Tijd

12 april 2005 Zoals steeds wens ik u erop attent te maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u zelf een studie moet mak...