Winterzonnewende 2006

21 december 2006 Voorganger Sta mij toe dat ik aan het begin van deze toch wel bijzondere samenkomst jullie welkom heet in naam van alle broeders die hier samen...

Oost – West

16 juni 1961 Aan het begin van deze avond wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Door ons wordt dan ook verwacht, dat u na zult denken over ...

Het mysterie van Isis

 12 mei 1961 Ik wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor heden is: Het mysterie van Isis. Wanneer ik in deze dagen dit onde...

Fantasie

5 mei 1961 Aan het begin van deze avond wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen dan ook, dat u over het gebrachte zelfstandig na zul...

Het woord

 17 maart 1961 Aan het begin van de avond moet ik u er op wijzen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn, zodat het noodzakelijk is, ...