Robotica en computertechnologie

2 juni 1988 We zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk alstublieft zelf na. U kunt beter uw eigen fouten maken dan die van anderen klakkeloos navolgen. Wat ons o...

Schoonheid

13 februari 1955 Ik moet, helaas, weer de gebruikelijke rol van inleider op mij nemen en trachten u een klein beeld te geven van de spreker, die op deze bijeenk...

Een vrouw met literaire inslag

30 januari 1955 Ik moet ook weer vandaag een inleiding voor u gaan houden, waar wij wederom een spreker, die normaler wijze niet tot u komt voor deze ochtend, b...

Venijnigheden

17 januari 1964 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er graag op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen, dat uzelf nadenkt en dat u ...

Wij zijn beschaafd…

23 november 1962 Wij zijn beschaafd, want wij hebben musea – al gaan wij er alleen naar kijken, wanneer er werkelijk iets bijzonders te zien is. Wij hebbe...

Jong blijven

19 juni 1961 Jong blijven is een illusie, die velen hebben, vooral wanneer de jaren van de jeugd langzaam maar zeker minder worden en de zware ouderdom naderbij...

Sprookjes en hun achtergronden

8 juni 1959 Er bestaat geen land ter wereld waar geen sprookjes worden verteld. Er bestaat geen enkel volk dat niet zijn zeer eigen en speciale overleve­ringen ...