Spreken over God

12 februari 1971 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar.  Denk dus zelf na over alles, wat te berde wordt gebracht. God is zeker niet iets, wat door een mens begr...

Het geestelijk universum

1 december 1988 We zijn niet alwetend of onfeilbaar. Het onderwerp, dat is voor de meeste van u een beetje mystiek. We gaan dus praten over het geestelijk unive...

Is God dood?

6 november 1972 Allereerst graag, dat u het weet, wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denkt dan ook alstublieft zelf ook een beetje na. En ja, dan krijgen we ...

De kracht der sferen

2 oktober 1967 Ik mag wel beginnen met u er aan te herinneren dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dat is n.l. belangrijk, want anders dan vergeet u zelf na...

Shamballa

11 maart 1983 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk zelf na, vorm zelf een oordeel. Ons onder...