Hulp bij overgang

24 november 2009 Zoals altijd, wanneer we samenkomen en jullie iets leren, is het van belang dat je over het gebrachte zelfstandig nadenkt, eventueel uw eigen m...

Filosofie over het hiernamaals

16 januari 1955 De spreker van deze ochtend, zoals u voor uzelf zult ontdekken, is iemand met een filosofische inslag, gebaseerd op een oorspronkelijk vrij denk...

De werelden van het hiernamaals

10 februari 1967 Ik mag u er allereerst op wijzen dat de sprekers van deze groep niet onfeilbaar of alwetend zijn. Ik verzoek u dan ook uzelf een oordeel te vor...

Herboren dood

7 augustus 1964 Aan het begin van deze avond wil ik u er allereerst aan herinneren, dat u zelf dient na te denken over alles, wat wordt gebracht, omdat wij nu e...

Zelfmoord

4 augustus 1967 U weet het reeds, alwetend of onfeilbaar zijn wij niet. Denk dus zelf na, trek uw eigen conclusies en handel daarmee in overeenstemming. Ons ond...

Helpen bij overgang

18 januari 2008 Zoals gewoonlijk aan het begin van de bijeenkomst, wij aan onze zijde zijn niet alwetend, noch onfeilbaar. Dus is het altijd van belang dat u ov...

Hoe wordt overlijden overglijden

 31 mei 1983 Overlijden, een menselijke term, zegt eigenlijk dat u over uw lijden heen bent. Wanneer je dood gaat zijn de eerste tekenen eigenlijk lichamelijk. ...

Overgaan

8 september 2005 Hier zijn we dan, beste vrienden, u zult het ons niet kwalijk nemen dat wij dit kleine tussenstuk hebben toegelaten, wij vonden het belangrijk ...

Hulp bij overgang

23/11/2010 Vanavond gaat het onderwerp zijn: het vanuit de stofmens leren begeleiden naar de geestelijke toestand. En we gaan dit onderwerp zeer praktisch houde...