De Tarot

28 januari 1966 De tarot is op het ogenblik algemeen bekend, als een soort kaartspel, dat vooral bij waarzeggers nogal in gebruik is. De origine van dit spel li...