De komende mens

23 november 1956 Ik heb natuurlijk de gebruikelijke waarschuwing uit te spreken. U weet allen, dat wij in ons leven een voortzetting zijn van ons aards leven, d...

De cycli op aarde

9 november 1956 Mag ik u er hernieuwd op wijzen aan het begin van deze bijeenkomst dat wij  sprekers van de Orde  noch alwetend noch onfeilbaar zijn. Wij hopen,...