Het dier als denkend wezen

27 april 1959 We zijn hier dan vanavond samen gekomen om te spreken over het dier en wel vooral over het feit of het dier kan denken. En als het kan denken, dan...

De poppenmakers

27 april 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst allereerst de bekende woorden, wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Mijn onderwerp voor heden noemde ik: De po...

Verdraagzaamheid

10 februari 1956 U zult mij nu waarschijnlijk wel zeer vervelend vinden, maar voor wij werkelijk beginnen moet ik u eerst nog wijzen op een paar u reeds overbek...

Ufo’s en luchtvervuiling

28 september 1979 U weet dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, dus zelf nadenken is raadzaam.  Het gevraagde onderwerp is: Ufo’s en luchtvervuiling. E...

De gouden eeuw

7 juni 1957 Aan het begin van deze avond moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend zijn, ook niet onfeilbaar. Wij hopen, dat u daarmede rekening houdt, ook a...

Het wonderlijke spel van de tijd

11 juli 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen dat de sprekers van deze Orde niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen dat u zelfstandi...

Het raadsel van de tijd

20 juni 1958 Aan het begin van deze avond moet ik u er aan herinneren, dat wij niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Wij verzoeken u dan ook voor alles zelfstandig...