Veranderde waarden

20 november 1961 Wanneer we de huidige wereldsituatie zowel uit geestelijk als uit stoffelijk standpunt vergelijken met het verleden, dan valt ons op dat een gr...

Erfelijkheid

11 maart 1982 Erfelijkheid is kort en eenvoudig gezegd het volgende: in elke cel bevindt zich een hoeveelheid informatie. Deze informatie is zodanig dat ze in d...

Robotica en computertechnologie

2 juni 1988 We zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk alstublieft zelf na. U kunt beter uw eigen fouten maken dan die van anderen klakkeloos navolgen. Wat ons o...

Schoonheid

13 februari 1955 Ik moet, helaas, weer de gebruikelijke rol van inleider op mij nemen en trachten u een klein beeld te geven van de spreker, die op deze bijeenk...

Een vrouw met literaire inslag

30 januari 1955 Ik moet ook weer vandaag een inleiding voor u gaan houden, waar wij wederom een spreker, die normaler wijze niet tot u komt voor deze ochtend, b...

Venijnigheden

17 januari 1964 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er graag op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen, dat uzelf nadenkt en dat u ...