Geloof

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ 1955-1956 Als wij zeggen “ik geloof”, dan geven wij daarmee gelijktijdig aan, dat we iet...