Voorbereiding Wessac 2006 (2)

11 april 2006 Zoals gewoonlijk aan elk begin wensen wij u er nog steeds aan te herinneren dat wij niet alwetend noch onfeilbaar zijn, dat is niemand in de kosmo...

De weg van de schoonheid

15 april 1983 Voor alle zekerheid weer: wij zijn niet alwetend, zijn niet onfeilbaar en stellen er prijs op wanneer u zelf nadenkt. Wat mijn onderwerp betreft: ...

Andere werelden en beschavingen

9 maart 1972 Als wij zeggen “andere werelden”, dan denken wij aan planeten. Er zijn miljarden sterren. Zelfs, indien slechts één op de duizend van d...

Vreemde werelden

18 juli 1983 Als je spreekt over vreemde werelden moet je je goed realiseren dat elke bewoner van een planeet elders zijn eigen wereld als ‘de aarde’...

Kunst en visualisatie

15 februari 1985 Aan het begin van deze avond wijs ik u er op dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, denkt u dus zelf na. Het onderwerp is: Kunst en visualis...

Wat kosmonauten niet vertellen

10 oktober 1974 U zult begrijpen dat het hier niet gaat om de persoonlijke aangelegenheden die kosmonauten plegen te verzwijgen, ofschoon zowel kosmonauten als ...