Maancycli en genezing

10 april 1970 U weet het: wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Hetgeen wij u brengen, is naar ons beste weten de waarheid, maar wij verwachten van u dat uzelf ...