De God in de zon

14 november 1980 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denk dus zelf na. Het onderwerp voor heden dient van meer geestelijke aard te zijn. Ik koos als titel hie...

Spreken over God

12 februari 1971 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar.  Denk dus zelf na over alles, wat te berde wordt gebracht. God is zeker niet iets, wat door een mens begr...

Is God dood?

6 november 1972 Allereerst graag, dat u het weet, wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denkt dan ook alstublieft zelf ook een beetje na. En ja, dan krijgen we ...