Moderne psychologie (1972)

4 december 1972 Aan het begin van de bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dat u zelf zult nadenken. In de tweede...

Onderbewustzijn

12 februari 1960 Wij, sprekers dezer Orde, zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Wij hopen dat u zelfstandig na zult willen denken. Ons onderwerp voor hedenavond h...

Praktisch idealisme

11 maart 1960 Wij zijn niet onfeilbaar, of alwetend. Daarom verzoeken wij u zelfstandig na te denken.  Ons onderwerp van hedenavond luidt: Praktisch idealisme. ...

Oratio pro pace

 21 oktober 1960 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Mijn onderwerp voor heden zou ik kunnen noemen: Oratio pro pace “Rede voor de vrede”. Dat rij...

Ontwikkelingen in de mens

13 oktober 1961 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en hopen maar, dat u zelfstandig na zult denken. Het zal u allen bekend zijn, dat in de laatste tijd de psy...