomst wil ik u er graag aan herinneren dat wij niet alles weten en niet onfeilbaar zijn. We hopen dat u zelf nadenkt, probee...