Shamballa

11 maart 1983 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk zelf na, vorm zelf een oordeel. Ons onder...

Het mysterie van Isis

 12 mei 1961 Ik wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor heden is: Het mysterie van Isis. Wanneer ik in deze dagen dit onde...

Mystiek in het dagelijkse leven

5 januari 1976 Mag ik u er wel aan herinneren dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. ‘t Is prettig als u er aan denkt, denkt u zelf...