Oost – West

16 juni 1961 Aan het begin van deze avond wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Door ons wordt dan ook verwacht, dat u na zult denken over ...

Ziel, geest en stof

5 januari 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Wat u op deze bijeenkomst gebracht wordt, is het onderzoek van vele onderzoekingen, vele gedachten en langd...

De geest

4 juli 1958 Allereerst moet ik u erop wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Vandaag zou ik eens willen spreken over: “De geest”. De geest...

De steen der wijzen

14 februari 2012 Vragen Er is een advies gegeven om niet in grote ziekenhuizen te komen. Er zijn echter een legio aan omstandigheden te bedenken dat je daar nie...

De kracht in de Kracht

6 december 2011 Vanavond zou ik graag met jullie een beetje verder gaan op de mogelijkheden die je als individu en als groep hebt wat betreft het werken met kra...