Geluk

  27 januari 1956 Aan het begin van de avond wijs ik u erop – zoals te doen nu eenmaal voorschrift is – dat wij niet alwetend dan wel onfeilbaar zij...

Kracht uit het onbekende

20 juli 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en hopen, dat u daarmee rekening zult houden. Vandaag zou ik willen spreken over de inwerking van bepaalde kos...