Psyche en geest

8 augustus 1969 Wij zijn niet onwetend of onfeilbaar. Denk dus zelf na.  Onze bijeenkomst is gewijd aan  het onderwerp: Psyche en geest. Een titel die wat moeil...

Intelligentie

1 november 1968 Bij het begin van onze bijeenkomst mag ik u er wel eerst op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dat u daarmede rekening hou...

Moderne psychologie (1972)

4 december 1972 Aan het begin van de bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dat u zelf zult nadenken. In de tweede...

Onderbewustzijn

12 februari 1960 Wij, sprekers dezer Orde, zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Wij hopen dat u zelfstandig na zult willen denken. Ons onderwerp voor hedenavond h...

Praktisch idealisme

11 maart 1960 Wij zijn niet onfeilbaar, of alwetend. Daarom verzoeken wij u zelfstandig na te denken.  Ons onderwerp van hedenavond luidt: Praktisch idealisme. ...