Geloof

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ 1955-1956 Als wij zeggen “ik geloof”, dan geven wij daarmee gelijktijdig aan, dat we iet...

Goddelijke wetten

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ 1955-1956 Bij ons zoeken naar een aanschouwen en kennen van God hebben wij vele wegen betreden. Lang...

God in de daad

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ 1955-1956 Heel het leven is goddelijk, want alles is uit God voortgekomen. Voor ons echter is en bli...