Mens en natuurkracht

18 oktober 1957 Aan het begin van deze avond moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Voor deze avond hebben jullie een onderwerp gekoze...