Klank en geluid

26 maart 2013 Als ik het goed voor heb, heeft de broeder in de vorige bijeenkomst ( Klank en taal – 26 februari 2013 ) het vooral gehad over klanken die d...

Klank en Taal

26 februari 2013 De invloed van klanken op het menselijk lichaam en alles wat daar mee in verband houdt  was een van mijn grote interessepunten toen ik nog op d...

Kleuren

12 februari 2013 Deze les is een vervolg op de les : Geur – Kleur – Klank (29-01-2013), namelijk met de invloeden die onder alle mogelijke vormen on...