Overdenkingen bij overgang

1 maart 1959 Wanneer wij dan vanmorgen weer eens willen gaan nadenken over verschillende ethische en filosofische problemen, valt het ons op, dat op het ogenbli...

Sterven

uit de cursus ‘Geestelijke ontwikkeling’ 1956 Er staat geschreven: Wanneer de mens geboren wordt, zet hij zijn eerste schrede op het pad naar de doo...

De kunst om te sterven

uit de cursus ‘Levensproblemen van de moderne mens’ 1956 Als een mens het leven achter zich heeft en gaat vooruitzien naar de laatste dagen, dan kom...

De zin van de dood

uit de cursus ‘ Zelfverwerkelijking ‘ ( hoofdstuk 8 ) – mei 1965 Eén van de punten, die in het menselijk leven altijd weer weerzin en onbegrip...