Licht en duister

16 oktober 1970 Naar ik aanneem bent u allen op de hoogte van het feit dat wij sprekers van deze Orde, onszelf niet als alwetend of onfeilbaar beschouwen. Wij h...

De God in de zon

14 november 1980 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denk dus zelf na. Het onderwerp voor heden dient van meer geestelijke aard te zijn. Ik koos als titel hie...

Geluk

  27 januari 1956 Aan het begin van de avond wijs ik u erop – zoals te doen nu eenmaal voorschrift is – dat wij niet alwetend dan wel onfeilbaar zij...

Spreken over God

12 februari 1971 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar.  Denk dus zelf na over alles, wat te berde wordt gebracht. God is zeker niet iets, wat door een mens begr...