Onderbewustzijn

12 februari 1960 Wij, sprekers dezer Orde, zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Wij hopen dat u zelfstandig na zult willen denken. Ons onderwerp voor hedenavond h...

Praktisch idealisme

11 maart 1960 Wij zijn niet onfeilbaar, of alwetend. Daarom verzoeken wij u zelfstandig na te denken.  Ons onderwerp van hedenavond luidt: Praktisch idealisme. ...

Oratio pro pace

 21 oktober 1960 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Mijn onderwerp voor heden zou ik kunnen noemen: Oratio pro pace “Rede voor de vrede”. Dat rij...

Ontwikkelingen in de mens

13 oktober 1961 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en hopen maar, dat u zelfstandig na zult denken. Het zal u allen bekend zijn, dat in de laatste tijd de psy...

Psychologie van heden

22 januari 1965 Wij, sprekers van deze groep, zijn niet alwetend of onfeilbaar. Vandaag zullen wij, uitgaande van tijdsverschijnselen als de griezelmop e.d., in...

Lof der zotheid

20 november 1964 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er aan herinneren, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Het is voor ...