Moderne neurosen

30 april 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wil ik u er aan herinneren, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt dus zelfs...

Winterzonnewende 2007

Inleiding Ik zou zeggen: wees welkom op deze toch uitzonderlijke bijeenkomst. En mij is de eer te beurt gevallen de inleiding van deze avond te doen en u ook ee...

De steen der wijzen

14 februari 2012 Vragen Er is een advies gegeven om niet in grote ziekenhuizen te komen. Er zijn echter een legio aan omstandigheden te bedenken dat je daar nie...

De kracht in de Kracht

6 december 2011  Vanavond zou ik graag met jullie een beetje verder gaan op de mogelijkheden die je als individu en als groep hebt wat betreft het werken met kr...

Zomerzonnewende 2013

21 juni 2013 Zo, we zijn hier omdat we vanavond, samen eigenlijk, onze aandacht willen richten op hetgeen wat nu buiten ons aan het gebeuren is, namelijk de ker...

Mystiek

 12 mei 1963 Wanneer wij leven, is de veelzijdigheid van het leven zelf voor ons gelijktijdig de onmogelijkheid om een innerlijke eenheid te beseffen. Anders ge...

Winterzonnewende 2014

21 december 2014 Inleiding Ik heb de taak vanavond de sfeer als het ware te prepareren die aanwezig moet zijn om zo dadelijk een van onze, ik mag toch wel zegge...