Uitersten

19 juni 1964 Aan het begin van deze avond wil ik u er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. In de tweede plaats wijs ik u erop, dat na...

Zelfbeheersing

15 januari 2013 Bijgevoegd enkele bedenkingen die naar mijn inziens voor de mens zeker niet onbelangrijk zijn. Wanneer u wenst te werken met krachten die eigenl...

De menselijke gevoeligheid

uit de cursus ‘Menselijke krachten’ (hoofdstuk 2) – november 1978 Elke mens heeft een zekere mate van gevoeligheid. Hij registreert waarden, d...