Vragenavond

10 april 1987 Tja, u weet het: we zijn niet alwetend of onfeilbaar. In dit geval moet ik er bijvoegen: sommige vragen kunnen we misschien niet beantwoorden, dan...

Historische parallellen

16 juli 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt dus zelf na over alles, wat naar voren wordt geb...

De geschiedenis van het brood

 5 juli 1963 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk dus zelf na over ons onderwerp van deze avond: De geschiedenis van het brood Wie tegenwoordig een halfje...

Dodensteden

28 juni 1963 Allereerst wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp van heden heeft de titel: Dodensteden In het verleden waren st...

Pechdagen

25 februari 1966 U zult wel weten, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn en zelf moet nadenken. Vandaag zou ik eens met u willen spreken over dat vreemde ver...

Welles – Nietes

15 juli 1966 Eerst wil ik u erop wijzen, dat wij nog steeds niet alwetend of onfeilbaar zijn.  Als titel voor mijn onderwerp koos ik een wat eigenaardige uitdru...

De graven en de doden

10 oktober 1986 Ik maak u er op attent, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt u dus zelf na. Graven zijn eigenlijk al van het vroegste begin af voor e...