Evenwichten en wetten

10 oktober 1985 Evenwichten. Er bestaat een wet van compensatie of van gelijkblij­vende velden. Dat wil zeggen: als er in de kosmos aan de ene kant iets gebeurt...

Mens en kosmos

uit de cursus ‘Kosmische filosofie’ september 1958 Inleiding. De kosmos, het geheel van het bestaande, stelt ons voor zeer vele raadselen. Het is vo...