Zonderlinge zaken

 28 januari 1972 Ik wijs u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn en verzoek u over het gebrachte zelfstandig na te denken. Ons onderwerp voor heden die...

Joodse diaspora – Israël

05 april 1957 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij nemen aan dat u zelfstandig en redelijk na...

Wording

20 maart 1981 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk dus zelf na over al wat besproken wordt. Ons onderwerp voor heden dient van actuele aard te zijn. Ik ga...