Moderne neurosen

30 april 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wil ik u er aan herinneren, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt dus zelfs...

Mystiek

12 mei 1963 Wanneer wij leven, is de veelzijdigheid van het leven zelf voor ons gelijktijdig de onmogelijkheid om een innerlijke eenheid te beseffen. Anders gez...

Epiloog

uit de cursus ‘ Kosmische leringen’ ( hoofdstuk 10 ) – juli 1973 Kosmische leringen Als wij zeggen “mystiek”, dan denken wij aan h...

Mystiek

SVGZ – 30 september 1965 Achter de werkelijkheid, die de mens ziet, liggen vele werkelijkheden. Achter de voorstellingen, die hij in woorden kan omschrijv...