Hulp bij overgang

23/11/2010 Vanavond gaat het onderwerp zijn: het vanuit de stofmens leren begeleiden naar de geestelijke toestand. En we gaan dit onderwerp zeer praktisch houde...

Tijd en illusie

2 oktober 2012 Vanavond zou ik graag met jullie even praten over het verschijnsel ‘tijd’. Iedereen die in de stof leeft, wordt geconfronteerd met het verschijns...

Overdenkingen bij overgang

1 maart 1959 Wanneer wij dan vanmorgen weer eens willen gaan nadenken over verschillende ethische en filosofische problemen, valt het ons op, dat op het ogenbli...

Sterven

uit de cursus ‘Geestelijke ontwikkeling’ 1956 Er staat geschreven: Wanneer de mens geboren wordt, zet hij zijn eerste schrede op het pad naar de doo...