Contemplatie (3) – Zuster Agnes

image_pdf

07 februari 2012

Ik zou graag vanavond met jullie even verdergaan over het aanleren van de contemplatie en de mogelijkheden die daarin vervat zitten. U hebt nu ongeveer anderhalve maand de tijd gehad om deze eerste fase van de oefening onder de knie te krijgen. (zie: 10-01 en 24-01-2012) We hebben gezien dat daar bij velen nogal wat moeilijkheden zijn opgetreden. Daarom hebt u vorige maal ook de vragen kunnen stellen en mag u straks nog met vragen naar voor komen.
Maar aan de hand van hetgeen we overschouwd hebben, zou ik graag toch nog een paar zaken willen toevoegen aan dit eerste deel van deze contemplatie les. We zijn er nog niet aan toegekomen om u verder te laten gaan. We hebben van in het begin gesteld dat het ongeveer twee à drie maanden zou kunnen duren eer u dit onder de knie had. Algemeen gezien kunnen we zeggen dat de resultaten aanvaardbaar zijn. Maar de twijfel die soms bij sommigen van u naar boven komt aan de zinvolheid van deze oefening, daar wil ik het vanavond nog even extra over hebben.

Sommigen denken dat deze oefening van contemplatie, om zo een duidelijke wisselwerking te krijgen met uw eigen geest en ook met de sferen, waarin uw geest samen met u zich kan verplaatsen, dat dit eigenlijk een oefening is die weinig impact heeft op uw dagdagelijkse bestaan. En niets is minder waar.
Waarom leggen wij zo de nadruk op deze oefening voor deze groep, maar ook voor de verschillende andere groepen waar we mee bezig zijn? Het is niet nieuw als we u zeggen dat u op dit ogenblik in een illusiewereld leeft. U leeft in een wereld waar u heel veel zaken aangereikt worden die gebaseerd zijn op illusiebeelden. Maar doordat deze door een massa aanvaard worden lijken zij echt, lijken zij reëel. Via de weg die wij met deze groep willen gaan, willen we er kunnen toe komen dat u een beter beeld krijgt, niet alleen van uzelf binnen de maatschappij, maar ook van het totale plaatje van wat er aan het gebeuren is op deze aarde. En dat kun je maar op het ogenblik dat u zich kan vrijmaken van al deze stoffelijke geplogenheden.
U leeft in een maatschappij op het ogenblik, en dat weet u, die met een snelheid aan het ontbinden is. De maatschappij die u kent is allang overleden, maar ze beseft het nog niet. Maar goed. Daardoor hebt u nog steeds de idee dat alles op wieltjes loopt, dat er eigenlijk geen probleem is. U denkt dat u alles in de hand hebt en dat u het nog nooit zo goed heeft gehad als heden ten dagen. Stoffelijk gezien zou je kunnen zeggen: je kunt er tijdelijk gelijk in hebben. Maar eens dat je iets verder kijkt en dat je gaat overschouwen wat er eigenlijk bezig is, ja, dan gelooft u in iets wat eigenlijk al lang niet meer bestaat. Ware u kinderen, dan zou ik zeggen: u gelooft in Sinterklaas. Maar goed.
Kort en bondig samengevat zou ik het volgende willen stellen. Op korte termijn gaat u zien dat zeer vele zekerheden – en dan spreek ik niet over zekerheden van materiële aard, maar vooral zekerheden ten opzichte van gezondheid, ten opzichte van de psychische gezondheid enzoverder – zullen gekelderd worden. Er beweegt op het ogenblik zeer veel. We zitten in een zonnecyclus die de komende jaren – en dan kan ik toch zeggen ongeveer een negen jaar – op deze aarde zeer sterke inwerkingen gaat geven. U hebt enkele weken geleden een voorproefje gehad. Maar er komen nog veel sterkere inwerking, waardoor zeer vele evenwichten die u op dit ogenblik als zijnde normaal beschouwd, eigenlijk gewoon van de kaart worden geveegd.
U moet rekening houden dat u, zonder het te beseffen, als mensheid in zijn geheel de laatste 100 jaar de aarde eigenlijk voor het menselijke voertuig onleefbaar hebt gemaakt. Nu kunt u denken, de geest heeft dat mooi te zeggen, maar de gezondheid is nog nooit zo goed geweest enzoverder.
Mag ik u het volgende kleine detail geven? De vooruitzichten van het menselijke leven op aarde, van al degenen die geboren zijn in deze eenentwintigste eeuw, zal een maximum bedragen van ongeveer 30-40 jaar. Op het ogenblik denkt u dat is onaanvaardbaar, dat kan niet, dat is fout. Echter moet u opmerken dat u gedurende, daar bedoel ik de ganse mensheid mee, de laatste 100 jaar het menselijke voertuig zo ondermijnd en afgebouwd hebt, uw eigen natuurlijk milieu zo afgebroken hebt, dat de prognoses die we nu geven nog aan de heel goede kant zijn. Wanneer u weet – en nu spring ik misschien op iets anders om het niet in menselijke termen te moeten zeggen – dat 80 % van uw wereldwijde visbestand op dit moment door kankers is aangetast, dan weet u genoeg denk ik. Wanneer u weet dat de volledige voedselketen, waar u zo fier op bent omdat er toch zoveel voordelen zijn, eigenlijk zo ver is gekomen dat de meeste zaken voor het menselijk lichaam al ongeschikt zijn. En dan zeg ik dat nog met overdenking dat het niet te zwaarwichtig is.
Dat allemaal zijn de redenen waarom wij vanuit onze zijde op dit ogenblik er zo sterk op aandringen van de oefeningen die we naar voor brengen zo goed mogelijk om te zetten, zo goed mogelijk uit te voeren. Omdat u daardoor een reëel zicht krijgt op wat werkelijk aan het gebeuren is. Niet op de illusies die men u verkoopt. Een illusie op het ogenblik is: alles is goed. Niets is om u zorgen om te maken. Boek uw reis en ga op vakantie. Voor ons niet gelaten.
Wij weten dat de huidige wereldbevolking verdwijnt en dit is noodzakelijk om Aquarius ten volle te laten ontwikkelen. Dit is niet nieuw wat we naar voren brengen. Dit is eigenlijk al iets wat in de jaren ’70-‘80 van vorige eeuw verscheidene malen duidelijk is naar voor gebracht. Op het ogenblik hebt u, en degene die iets weten van bevolkingsexplosie bij conflicten zullen dit begrijpen, een enorme explosie van de bevolking gehad, omdat er een decimatie is van alles wat leeft en de natuur reageert erop. Nu zullen we dit in versneld tempo de komende jaren gaan meemaken.
Maar we hebben groepen nodig, en dat weet u, die daar buiten staan. Die niet meegaan in dat algemene beeld. Die kunnen werken met de werkelijke waarden, niet alleen van de geest, maar ook met de natuurkrachten van de aarde. Want ondanks dat de mens de aarde eigenlijk de laatste 100 jaar ernstig heeft geplaagd, zijn de krachten van de aarde niet aangetast. Dat wil zeggen dat de aarde heel gemakkelijk kan reageren en dat al hetgeen wat zogezegd op dit ogenblik beschadigd is, kapot gemaakt is, door de aarde heel snel kan opgeruimd worden en hernieuwd.
Natuurlijk dit is niet aan de orde voor degenen die nu leven. Want dan zien zij hun wijze van leven in elkaar stortten. Dan zien zij het idee van wat een mensenleven moet zijn ten onder gaan. We kunnen dit niet tegenhouden. Dat hebben we u vroeger al gezegd en dat zult u vanuit vele hoeken reeds hebben opgemerkt. En wij gaan daar ook niet direct aan meewerken.
Onze doelstelling is om zo sterk mogelijk in te zetten op de positieve mogelijkheden, de harmonische die er kunnen zijn, die mogelijk zijn tussen de aarde en de voertuigen die op deze aarde als dusdanig kunnen leven. U weet dat het voor de geest belangrijk is dat er mogelijkheden tot incarnaties blijven bestaan. Daarom doen wij er alles aan om de nieuwe evolutie zo sterk mogelijk te ondersteunen. En houden we ons ver af van mee te werken aan de afbraak. Dat gebeurt toch. Daar hebben ze ons bij wijze van spreken niet voor nodig.
Onze doelstelling is van tussen dit en nog een kleine 200 jaar een volledig nieuwe incarnatie mogelijkheid voor de geest op aarde te hebben. En niet meer een incarnatie in een massamaatschappij. Een maatschappij die alleen nog maar gestoeid is, zeker de laatste decennia, op het “ik” er al de rest mag je vergeten. Neen, naar de nieuwe vormen, naar de nieuwe kosmische tendensen die Aquarius inhoudt, namelijk het samenwerken, de eenheid, de harmonie tussen natuur, mens en kosmos.
En daarin is deze oefening die we u gebracht hebben belangrijk. Want je juist door deze oefening goed onder de knie te krijgen, kunt u de zaken overzien en gaat u minder en minder gechoqueerd zijn door wat gebeurt. U gaat het voordeel hebben van te kunnen aanvoelen wat er op de weg komt. En u gaat de mogelijkheid hebben van even terzijde te staan zodat het aan u kan passeren. U gaat de mogelijkheid hebben van het juiste inzicht en dan ook de juiste daden te kunnen stellen.
Dit wou ik vanavond nog eens zeer duidelijk naar jullie toebrengen. Om de twijfel die nog is van, is de zin van deze oefening eigenlijk wel zo belangrijk? weg te halen bij de laatste van jullie die er nog zouden aan twijfelen. Je staat nog maar aan het begin. De kwestie is dat door dit contemplatieve gebeuren en u in te stellen op de geest, uw eigen geest en zo de contacten te kunnen leggen met de sferen en daarin werkzaam te zijn, zeker via u gedachtekracht, dat u veel meer mogelijkheden krijgt. Dat u ook nu, vandaag, niet morgen, niet overmorgen, maar vandaag bij wijze van spreken, de juiste inzichten, het juiste aanvoelen kunt opbouwen om verder te gaan. Want het is om zo te zeggen kort dag.
De tijden van theorieën is voorbij, waarde broeders en zusters. Het is de tijd geworden van de praktijk. U zal zien rondom u dat alle mooie verhalen van al uw leiders, steeds weer luchtballonnen zijn die gewoon openbarstten en je hebt niks meer. Alle funderingen die zogezegd onaantastbaar zijn van uw maatschappelijke structuur, zinken weg. Uw zekerheden, ook aangaande gezondheidszorg verdwijnen. Uw zekerheden aangaande voedsel verdwijnen. Want dit is allemaal gebouwd op illusiebeelden. Vooral begeertebeelden van “ik ken mijn waarheid” en “wat ik wil moet gebeuren”. Waardoor dat je de meest lachwekkende, als je toch vanuit onze situatie bekijkt, situaties krijgt op aarde. Maar goed.
Voor ons is de kwestie dat we samen met jullie zo positief mogelijk, zo harmonisch mogelijk, kunnen werken. Dat ieder van u in deze veranderende maatschappij een steunpunt kan zijn voor zeer velen. Een terugvallen kan zijn. Dat u wanneer het nodig is, ieder van u, onmiddellijk op ons beroep kan doen en in staat is van de inspiratie juist te ontvangen, juist om te zetten, zodat u niet gebonden bent aan één medium.
De bedoeling is wel degelijk dat je na verloop van tijd ieder van jullie volledig zelfstandig kan functioneren en er zijn voor andere die je nodig hebben. En dat kunnen we juist bereiken dankzij deze opbouw. Deze contemplatieve opbouw naar de sferen toe. En voor ieder van u zal het misschien soms iets moeilijk zijn. We hebben u niet beloofd dat dit werk gemakkelijk ging zijn. En we vragen effectief een inspanning. Maar uiteindelijk kunt u zeggen dat deze inspanning u steeds meer kracht zal geven, steeds meer overtuigd zal kunnen maken van hetgeen waarin uzelf gelooft en dat is één van de basispunten. Hetgeen waar u zelf van overtuigd kunt zijn, wat u kunt aanvoelen, niet hetgeen wat u rationeel moet kunnen verklaren. Want ook de meeste rationele verklaringen zijn gesteund op axioma’s, die dan weer gesteund zijn op iets wat men dacht of gelooft.
Belangrijk is dat je vanuit uw kern van uw wezen kunt aanvoelen en dat je daarvoor kan gaan. Dat je u niet laat beperken door hetgeen wat de maatschappij rondom u als zijnde de netten of belangrijkheden van wetten of sociale wetten enzoverder heeft gecreëerd. Want gans dat systeem is ook gebaseerd op illusie, op illusie van iets wat er in werkelijkheid niet is, nooit geweest is. En dat alleen maar moet dienen om degene die zogezegd te leiding heeft, zelf een zekerheid te geven. Maar dat is ons probleem niet.
Wij willen komen dat we kunnen werken met hetgeen wat ons door de kosmos is gegeven. Dat we kunnen werken en één zijn met deze krachten. Dat we beseffen dat in de natuur zaken voorkomen die we kunnen gebruiken, die ons ten dienste staan. En dat we niet moeten terugvallen op oneindig ingewikkelde chemische formules die in feite minderwaardig zijn als het bloempje dat daar in de wei groeit. Dat is belangrijk. Het kunnen aanvoelen van: “Als ik dat gebruik, heb ik die harmonie, die eenheid. Als ik dat toepas, gebeurt er dat.” Niet omdat je lijk een robotje iets hebt ingestudeerd, maar omdat je kan aanvoelen dat het zo is. Omdat je vanuit uw deelgenootschap van het geheel dit waarneemt.
En eens dat u zover bent, dan zit u op het spoor van de nieuwe tijd. Dan kun je daarmee omgaan. Dan kun je daarmee werken. Och ja, het zal nog veel inspanning vragen. Maar je kan er komen. Zonder problemen. En je moet er durven voor gaan voor deze vernieuwing. En eigenlijk is het een simpele manier.
We hebben u gezegd, concentreer u op een bloem. Voor velen was het een roos. Voor anderen was het een andere bloem. Of concentreer u op een brandende kaars. En vertrek van daaruit. Tracht het aan te voelen. Tracht één te worden en zo vrij te komen. We hebben u zelfs de geuren gezegd die je kan gebruiken om de sfeer beter op te bouwen. En effectief het is oefenen. Hoe meer u het zult doen, hoe verder u zult komen. Hoe meer u één gaat worden, ook met de krachten die u willen helpen.
En dan wil ik jullie vanavond nog iets heel speciaal meegeven. We zijn op het ogenblik bezig met één van uw leden van de groep trachten bij te sturen en te helpen. U weet dat zij er vanavond niet aanwezig kon zijn. We kunnen zeggen algemeen, zo gezegd wegens ziekte. Maar de ziekte ontstaat niet uit het fysieke, de ziekte ontstaat uit de psyche. En daarom krijgt u vanavond van ons een aanspreekpunt. Niet alleen om uw zuster te helpen. Maar eigenlijk bijna 90% van de mensen die hulp vragen die ziek zijn, kan je ermee helpen. Omdat het merendeel van al degenen die ziek zijn geworden in uw maatschappij, de ziekte zijn vertrekpunt in de psyche heeft gekend. Sommige ouderen onder u zullen het aanspreekpunt kennen. Voor sommigen zal opnieuw zijn. Het is namelijk zo dat reeds van in de jaren 70 wij samenwerken met wat we omschrijven als Zuster Agnes.
Zuster Agnes staat in de geest voor de ondersteuning en de krachten voor mensen die ziek zijn, vertrekkende vanuit de denkwereld, vanuit de psyche. Als u zich in contemplatie en zelfs in meditatie op zuster Agnes aanzet, dan verbindt u zich met een enorm energiepotentiaal dat mogelijk maakt, wanneer iemand uw hulp vraagt, door deze kracht een inzicht te krijgen in de psychische problematiek, in de psychische bron van de ziekte. En dit kan zeer ver gaan. Zowel ziekten als de gekende kankers of ziekten van het zenuwstelsel, noemt maar op. Wel van daaruit kun je enorme resultaten boeken.
Daarom zou ik zeggen, grift deze naam, zij staat voor effectief een zuster die zeer veel betekend heeft toen ze op aarde werkzaam was voor de zieken. Maar die wanneer zij aan onze zijde was dit verder heeft ontwikkeld en ontwikkeld en nu de vertegenwoordiging is van een kosmisch harmonische krachtbron die, wanneer je u één kunt voelen met haar, voor u een prachtige hulp kan zijn. Die u ook, en zeker degenen die een beetje medisch geschoold zijn, kan inspireren op een wijze dat u toegang krijgt tot kennis waar uzelf nooit zou toegekomen zijn.
Hier krijgt u van ons een mogelijkheid, waarde broeders en zusters, waar u enorm veel met kunt bereiken. Maar let op! Wanneer u er met werkt en u gebruikt deze naam, we zouden kunnen zeggen dat de naam de sleutel is, de toegang is, tot de kennis. Gebruik deze dan zo dat hetgeen wat in u opkomt, aanvaard wordt. Want ik kan u garanderen dat zeer dikwijls het tegen uw aangeleerde kennis zal indruisen. U kunt niet, en zeker niet als je een beetje medische achtergrond hebt, dit uitschakelen. Uw hersenen als het ware gaan daar steeds een rol in spelen. Maar wanneer u aanvoelt, nadat je u ingesteld hebt en nadat u via zuster Agnes deze inspiratie doorkrijgt, twijfel dan niet. Ga er voor. U zult opmerken dat dan resultaten zich kunnen voordoen die wetenschappelijk gezien in uw ogen niet mogelijk zijn. Waarom? Heel simpel. Omdat u niet de uiting geneest, maar wel de bron herstelt. Dat u van waar het komt oplost. Waardoor de uiting automatisch verandert.
Want het grote probleem, dat zullen de meeste wel begrijpen, in uw maatschappij is dat men uitingen gaat behandelen en veel te weinig gaat opzoeken wat de bron is dat dit symptoom naar voor is gekomen. En dat kan je bereiken wanneer je op deze wijze u zo instelt.
En dan moet u zich even als volgt voorstellen. Dat iemand uw hulp voor iets vraagt. Dat u de moeite doet dit tijdens uw contemplatie en uw oefening dit mede in te brengen in het geheel en dat u dan in de tweede werkelijkheid, duidelijke beelden of antwoorden krijgt van hetgeen wat u kan doen ten opzichte van diegene die uw hulp heeft gevraagd. En zo komt u weer een stap verder.
En dan kan het best zijn dat het beelden zijn die u duidelijk maken dat u tegen deze persoon bepaalde woorden moet spreken en dat u niet bepaalde behandelingen moet uitvoeren. Of dat u bepaalde vragen moet stellen. Op het ogenblik dat u via deze weg voor de betrokkene een harmonie kunt opbouwen, een harmonie in zichzelf en een harmonie ten opzichte van de kosmos, dan kan u er vanop aan dat u aardig wat resultaat zal bereiken. Een beter resultaat dan met eender welk pil. Maar goed.
Dit zijn zaken die jezelf moet gaan oefenen. Waar je zelf dagelijks moet leren mee omgaan. Doet u dat, dan gaat u het ‘fingerspitzengefühl’ krijgen voor zaken op te lossen. En dan gaat u minder en minder geconfronteerd worden met de ballast die u meestal in uw eigen rugzak hebt steken van alles wat dat u zogezegd wetenschappelijke kent. Niet dat wij alle wetenschap van de mensen vergooien. Verre van. Maar het is op vele terreinen een klein beetje zo geëvolueerd, dat men de basis is vergeten, dat men alleen maar naar een heel kleine deeltje kijkt. Maar wanneer je een mens ziet en je ligt u druk te maken over één celletje, dat volgens uw theorie verkeerd functioneert, en je vergeet het geheel van de mens te zien, zoals heden ten dage, dan zit je natuurlijk op een ernstig verkeerd spoor. Want dan gaat u voor dat ene celletje te corrigeren de rest van het geheel eigenlijk vernietigen. Maar goed. Dan kunt u rustig over denken. Daar moeten we vanavond niet verder over gaan.
Zoals ik nu gezegd heb, wij geven dit vanavond door omdat één van uw leden dringend hulp nodig heeft. In het tweede gedeelte van deze avond gaan we, en dit is ook een praktische oefening voor ieder van de aanwezigen hier, er mee werken. We gaan meditatief, via de kracht van Zuster Agnes werken, voor uw zuster. Zodat zij aan de lijve kan ervaren wat deze kracht eigenlijk betekend. U moet geen schrik hebben dat u iets fout gaat doen. Er is wel degelijk aan het medium hulp gevraagd. En daarom kunnen we dit op een avond als deze ten uitvoer brengen. Zo. Dat was eigenlijk hetgeen wat ik jullie vanavond wou brengen.

Kort samengevat, waarde broeders en zusters, werk verder aan de opgelegde oefening. Tracht ze in de komende weken nog veel beter onder de knie te krijgen. En gebruik wanneer uw hulp gevraagd wordt, ten opzichte van alles wat met gezondheid te maken heeft, de sleutel: Zuster Agnes. U kan dit ook gewoon binnen het meditatieve gebeuren gebruiken. Hou er rekening mee, dat wil ik tot slot nog naar voor brengen, hou er rekening mee dat wanneer je met de kracht van Zuster Agnes werkt, dat degene die hulp vraagt, de hulp zal krijgen. De hulp die de juiste is. Dat wil niet zeggen wat u denkt of wat de persoon in kwestie hoopt dat juist is. Want daar kan een wereld verschil inzitten. Met andere woorden wilt dat zeggen, dat u zowel langs de ene kant stoffelijk gezien ineens een totaal verdwijnen van de symptomen kunt hebben, maar anderzijds kunt u ook hebben dat alles ineens zich zeer sterk manifesteert en soms met een reis naar onze zijde. Alles hangt af van wat voor de persoon die hulp gevraagd heeft het meest geschikte is. Tracht daar niet, tracht daar niet, en ik leg daar het accent op, uw idee van ‘juist’ in op te dringen. Want dat gaat niet. Dan gaat er ook voor u kortsluiting ontstaan. Dat is niet wenselijk. Laat het vrij. En dan zult u zien, dan zult u steeds de juiste resultaten verkrijgen. Dan zult u ook zeer snel het aanvoelen in u krijgen van hier kan ik wel iets bereiken en daar moet ik afblijven. Want daar is geen hulp op deze wijze mogelijk.
Als u dat onder de hand krijgt, dan gaat u zeer sterk staan in de komende tijd. En dan gaat u werkelijk in de positieve, harmonische evolutie meegaan. O, en u gaat zien dat de rest van de maatschappij wegzinkt. Maar daar moet je niet over wakker liggen. U kunt nu eenmaal niet de maatschappij redden. Dat gaat niet. U kunt alleen maar voor uzelf op de juiste wijze uw weg gaan, die voor u de meeste bewustzijnsverruiming inhoudt. De meeste kracht, het meeste licht inhoudt en zo voor uzelf een waardevol bestaan door te maken.

Zo waarde vrienden, zijn er onder u die voor nog een vraag te stellen hebben? Dan mag u dit nu nog even doen. Maar hou het kort.

Vragen.

  • Ik had nog een vraag in verband met de werking met Zuster Agnes. U zei dat dit kon in contemplatie. Maar kan dit ook gewoon zonder contemplatie? Op het moment zelf?

Als u goed geluisterd hebt, waarde vriend, dan hebt u opgemerkt dat ik gezegd heb dat het voor jullie op dit moment als aanvang interessant is dit via het contemplatieve op te bouwen. Maar dat, dat is er driemaal bij gezegd als ik het goed voor heb, ook via meditatieve weg mogelijk is dit uit te voeren.
Ik zal het trachten te verduidelijken. Wanneer u in de procedure van de contemplatie kunt komen tot een heel mooie zuivere wisselwerking tussen jouw geest, onze sferen, noem maar op in dit geval bij de oefening werd gesteld zomerlandsfeer. En je vertrekt van daar uit, dan krijg je eigenlijk op dat moment voor uzelf een krachtige bundeling van vele verschillende indicatoren. U zult niet alleen de sleutel Zuster Agnes kunnen gebruiken, maar er zullen nog vele andere zaken via deze procedure, omdat u vanuit de sfeer vertrekt, zich kunnen aanzetten en ondersteunen.
Ik zeg niet dat u dit morgen al onder de knie hebt. U kunt heel goed – en dat is geen enkel probleem – wanneer u voor iets staat, wanneer u iets gevraagd is, rustig in meditatie gaan en u op Zuster Agnes instellen. Ook dan zult u een wisselwerking krijgen, maar die zal uiteraard beperkter zijn. Dit wil niet zeggen dat je daar op dat ogenblik, en het kan misschien zijn dat het in uw ogen dringend is, niets zou aan hebben. Integendeel. Het kan dus best zijn dat u door u in te stellen op Zuster Agnes je een duidelijk aanvoelen krijgt van wat je kan doen.
Er is nog een ander verschil. Wanneer u zich in de tweede werkelijkheid bevindt, dan gaat u automatisch van daaruit een beeld kunnen realiseren. Dat beeld gaat behoren tot deze tweede werkelijkheid. Sta mij dan toe te zeggen, dit is dan magisch geladen. Wanneer u het meditatief doet, dan ben je niet in deze tweede werkelijkheid, maar blijf je in uw werkelijkheid. Of u zou na een heel lange opbouw voor u, maar u weet dat dat dan niet van vandaag op morgen gebeurt, een beeld creëren dat binnen dat geheel past. En normaal gesproken gaat u in meditatie de idee krijgen en gaat u daar iets mee kunnen doen. Dus je krijgt wel degelijk qua mogelijkheden aardig wat verschillen. In meditatie, zult u degene zijn die stuurt. In contemplatie, gaan we naar de tweede werkelijkheid, heb je iets nieuw gecreëerd dat het werk doet. Kun je volgen?
Goed. Dus sta me toe, en dit geldt voor ieder van de aanwezigen, als je enigszins kan, vertrek vanuit de tweede werkelijkheid. Bouw ze op. Wanneer er natuurlijk, om welke reden ook, in uw ogen – is niet zeker dat het zo is, maar ik zeg dan in uw ogen – dringend is en je hebt de tijd er niet voor, een gedachte aan Zuster Agnes kan voldoende zijn om u de juiste hint te geven. Ik denk dat ik jullie nu wat dat betreft alles gegeven hebt wat je nodig hebt om daarmee aan de slag te gaan.
Zo. Niemand meer?

  • Ja toch wel. Broeder, om toch eigenlijk vertrekkende vanuit die contemplatie kom je eigenlijk in Zomerland, leg je de contacten, krijg je de harmonie. En is het daarin dat jezelf een tweede werkelijkheid opbouwt? Of zien jullie Zomerland als een tweede werkelijkheid. Want dat is eigenlijk niet duidelijk?

Voor de stofmens is alles wat vanuit het geestelijke gebeurt een tweede werkelijkheid. Niet gebonden aan de stof. Als u in Zomerland komt, om het zo uit te drukken, de beelden opbouwt, want het zijn uw beelden die u via de contemplatie opbouwt, dan is dit effectief een tweede werkelijkheid. Maar, maar, deze tweede werkelijkheid is begeleid. Omdat we, in de oefening u duidelijk gesteld hebben, het vertrekt vanuit uw eigen geest en zo leg je ook contacten met de anderen in de sferen. En we zijn op dit moment in deel één van de oefening. Men heeft u in de eerste les nog gezegd, er komt een deel twee, deel drie. In deel één zitten we effectief in die beeldende wereldsferen, om het zo uit te drukken. Wat de mens graag zegt Zomerland, Hoog Zomerland, Laag Zomerland, Nevelland, noemt maar op. Zij bestaan.
Wanneer u bijvoorbeeld in slaap bent, de gemiddelde mens gaat toch af en toe even uittreden. Sommigen één keer per maand, ander één keer per week en komen zo tijdens de slaap in deze sferen en doen daar leringen op, die meestal via een droom gebeuren, vertaald worden naar uw hersenen. Nu is het via de oefening die we u aanleren, dat je dit niet onbewust gaat doormaken, maar bewust gaat doormaken. Hou er rekening weer mee, dat is ook al vroeger gezegd, dat wanneer u geestelijk deze beelden registreert dat uw stoffelijke hersenen er moeite mee hebben om dat juist om te zetten. En daarom zeggen we dat het niet zozeer de beelden zijn die belang hebben, maar wel hetgeen wat er aan gevoelen in ligt. Het is hetgeen wat je aanvoelt. Zo zijn er veel zaken die in de sfeer aanwezig zijn, mogelijkheden die aanwezig zijn, maar die geen beeldvertaling in de stof hebben. Maar je kunt ze wel aanvoelen. Ik kan je het bekende voorbeeld geven: God kunt u zich als stofmens niet voorstellen. Maar u kunt wel voelen de eenheid met de God. Zo is het met veel zaken. Voldoende?

  • Broeder, ik ben wat onzeker over de evolutie van mijn oefening. Omdat dat heel wisselvallig is de ervaringen die ik heb. De ene keer heb ik beelden, heb ik ervaringen van beelden en van het gevoel van een gids. Maar de andere keer ben ik totaal in een toestand van slaperigheid en word ik volledig onbewust van wat er gebeurd is wakker. Lig dat aan mijn instelling? Aan mijn mentale of fysieke toestand van het moment?

Ik denk dat dit een zeer interessante vraag voor iedereen is. Want dat de meeste leden van deze groep dit ervaren. Daar spelen verschillende factoren een rol.
Eerstes kun je zeggen dat de moment waarop je de oefening doet, en wat er aan vooraf is gegaan. Wanneer u nagaat of u juist een maaltijd genuttigd hebt of iets gedronken hebt, zal al gemakkelijker een verschil maken dan wanneer je de oefening doet wanneer u dit niet gedaan hebt. Wanneer u de oefening doet bijvoorbeeld na een intens gesprek of dat u de oefening doet na een rustpauze. Dit zijn allemaal factoren die mede gaan spelen hoe uw lichaam reageert. Maar maakt u geen zorgen.
Zelfs tijdens de oefening wanneer uw lichaam en meestal vertrekt dit vanuit uw spijsvertering, in een vorm van slaap komt, kunt u er van op aan wanneer het aanzet is geweest van de oefening en u slaapt in, dat u geestelijk wel degelijk verder aan de oefening bouwt. Het is natuurlijk voor u interessanter dat u de oefening kan doen en dat u bepaalde beelden hebt. Het is niet direct noodzakelijk dat dit elke keer zo is. Want zelfs wanneer u tijdens de oefening zogezegd inslaapt, gaat uw geest verder, gaat er een vertaling zijn naar uw hersenen en dit kan soms zich in droombeelden gaan uitten.
Nu moet je even het volgende aandachtig bekijken. Wanneer u de idee hebt gehad: ik heb geslapen en u ontwaakt, tracht bij het ontwaken onmiddellijk vast te leggen wat uw gedachten zijn. Schrijft deze op en u zult opmerken dat door dit te doen u kort daarna heel gemakkelijk kunt naar boven halen wat u eigenlijk hebt gedroomd. Volgens uw hersenen is het dromen. Maar in werkelijkheid soms hebt geleerd. Het is een kleine truc die zeer efficiënt kan zijn.
Maar dus algemeen – en dit geldt voor iedereen, ook de truc geldt voor iedereen – het is niet omdat u het gevoel hebt gehad, ik ben in slaap gevallen, want er zijn er hier verschillende die dat regelmatig meemaken, dat u dus afgesloten bent  of dat uw geest eigenlijk niet verder werkt. Dat is toch belangrijk.
Maar ook tracht als je ontwaakt, van onmiddellijk, maar onmiddellijk voor dat u iets anders doet, te noteren wat u zich herinnert. U zal zien dat is vele meer. En die notities hoeven heus maar een paar sleutelwoordjes te zijn. Maar die sleutelwoordjes zijn de connectie om achteraf het volledige plaatje op te halen. U zult ervan versteld staan wat er dan naar voren komt. Zo.

  • Ja broeder, ik twijfel aan een paar zaken. Ik krijg altijd na de oefening het woord ’emoties’ te horen. En ik breng dat in verband, ik weet niet waarom, met de contemplatie. Ik contempleer namelijk met de hazelaar. En die hazelaar geeft mij een zeer fijn en heel zeker gevoel. Maar na de oefening is er altijd zo een heel wrang nagevoel. Dan is altijd het woord: emoties.

Ook hier hebben we weer een typisch fenomeen dat bij meerderen gaat voorkomen.
Enerzijds, en dat is heel goed dat u die hazelaar gebruikt in alles wat dat daar met verband houdt, want dit is eigenlijk een verbindingspunt waardoor u heel mooi dus de werkingen kunt ondergaan, maar anderzijds hebt u in het stoffelijk bestaan aardig wat doorgemaakt en gaat u heel gemakkelijk emotioneel zaken connecteren.
Dat is voor een stoffelijk voertuig dikwijls een probleem. Hoe kunt u dat oplossen? Eigenlijk heel simpel. U stelt zich, wanneer u dat gevoelen krijgt, voor dat u niet alleen uw hazelaar, maar dat u bij wijze van spreken tegen een echte levende hazelaar zit. Gewoon de plant, de struik, de boom naargelang de voorstelling. En u stelt u voor dat u via deze hazelaar alles gewoon aan de aarde afgeeft wat dit soort emoties aangaat. U laat dat wegvloeien en u stelt u gewoon voor dat u terwijl het ene wegvloeit, het andere naar boven opneemt. Dat wil zeggen: de positieve krachten, de positieve energie van de aarde. U kunt dat ook gewoon dan nog in verbinding houden met uw hazelaarstaf. En dan gaat u opmerken dat u, wanneer u dat een paar maal gedaan hebt, dit emotionele, stoffelijke gevoel gemakkelijker kan loslaten.
Het is gewoon eigen aan het individu en de ganse geschiedenis van het individu. Maar op het ogenblik dat niets u stoort, en u stelt u voor dat u met de hazelaar werkt, gewoon het vloeit, via de sapstroom naar de aarde, de aarde neemt het op en ik krijg van de aarde een goed gevoel, positiviteit, kracht, harmonie. Dan zet u onmiddellijk eigenlijk, voor uw hersenen, de zaak om. U draait een knoop om. En dat is belangrijk. En gezien u een type bent dat naar de natuur toe heel gevoelig is en een heel sterke band hebt met de natuur, zal dit voor u echt geen probleem zijn. Probeer het maar.

  • Broeder ik heb bij het mediteren, contempleren, de laatste maanden vaak een druk op de slapen. Kan behoorlijk sterk zijn. Is niet pijnlijk. Heeft dat een betekenis?

Die druk, sommige mensen hebben dit op de atlas, anderen hebben een zindering langs de ruggenwervel. Dat heeft de betekenis dat de contacten gelegd zijn. Verder moet u daar weinig aandacht aan besteden.
In uw geval wil het zeggen dat er wel degelijk een interferentie is van onze zijde en dat deze zich aanzet ten opzichte van van uw derde oog. Daarmee krijgt u een uitstraling naar de slapen.
Nu ga ik direct zeggen – en dat geldt voor iedereen, ook voor degenen die het in de hals voelt, of voor degene die een zindering voelt – sommigen zijn er die precies de idee hebben of hun haar elektrisch is. Komt ook voor. Laat het. Geef er geen aandacht aan. U voelt het. Besef: oké, ik ben niet alleen, ze zijn bij mij. Ik heb steun. Ik heb inspiratie. Ga u niet afvragen wie is het. Ga u niet afvragen jongens wat of welk. Neen. Laat het gewoon gebeuren. En je zult opmerken als u er weinig aandacht aan besteed dat u de mooiste resultaten krijgt. Want het is op het ogenblik dat u er met uw hersenen aandacht aan gaat besteden, dan blokkeert u. Dit is hetzelfde dan wanneer u ons ziet. Sommigen van u hebben de gave van ons te zien. We manifesteren ons dan in een beeld dat aanvaardbaar is. Maar wanneer u naar dat beeld gefocust gaat kijken, is het weg. Wanneer het in uw ooghoek zit en voor de rest stoort u zich er niet aan, dan kunt u een wisselwerking hebben. Maar als u zich gaat focussen van: ik moet nu eens heel nauwkeurig kijken, is het weg. En zo is het ook met dat soort gevoelen. Dat zijn als het ware, de aanrakingen om het stoffelijk uit te drukken. Wij raken u natuurlijk niet aan. Dat weet u goed genoeg. Maar via uw fijnstoffelijk lichaam kunnen wij dus bepaalde gevoeligheden laten ontstaan en het druk aan de slapen bijvoorbeeld is zo een. Anderen zullen niet spreken van druk maar zullen weer zeggen ik voel precies een koude. Weer anderen zullen zeggen en mijn haar gaat recht staan. Het hangt gewoon van uw stoffelijk voertuig af wat u registreert. Maar duidt erop dat u wel degelijk contact hebt.

  • Broeder, de laatste tijd word ik meer en meer geconfronteerd dat mijn denken meer naar de  voorgrond komt. En hoe meer dat ik er juist op probeer te letten dat op de achtergrond te laten, des te meer het naar de voorgrond het komt.

Dat is het typische probleem van degene die gestudeerd heeft. Nietwaar? Daarmee wil ik niet zeggen dat u beter niet had gestudeerd. Neen. Neen. Wat dat u aan kennis het opgedaan is zeer positief. Alleen moet je nu proberen van via uw plexus solaris of beter gezegd uw gevoel te werken. Ik ga u een raad geven, mijn beminde vriend: duw het niet weg. Hoe meer u uw wetenschappelijke kennis tracht weg te drukken, hoe meer zij naar voor zal komen. Aanvaard dat ze er is en gaan over naar hetgeen wat je voelt. En werk daarmee. En je zal zien na verloop van tijd zullen uw hersenen aanvaarden dan u het gevoelen gebruikt en zult u daar geen hinder meer van ondervinden. Maar als je probeert er tegen in te gaan, dan geeft u energie, geeft u kracht aan dat hersendenken en dan wordt dat sterker. En haalt u geen resultaat.
Dat is de moeilijkheid bij zeer velen die wetenschappelijk geschoold zijn zoals u. Als we een paar honderd jaar terug gaan, in de tijd dat ik hier rond liep, dan werden wij nog zo niet wetenschappelijk geschoold, maar werd ons vooral aangeleerd van te geloven. En door te geloven konden wij dus zaken realiseren. Nu word je in je jeugd afgeleerd van te geloven. Er wordt u verteld dat je alleen moet afgaan op hetgeen wat een ander u verteld heeft dat juist is. En dat is nu juist is de blokkering. Bij geloven had je het voordeel in onze tijd, oké je kon zeggen er is ook iemand die zegt wat u moet geloven, maar geloof op zich is een aanvoelen waar je iets mee kon. En jullie zitten vast in een raster van wetenschappelijke feiten, die meestal aan de basis ook op geloven zijn gebaseerd. Maar dat mag niet gezegd worden. Maar goed.
Als ik van jou was, verzet er u niet tegen. Laat die gedachten maar hun gang gaan. Maar tracht in uw handelen uw buikgevoelen te volgen. En u zal zien na verloop van tijd gaat het buikgevoelen gewoon meer op de voorgrond komen en uw wetenschappelijk denken meer achteruitgaan. Want u gaat u via uw buikgevoel opmerken dat u betere resultaten behaald. Dat kan zijn dat u alleen maar door het gevoelen van: ik moet dit of dat tegen een van mijn patiënten zeggen, een opmerkelijk resultaat behaald ten opzichte van wat uw hersenen zeggen: je moest die of die ingreep doen.
Ik weet het, het is niet simpel hoor, het is een omzetten van iets wat eigenlijk gedurende vele jaren is ingepompt. Maar het mooie van de mens is dat je steeds weer de zaken kunt bijsturen. En je bent intelligent genoeg om dit op de juiste plaats te brengen. Geen verzet. Geen strijd tegen. Laat de gedachten maar. Maar volg uw gevoelen en u komt er wel.

  • Broeder, in het eerste gedeelte sprak men mij over de tweede werkelijkheid. Nu als je het mij vraagt is de tweede werkelijkheid wordt toch gedeeltelijk nog altijd ook door uw verstand opgebouwd. Bij de oefening kom ik nog altijd mijn vader tegen, ook andere mensen die mij spiritueel begeleid hebben. En dan heb ik de indruk dat ik niet verder durf, kan of dat ik het zelf afblok.

Beminde zuster, in uw tweede werkelijkheid, punt één, zit uw verstand niet. Want uw verstand weigert een tweede werkelijkheid te erkennen. Zo simpel is het.
De tweede werkelijkheid wordt opgebouwd effectief bij u door uw aanvoelen en vooral bij u door uw aanleg tot helderziendheid, heldervoelendheid. Maar je hebt de neiging, door dit te gaan invullen door voor u zogezegd gekende personen. Is niets op tegen, dat mag u doen. Maar wanneer u dan gaat stellen dat die bepalend zijn, dan moet je toch even nadenken dat deze personen in hun leven, zoals je ze gekend hebt, geen boter hadden gegeten van deze zaken. Laat staan er kennis van hadden. Dus, daar is het uw beeldvorming voor entiteiten die u bijstaan en u helpen. Maar zoals ik het gezegd heb, er is niets fout mee.
Anderzijds moet u durven loslaten. Het ganse kernprobleem is dat u – en dat hebben er nog meerderen – als mens vast geankerd zijt aan gewoontepatronen. Gewoontepatronen die steeds weer op de voorgrond komen, die zelfs ,wanneer u geen tegenwind zou krijgen, bij u de overhand zouden nemen. De dag dat u deze patronen bewust opzij kunt zetten, dan gaat u als een sneltrein vooruit. Zolang dat u – en daar hebt u natuurlijk een paar zaken tegen u – eerstes erfelijkheid, tweedes astrologische kenmerken, maar de moment dat u deze kunnen loslaten en dat u kunt zeggen: ik ga voor hetgeen ik werkelijk aanvoel, dan bouwt u op dat ogenblik een tweede werkelijkheid op waarvan u gaat zeggen, ik had nooit kunnen veronderstellen dat deze kon bestaan. En dan gaan die hersenspinsels geen enkele rol meer spelen.
Maar het is zoals bij heel velen hier aanwezig. Jullie hebt allemaal enorm veel potentiaal in jullie zitten, maar je durft het soms niet toe te passen. Omdat je in een maatschappij leeft en je denkt dat je moet beantwoorden aan regels. Dat je moet beantwoorden aan een bepaald beeld. Hoe gek het ook klinkt in deze moderne maatschappij, maar de meeste dames hier aanwezig, en ik druk het zo uit, hechten enorm belang aan hun nest. De heren aanwezig hechten enorm belang aan hetgeen wat zij in de maatschappij presteren. Ja natuurlijk, als u zich daar aan vasthoudt, dan kom je zeker in deze tijd en met de ontwikkelingen die je doormaakt, wel af en toe eens in conflict. En weet je wat dan het irrationale is van het ganse plaatje? Zowel voor de man als voor de vrouw telt dat. Doordat ze spiritueel willen verder geraken, ontstaat er een spanning, omdat ze niet kunnen loslaten wat ze stoffelijk zouden moeten achterlaten en loslaten. Hun vastgeroeste patronen. Hun vastgeroeste gewoontes. En dan proberen ze die vastgeroeste gewoontes in te brengen in wat ze spiritueel eigenlijk willen. Niet beseffende van: laat nu even los, dan kan de rest verder.
En het is heus niet alleen voor de vragenstelster hoor. Het is voor de meesten onder u hier zo een probleem. U moet daar maar eens goed over nadenken. Hoe dat u allen in uw bestaan geprogrammeerd bent. De ene moet om dat uur dat, de ander moet zeker dat gedaan hebben, de volgende moet nog eens dat, want als je dat niet gedaan hebt, dan voel je u niet af. Dan is het niet klaar. Maar dat zijn die stoffelijke zaken, die hebben in wezen, en nu gaan er hier een paar op hun achterpootjes staan, maar die hebben geen enkele waarde. Vrienden het heeft geen waarde of dat u nu in een huis woont dat prachtig is, dat opgeruimd staat of dat u nu in een kotje woont met alle mogelijke rommel. Het heeft geen waarde of dat u een visitekaartje hebt met president-directeur-generaal of een kaartje met straatveger. Daar gaat het gewoon niet over. Het gaat er hem over wat dat jezelf, wat leeft er in jou, wat gevoelen zit daar? En wat doe je ermee? Weet u, er zijn soms straatvegers die veel bewuster zijn als eender welke kardinaal of bisschop. Ik zeg dit nu zo omdat er geen straatveger en geen kardinaal bij zit hier. Maar goed. Ik denk dat iedereen begrijpt wat ik hier naar voor wil brengen.
En beminde vrienden, alsjeblieft, probeer in deze tijd minder belang te hechten aan al die stoffelijke zaken. Want zoals de broeder in het eerste gedeelte naar voren heeft gebracht, effectief, jullie leven in een illusiewereld. De reële wereld ligt hem op andere terreinen. Niet in die stoffelijke zaken. Maar wel in uw weg van bewustwording. Maar weet je, als je bij ons komt, dan gaan wij niet vragen: Was uw huis opgeruimd als u over ging? Maar dan vragen wij wel, bij wijze van spreken, wij niet maar u vraagt het aan uzelf: waar sta ik? Wat heb ik met dit leven aangevangen? En daar komt niets stoffelijk bij kijken. Maar wel alles wat je betekend hebt voor een ander. In de grootst mogelijke betekenis van de ganse aarde en al wat er bestaat, is de ander. En wat je daar betekend hebt, dat pak je mee. Dat is de waarde. Niet omdat je in een hutje op de hei gewoond hebt of in een groot paleis in een villawijk. Maakt niet uit. Niet omdat je altijd alles op orde had volgens de maatschappij, of dat je een sloddervos waart. Maakt niet uit. Wat je betekende voor de ander, dat is hetgeen wat belangrijk is.
Sorry, dat ik een beetje afweek. Maar ik vond het wel voor iedereen van toepassing, en iedereen kan er iets mee aan. Daarom vond ik het ook zo een boeiende vraag.

Dan rest er mij nog de taak van de krachtmeditatie.

Genezingsmeditatie.

Lieve vrienden, de meesten onder u kennen …….. Stelt u even het beeld van haar voor. En voor degenen die haar niet kennen, moet u geen beeld opbouwen, maar gewoon u één voelen met het geheel, is voldoende.
Laat ons eerst even al onze eigen zorgen, onze eigen problemen, opzij zetten. We laten ze even los. We zitten hier in een mooie kring. En laat ons nu even één worden. Even vergeten wie we zijn. We zijn allemaal kinderen van de Vader. We zijn allemaal kinderen van de Bron, van de Oerkracht, of hoe je het ook omschrijft.
Tracht nu even u allen één te voelen met elkaar. U bent allen evenwaardig. Want we zijn allen deel van die kracht. En dan stellen we ons voor dat we binnen deze krachtcirkel, die wij zijn, het beeld van onze zuster ……. projecteren.
Dan plaatsen we het geheel, de ganse kring met onze zuster, onder een koepel van goudgeel licht. We vormen een kracht van goudgeel licht. Zo zijn we één. Eén krachtige harmonie omsloten door dit prachtige licht. Dit goudgele licht dat de alchemistische sleutel is voor het gebeuren. En dan denken we aan zuster Agnes. Zuster Agnes, de vertegenwoordigster van de spirituele kracht voor de mens. De vertegenwoordigster van het harmoniseren van de gedachte, de energieën zowel in het stoffelijk als in het fijnstoffelijke van het menselijk voertuig. Zuster Agnes, de sleutel tot harmonie binnen deze koepel van goudgeel licht. Waarin, zoals in een brandpunt van de alchimist zijn laboratorium, hier de krachten zich openplooien en zich focussen op onze zuster. Omdat zij hierin het inzicht moge vinden, de harmonie moge vinden, die noodzakelijk is om dat stoffelijke voertuig dat zij mede draagt in harmonie te brengen.
Deze krachten zijn bevestigd. En zie hoe het licht straalt. Zie hoe uw zuster straalt. Hoe haar aura oplicht. Hoe de energieën op evenwicht komen. Zie hoe alles zich in harmonie zet. Wij geven haar de vrijheid zich hierin één te voelen. Wij geven haar de vrijheid hier het voor haar juiste te ondergaan en uit te voeren. Wij hebben haar opgenomen in deze kracht, zodat deze kracht in de volle aanvaarding, in naam van Agnes, haar werk mag uitvoeren. Dit zij bevestigd.
Dan kunnen we rustig nu het beeld zijn weg laten gaan. Kunnen we rustig dit beeld loslaten. En dan hebben we nog even de mogelijkheid, en dat wil ik voor iedereen open houden. We zijn hier in deze kracht. De kracht van het goudgele licht. De krachten, de bevestiging van de Vader. U kunt op dit ogenblik, wanneer u weet hebt van hulp die nodig is, gezien de opgebouwde eenheid, hulp doorgeven. We zijn één met de Bron. We zijn één met de sturing van Agnes, onze zuster. Ieder kan nu deze kracht even aanwenden waar het nodig is. Waar het gevraagd is. Eén gedachte is voldoende om het resultaat te boeken. Ook dit zij bevestigd in naam van Zuster Agnes en in naam van de kracht die ons allen drijft.
Dan kan ik alleen maar zeggen, lieve vrienden, door deel te zijn van deze kracht, door mede gewerkt te hebben aan deze overgave, is ook voor ieder van u een sterkere harmonie in uw stoffelijk voertuig ontstaan. Is er voor ieder van u een kracht ontwikkeld waarmee u in de komende tijd aan de slag kan. De toetsing met zuster Agnes is er geweest. Laat Zuster Agnes nu deel zijn in uw werkpatroon, zodat u dit in de komende tijd, wanneer het nodig is, heel spontaan en vol gevoel van harmonie kan gebruiken.
Dan kunnen we hier rustig alles bevestigen en de kring als het ware terug openen. Kunnen we terug rustig tot onszelf komen en de meerwaarde van de handeling die we hebben uitgevoerd.

Beminde vrienden, zo ben ik aan het einde van mijn taak gekomen. Sta mij toe dat ik deze avond afsluit met een oud ritueel. Omdat het voor mij de symboliek is van het allergrootste licht. De symboliek is van de waarheid, de harmonie, de kosmische eenheid.
Lieve vrienden, ontvang mijn zegen: In de naam van de Christos, waarin ik heilig van overtuigd ben en geloof in zijn kracht.

image_pdf