Massamedia

21 mei 1965 Allereerst mag ik u er wel op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na over alles, wat te berde wordt gebracht. Als onderw...

Het is onmogelijk

23 juni 1967 Voor wij aan ons eerste onderwerp beginnen, wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Als onderwerp wil ik eens met u spreken over...

Drempelvrees

13 november 1966 Ik mag wel beginnen met u eraan te herinneren, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ons onderwerp van heden is: Drempelvrees. Menigeen zal...

De ziel van de volkeren

11 maart 1969 Oorspronkelijk had men voor dit onderwerp gevraagd naar de psychologie van de volkeren. Psychologie echter is beperkt, want zodra wij alleen sprek...

Grondwaarden van het leven

22 juni 1959 Wanneer we spreken over het leven, dan wordt het wel in de eerste plaats noodzakelijk leven te definiëren. En dan geloof ik dat de simpelste defini...

Begeerte, wil en genezing

17 juni 1963 Ons onderwerp brengt ons vandaag in contact met de begrippen: wil, begeerte en genezing. Nu denkt u misschien dat ik een inleiding ga houden over g...

Depressivitieit

24 februari 1988 We zijn niet alwetend of onfeilbaar, dat zal u bekend zijn, of u hebt het al eens opgemerkt. We stellen dus erg op prijs dat u zelf nadenkt. He...

Het verlangen

19 juni 1959 Aan het begin van onze bijeenkomst zou ik u willen vertellen dat wij niet alles weten en niet onfeilbaar zijn.  Een verlangen kan scherp gedefiniee...