Balance – act

  9 november 1962 Aan het begin van deze avond moet ik u er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dan ook, dat u na zult willen denken ov...

Narrenspiegel

18 mei 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denk dus zelfstandig na en tracht voor uzelf na te gaan, wat voor u juist en aanvaardbaar is. Het onderwerp, w...

Vicieuze cirkel

11 mei 1962 Aan het begin van deze avond wil ik er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor heden noemde ik: Vicieuze...

Oratio pro pace

 21 oktober 1960 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Mijn onderwerp voor heden zou ik kunnen noemen: Oratio pro pace “Rede voor de vrede”. Dat rij...