Overgang en geestelijk leven

12 april 1985 De moeilijkheid van geestelijke dingen is vooral, dat zij door de meeste mensen maar al te graag aanvaardt worden, zolang men maar niet verlangt d...

De kunst van het sterven

 19 september 1960 “Wanneer een mens wordt geboren, begint hij te sterven.” Dat is niet van mij. Het is een citaat. In feite is het waar. Vanaf het ...

Filosofie over het hiernamaals

16 januari 1955 De spreker van deze ochtend, zoals u voor uzelf zult ontdekken, is iemand met een filosofische inslag, gebaseerd op een oorspronkelijk vrij denk...

De werelden van het hiernamaals

10 februari 1967 Ik mag u er allereerst op wijzen dat de sprekers van deze groep niet onfeilbaar of alwetend zijn. Ik verzoek u dan ook uzelf een oordeel te vor...