Het mysterie van Isis

 12 mei 1961 Ik wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor heden is: Het mysterie van Isis. Wanneer ik in deze dagen dit onde...

Mystiek in het dagelijkse leven

5 januari 1976 Mag ik u er wel aan herinneren dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. ‘t Is prettig als u er aan denkt, denkt u zelf...

Moderne neurosen

30 april 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wil ik u er aan herinneren, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt dus zelfs...

Mystiek

12 mei 1963 Wanneer wij leven, is de veelzijdigheid van het leven zelf voor ons gelijktijdig de onmogelijkheid om een innerlijke eenheid te beseffen. Anders gez...