Het feest van de begoocheling

1 april 1960 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen dan ook dat u zelfstandig na zult den...

Verwarring in de kunst

20 mei 1960 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik neem aan dat u zelfstandig zult nadenken over wat za...

Narrenspiegel

18 mei 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denk dus zelfstandig na en tracht voor uzelf na te gaan, wat voor u juist en aanvaardbaar is. Het onderwerp, w...

Vicieuze cirkel

11 mei 1962 Aan het begin van deze avond wil ik er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor heden noemde ik: Vicieuze...

Kort gezegd

23 februari 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp gaf ik de titel mee: Kort gezegd. W...

Waan en waarheid

26 januari 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn.     Mijn onderwerp voor heden is: Waan en waarheid...