Werken met kracht

     uit de cursus ‘ Menselijke krachten ‘ – ( hoofdstuk 9 ) – juni 1979 Werken met kracht is voor elke mens mogelijk. Elke mens beschik...

Verandering

uit de cursus ‘Menselijke krachten ‘ ( hoofdstuk 10 ) – juli 1979 Als wij trachten de menselijke krachten en vermogens na te gaan, dan komen w...