Contemplatie (4) – Ahmed – Het kiemende zaad

image_pdf

21 februari 2012

Zo vanavond zouden wij graag jullie een paar kleine zaken verder aanleren. Maar alvorens daaraan te beginnen zou ik aan jullie willen vragen of er nog vragen zijn aangaande de oefening. (zie 10-01, 24-01 en 07-02-2012)

 • Ik ben nu zes weken bezig en ik merk wel dat er iets gebeurt, want de handen en de voeten worden warmer, ook al zijn de hele dag de voeten steenkoud geweest. Op dat moment wordt het wel warm. Maar dat is ook alles wat ik merk dat er gebeurt.

En u bent verder heel rustig op het ogenblik dat u de contemplatie doet?

 • Ja, die dag ben ik wel rustig.

Op dit moment is het zo, dat de meesten op de grens staan van de eerste fase. Dat wil zeggen dat ze langzaam maar zeker de contacten en de gevoelens kunnen leggen vanuit de contemplatieve instelling naar de tweede werkelijkheid. In dit geval dus het Zomerland figuratie gebied, misschien moeilijk uitgedrukt. Maar het feit is dat door u te concentreren, uw geest langzaam maar zeker zo gefocust geraakt dat het stoffelijk gedeelte van uw lichaam, dus uw hersenwerking en vooral ook de werking van uw buikzenuwcentrum in een soort trance komt, waardoor uw eigen geest – dan bedoel ik de entiteit die het lichaam stuurt – kan beginnen indrukken door te geven en eventueel beïnvloedingen over te maken.
Nu wat zien we? Velen staan daar nog voor een soort muur. De voorbereidingen lopen goed, maar de klik maken – en dat is eigenlijk het lichaam dat toelating moet geven dat de invloeden uit andere sferen, dus niet-stoffelijke sferen, de overhand nemen – is soms nogal moeilijk. En daarom heb ik gevraagd of iemand een vraag had en is het heel mooi dat u dat voorbeeld naar voor brengt. Want u staat eigenlijk pal voor de doorgang. Alleen is het nog niet direct mogelijk.

En daarvoor ga ik vanavond daarop aansluiten. Ik ga jullie aanleren hoe je deze barrière op een redelijk gemakkelijke wijze kan nemen. En dit geldt ook voor degenen die voor zichzelf al hebben aangevoeld: Ik geraak er. Vanuit mijn contemplatie geraak ik in de andere sfeer.
Dit is heel mooi, maar nu ga ik jullie een handleiding geven, die ook voor degene die zegt van ik ben er al geweest en ik heb al een bepaald beeld, het gemakkelijker nog gaat maken en vooral omdat ik jullie vanavond ook de sleutel ga geven tot een wisselwerking met niet alleen uw eigen geest, maar ook met anderen.

Ahmed.

Stel u voor, u begint uw contemplatie. En ieder heeft nu wel al in deze weken zijn onderwerp gevonden voor contemplatie dat het beste aanslaat. Van op het ogenblik dat u in de sfeer komt van ontspannenheid of zoals onze lieve zuster daar zei: Ik voel dat mijn handen warm worden, mijn voeten warm worden; dat zijn signalen van het lichaam van er is iets aan het opbouwen. Er is iets aan het wijzigen.
Op de moment dat je dat vaststelt, laat dat redelijk bewust tot u doordringen van: ik ben in een soort pre-sfeer tot het overstappen naar de werkelijke andere sferen. En dan als u dat aanvoelt, gaat u van het contemplatieve beeld overgaan naar een voor u fantasiebeeld. En hier gaan we een oude weg bewandelen.
U gaat een beeldvorming maken, dat u voor u een natuurlandschap ziet, zonnig, lichtend en dat u twee oude eikenbomen voor u ziet. U concentreert zich daarop. Twee eikenbomen in volle blad, in volle glorie op de middag, de zon is aanwezig en het gras is groen. U moogt daar bijbrengen in beeldvorming wat u graag hebt, als het maar voor u een heel rustig beeld is. Een beeld dat u verder tot ontspanning leidt. En dan concentreert u zich heel bewust op de opening tussen de twee eiken. Je hebt de eik staan, je hebt de kruinen die in mekaar vloeien, het wortelgestel dat ook wel in elkaar gewikkeld is, maar je hebt tussen de twee stammen een comfortabele opening. Op die opening tussen die twee stammen gaat u zich focussen in gedachten. En wat gaat u opmerken?
Wanneer u zich enkele tijd – voor sommigen enkele seconden voor anderen misschien een minuut – concentreert op het veld tussen de twee stammen, gaat u opmerken dat in dat veld tussen die twee stammen, langzaam maar zeker, zich een soort uitstraling, een soort aura gaat opbouwen. Een uitstraling, een aura, die wanneer je goed kijkt in de eerste plaats bestaat uit een zeer heldere straling. Ik zeg niet direct wit, maar wel helder. En wanneer u goed kijkt dan ziet u daar een soort tunneleffect in. U concentreert zich daarop. Let wel op, u gaat er niet naar toe. Dat is niet de bedoeling. U concentreert zich op het effect, de uitstraling die je ziet tussen die twee stammen. En wanneer u dit heel goed vasthoudt en u zich daar sterker en sterker op concentreert dan zult u opmerken dat u in dan lichtveld, een figuur gaat ontwaren. Deze figuur zal er uitzien zoals jij het persoonlijk kunt opbouwen. Deze figuur is een heel persoonlijk gegeven. U ziet het in die uitstraling. Deze figuur zal langzaam maar zeker naar u toekomen.
Wanneer zich dat voordoet, zeker voor de eerste keren, is dit meer als voldoende geweest. U kunt dit rustig observeren, maar u neemt nog niet de moeite om dit beeld, deze figuur die u ziet aan te spreken. Dit zou ook in de eerste keren dat u het opmerkt heel moeilijk gaan. U houdt dat gewoon voor u. U concentreert zich daarop en wanneer u volledig vervuld bent van het beeld, dan mag u dit rustig terug loslaten en, langzaam maar zeker, terug tot de orde van de dag komen. Dan hebt u een heel geslaagde contemplatieve oefening gedaan.
Laten we nu dit ganse oefenpakket even ter zijde zetten. Waar ik nu naartoe wil gaan, is even, buiten het geheel van uzelf, de figuur die tevoorschijn komt bekijken. Deze figuur die tevoorschijn komt, is geen fantasiefiguur voor jullie, maar is wel degelijk een bestaande entiteit die met deze groep medewerkt en met deze groep begaan is.
Zoals u weet, aan onze zijde is er wat dat betreft geen vorm. De Geest is energie. Maar door uw oefening en door uw stoffelijk zijn slaagt u er in van een beeldvorming te creëren. Daarom heb ik ook gezegd dat de beeldvorming voor ieder individueel zal zijn. Dat ze er is, is belangrijk. Hoe het er uitziet, maakt minder uit. Maar wat voor jullie van belang is, is dat de entiteit die in deze beeldvorming gaat optreden en die de link naar uw beeld gaat leggen, is degene die u samen met uw eigen geest verder zal kunnen begeleiden. En deze entiteit heeft een naam. En deze naam gaat u goed in uw hersenen vastleggen. Omdat deze naam staat voor alles wat op aarde en in de kosmos, gelieerd aan de aarde, zou kunnen omschreven worden als magische werking. Let op, hiermee wil ik niet zeggen dat je hier aan magie doet zoals de mens dat kent. Neen. Deze omschrijving geldt alleen omdat via deze entiteit de mogelijkheden die er zijn en die in de stof niet omschrijfbaar zijn of nog niet ontdekt zijn als het ware, kunnen ingepast worden. Dus in feite is het de sleutel naar alles wat wel degelijk in de kosmos en op aarde bestaat, maar door de stof nog niet is erkend, vastgelegd, omschreven, noem maar op.
En dat vind ik zeer belangrijk dat u dit goed doorhebt. Deze entiteit gaat u in harmonie met uw eigen geest verder kunnen begeleiden in de weg die we u trachten te leren, te gaan. De weg waar u via de andere sferen – de tweede werkelijkheid zo u wilt – de mogelijkheid krijgt om voor uw eigen stoffelijke leven zaken vooruit te helpen en eigenlijk kort gezegd, uw bewustzijn te verruimen.
Ik hoop dat iedereen mee is. Dat het niet te ingewikkeld is. Ik tracht het zo simpel mogelijk te houden.
Deze entiteit, die in de komende weken uw begeleider gaat zijn en die vervolgens wanneer we verdergaan met de oefening er steeds zal zijn wanneer u advies nodig hebt, die draagt de naam van Ahmed. Ahmed is een vertegenwoordiger van deze werkingen. Is een entiteit die zich bezighoudt met iedereen die probeert het combine te leggen tussen het werken met uw eigen geest en alle procedures die daar aan gelinkt zijn. Sommige mensen noemen het occult, anderen zullen het magie noemen enzoverder. Maar het is zoals ik daar juist gezegd heb: Effectief degene die met magie pur sang bezig zijn kunnen ook op Ahmed beroep doen. Want het is wel degelijk in zijn laatste leven een van de meest op aarde ooit geleefde capabele magiërs geweest.
Voor degenen die het interesseert, in zijn laatste leven was deze man een Nubiër. Hij leefde ter hoogte van de Hoorn van Afrika en heeft daar aardig wat positief werk verzet. Maar dat is maar de kanttekening. Omdat u misschien dan gemakkelijk ook de entiteit voor uzelf kan plaatsen.
Nu gaan we even verder met de oefening. Wanneer u een derde en vierde maal dit beeld hebt gecreëerd en ik zeg het nogmaals, ontspan u vanuit de contemplatie volledig, zorg ervoor alstublieft dat u niet gestoord kunt worden. Want dit is soms wel een probleem in deze moderne tijd met alle mogelijke omgevingsgeluiden en geluiden van dringende communicatie. In onze tijd was het gemakkelijker, dan bestond dat niet. Je hoorde af en toe eens een paard hinniken, maar dat was het. Maar goed.
Zorg ervoor dat u dit rustig kunt doen. Dan zou u na de derde, vierde keer, de neiging voelen om te communiceren. Maar u weet, communiceren met een entiteit dat doe je niet zoals mens tussen mens. Communiceren met een entiteit doe je vanuit uw gedachtewereld. Let op! Als u in de sfeer bent en in de aura ontwikkelt zich het beeld van Ahmed, welke gedachtebeelden u treffen. De eerste paar keren gaat het de omgeving zijn die vooral uw aandacht opeist maar na de derde, vierde keer van de oefening zul je opmerken dat er bepaalde gedachtebeelden in u opkomen. Wat ik daar dadelijk aan kan bijvoegen is, dat voor de meesten onder u de gedachtebeelden u onbekend zullen zijn. Dat wil zeggen dat je ineens ideeën of gedachten in u voelt opborrelen waarvan u weet dit zijn niet de mijne. Dit is het contact. Op het ogenblik dat u dat begint te ervaren, en dit  kunnen kleine zaken zijn, dan zijn de linken gelegd. Op dat moment kunt u tot een uitwisseling overgaan. Ook dit zal weer in verschillende etappes gebeuren. Denk niet dat wanneer u het eerste beeld binnen krijgt, dat er dan een TGV van beelden klaarstaat en dat je een koffieklets kunt houden tussen de entiteit en uzelf. Zo marcheert dit niet. Het gaat heel langzaam. Maar het bouwt zich op.
En wanneer je dan weer enkele dagen verder bent, oefenbeurten verder bent, dan zal je op een bepaald moment aanvoelen: ik moet hier in mee gaan. Ik ga mee met Ahmed. En dan laat je u mee drijven. Dan ga je mee. Dan zal je opmerken dat u vanuit uw rust positie, want uw lichaam blijft in die rustpositie – en hier ook is het van belang, ik kan het niet genoeg benadrukken, dat je niet gestoord wordt – want op de moment dat je begint mee te gaan en je wordt gestoord, slaag je terug in uw lichaam en dat kan tot een zeer zware hardnekkige hoofdpijn leiden. Dus neem uw voorzorgen dat het in alle rust kan gebeuren.
U gaat opmerken dan dat u mee kunt gaan. Stel geen vragen. Daar bent u zeker nog niet aan toe. Maar volg gewoon. U hebt een begeleider en u zal dan u kunnen verplaatsen binnen deze voor u niet-stoffelijke werkelijkheid. U zal op dat ogenblik de eerste voor u belangrijke leringen kunnen ontvangen. Dit kan dikwijls in hele kleinigheden zitten.
Wanneer je deze oefening dan verder en verder doet, zal na verloop van tijd – en voor de meesten zal dit dan ongeveer na twee à drie weken zijn – dat je heel spontaan deze procedure kunt aanvangen vanuit uw contemplatieve beeld via deze heldere aura uitstraling, via Ahmed, in deze sferen u verplaatsen. En zal u langzaam maar zeker ook opmerken wat er voor u aan mogelijkheden aanwezig is en zal u vanuit deze sferen dan meer en meer wisselwerkingen kunnen ontdekken.
Waar u wel moet opletten is, dat u enkel en alleen doet wat u toegelaten wordt door Ahmed. Want u zit op dat moment in geestessferen die voor uw stoffelijke lichaam niet aanvaardbaar noch toegankelijk zijn, wel voor uw geestelijk deel. Met als gevolg dat wat je daar leert eerst via het geestelijk patroon wordt opgenomen en dan maar eerst vertaald naar uw stoffelijk denkpatroon enzoverder.
Je zult opmerken dat je, wanneer je zulke contemplatieoefening hebt volbracht, ideeën en gevoelens hebt die u een goed gevoel geven, een warm gevoel, een geluksgevoel, een vredig gevoel, maar die u niet kan omschrijven. Probeer dit ook niet. Er zijn nu eenmaal veel zaken die de geest niet stoffelijk kan ervaren, maar waarvoor stoffelijk geen woorden, geen omschrijvingen bestaan, maar die wel via het gevoelen in u kunnen vastgelegd worden. En dat is dan weer een niet te onderschatten breekpunt.
Op het ogenblik dat u deze gevoelens in u waarneemt bent u ook verbonden met de energieën en de krachten van waaruit zij ontstaan zijn. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat voor het stoffelijke lichaam dit een zeer positief effect heeft. Dit houdt in dat juist door deze contacten, bijvoorbeeld negatieve aanwezigheden in het lichaam, van welke grootorde ook, eigenlijk geneutraliseerd kunnen worden. Zonder dat u dat bewust beseft.
Het eerste, wat dat betreft, heeft een enorme impact, zeker naar uw eigen zenuwsysteem. En waar het ook een grote impact gaat op hebben is op uw aura en de werking van uw chakra’s. U gaat met die zaken meer gevoelig worden, ook meer zaken kunnen realiseren, dan dat u tot op heden kon waarmaken. U ziet het is een gans pak. Maar het is de moeite om er met te experimenteren. Omdat je door deze stap bijna aan de tweede fase van de ontwikkeling zit. Het heeft ook stoffelijk vele voordelen, omdat je een helderder beeld krijgt van wat in de stof plaatsgrijpt. U gaat soms zaken weten, opmerken waar anderen gewoon aan voorbijgaan, waar anderen gewoon geen zicht op hebben. En als ik daar een raad mag bijgeven: Hou dit voor uzelf. Begint niet wanneer u iets opmerkt dit naar de buitenwereld toe uit te spreiden. Want u gaat zeer snel tegenreacties krijgen en in plaats dat de buitenstaander uw opmerkingen in dank zal aannemen, zal het juist het omgekeerde zijn. Men zal zeer snel proberen u de mond te snoeren. Want de meesten zijn er niet zo aan toe dat zij graag de waarheid of althans toch de juiste zaken moeten aanvaarden. En ik denk dat dit niet moeilijk begrijpbaar is als u ziet hoe uw wereld op het ogenblik van de ene illusie in de andere duikelt, en steeds verder afdrijft.
Maar het heeft wel voordelen voor u. Wat u kunt voor uzelf zo vele moeilijkheden voorkomen. U kunt voor uzelf zorgen dat u niet van de ene stoffelijke val in de andere trapt. Wat in deze chaotische tijd toch aardig meegenomen is.
Ik hoop dat iedereen dit goed heeft kunnen opnemen. Dan ziet u maar hoe vanuit een klein vraagje, over warme handen en voeten, ik jullie kon verder helpen.

Het kiemende zaad.

En dan kom ik eigenlijk aan de tweede gedeelte van hetgeen ik u vanavond wil aanleren. Ja, het is een zware avond. Ik ga jullie nu iets praktisch aanleren, dat volledig losstaat van de contemplatieve opbouw, maar dat voor de meesten een aardig meenemertje gaat zijn, handig gaat zijn om toe te passen. Waarom wordt het deze avond gegeven? Omdat het jullie gaat kunnen beschermen tegen de golven van ziekten die op het ogenblik op jullie afkomen.
De oefening is een oefening die zijn oorsprong vindt in de oude druïde inwijdingen. Het is iets dat toch al een paar 1000 jaar meegaat en zijn efficiëntie op vele terreinen heeft bewezen. Het is een oefening die in deze tijd van het jaar moet gebeuren. Het is daarom dat ik ze vandaag erbij geef. Je kunt ze omschrijven als zijnde de oefening van het kiemende zaad.
Het is een oefening die aan elke leerling-druïde – en dit was dan binnen de kaste van de druïdes – werd aangeleerd op redelijk jonge leeftijd.
Nu gezien hier de meeste leden van de groep niet meer op zo een jonge leeftijd zijn, is de eerste technische uitleg geschikt voor degenen die nog geen 40 stoffelijke levensjaren hebben doorgemaakt. Dan denk ik dat je het technisch ook nog kunt doen. Voor de anderen zou ik zeggen, is het vooral dat je het met uw gedachten volvoert.
De oefening begint als volgt. En dan geef ik eerst een beetje het technische gedeelte voor de jongeren van u. Men vroeg aan de leerling van op de hurken te gaan zitten. Het lichaam naar voor te buigen. De ogen gesloten en de handen op de rug gekruist. Dat is eigenlijk een beetje zoals men dat in de tijd interpreteerde als een bijna foetushouding. Nu voor de ouderen onder u zou ik zeggen: Zet u gewoon gemakkelijk, ontspannen. U moet heus niet op uw knieën gaan zitten. U kunt effectief vertrekken met uw armen gekruist op de rug. Ogen gesloten en een beetje naar voor buigen.
Dan stelt u zich voor – als u die houding hebt – dat u een zaadje bent. Een zaadje dat in de aarde aanwezig is. Welke boom of welke plant dat zaadje is, dat laat ik aan jullie. Je moogt zelf kiezen. Willen jullie een eik zijn, dat mag. Willen jullie een beuk zijn, dat mag. Het is volledig uw vrije keuze. Maar u stelt zich voor: u bent een zaadje.
U bent deel van de aarde en daarom is de oefening nu te doen van belang. Het is voorjaar en langzaam maar zeker begint de aarde de krachten op te bouwen om alles te laten ontkiemen. Terwijl u zo zit, concentreert u zich op dat zaadje en stelt u zich voor dat dat zaadje begint te ontkiemen. U voelt zich als het ware één in de aarde. U bent als een zaadje omgeven door de aarde, u zit volledige in het energieveld, in de aura van die aarde. En u voelt het ontkiemen. En wat doet u dan?
Naargelang het zaadje ontkiemd gaat u uw rug rechten. Heel rustig. U neemt er uw tijd voor. U recht uw rug. U blijft uw ogen gesloten houden, want u concentreert zich op dat kiemende zaadje dat u bent. Wanneer uw rug gerecht is, dan gaat u vanuit uw houding, uw geplooide benen, langzaam maar zeker ook deze laten recht komen. En u stelt zich voor hoe het zaad vecht om uit de aarde in de atmosfeer terecht te komen. U voelt hoe de krachten van de aarde dit stimuleren. Hoe u één zijnde met dat zaadje bovengronds komt.
Op de moment dat u, uw volledig gerecht hebt, dan gaat u langzaam maar zeker uw armen van achter uw rug open spreiden. U gaat volledig openen, zoals de plant zich opent. Als u het zaad van een boompje bent, dan kunt u denken: dat zijn de takken. Maakt niet uit.  U gaat dat beeld volledig opbouwen. U doet dat allemaal heel rustig en heel langzaam, geconcentreerd op de aarde die u de energie geeft om als zaad te ontkiemen. Totdat u volledig rechtstaat en dat u eigenlijk uw armen boven u hebt.
Dan voelt u de warmte van de zon. U stelt u voor hoe het zonlicht, de wisselende energie maakt voor het zaadje tussen de aarde en de zon. Hoe de krachten in u opgenomen worden. Waardoor dat zaad verder kan ontwikkelen. Alle krachten krijgt. Alle energieën krijgt om tot de plant te komen waarvan het zaadje de basis was.
Ik kan u garanderen als u die oefening goed doet en u gebruikt deze bewegingen – en voor de oudere die vanuit zitstand komen mag u gerust blijven zitten, een beetje uw armen opheffen en u voorstellen hoe de wisselwerking is met de zon – dat u daar een enorm sterk gevoel van kracht, van energie, gaat waarnemen. U gaat als het ware uw lichaam hier laden.
Nu is deze oefening als volgt opgebouwd, dat u ze niet eenmaal, maar zeven dagen na elkaar doet. Zeven is hier een vastgelegd gegeven; heeft ook te maken met een vorm van magische werking. De meesten onder u zullen wel de betekenis daarvan kennen. Maar goed. U doet deze oefening zeven dagen na elkaar. Als u dat gedaan hebt, zeven dagen na elkaar, dan kan u ervan op aan dat uw lichamelijke weerstand ontzettend hoog is. Dat u zeer vele aanvallen van ziektekiemen gewoon in de kiem kan smoren.
Kijk deze oefening, die toch duizenden jaren oud is, is een van de meest efficiënte oefeningen om uw lichaam de kracht en de sterkte te geven om welke aanval van ziekte te pareren. Het is een oefening die zelfs vroeger is gebruikt bij pestepidemieën in Europa en andere en voor de beoefenaars steeds weer zeer goede resultaten heeft gegeven. Het is een oefening die effectief moet gebeuren in het voorjaar, wanneer de aarde de volle kracht stuwt in de kosmos, in uw atmosfeer. Het is een één voelen met uw planeet. Dat is niet onbelangrijk. Het is u zichzelf voorstellen als zijnde een nieuw ontwikkeld zaadje, waardoor dat je door die beeldvorming alle krachten die de aarde op dat moment opbouwt, en dat zijn er niet weinig, vrienden, al die krachten naar u toe haalt, in u concentreert en door uw voorstelling in werking brengt. En eens dat de beeldvorming van het zaad boven de grond is en de ontwikkeling van de plant, krijg je daar de wisselwerking met de kracht van het licht, van de zon enzovoort. Het is één geheel. En door het feit dat de oefening zeven dagen na elkaar gebeurt, is dit ook voor uw lichaam, psychisch een vorm van verankering van de waarde van de krachten die je ondergaat. Je bouwt voor uzelf een zekerheid op dat u, wat uw gezondheid aangaat, u versterkt.
En ik kan daar nog iets zeer positief aan toevoegen voor ik het afsluit. Wanneer er in uw lichaam stoorvelden zijn, van welke grootorde ook, zullen deze stoorvelden afgeremd worden. In vele gevallen zullen deze stoorvelden verdwijnen, inkapselen, noemt maar op. Dit was een van de werkwijze die uw voorvaderen veel gebruikten. Het klinkt misschien raar, maar hun kennis van het menselijk lichaam in het totale pakket van de aarde of van de natuur, stond veel verder dan uw kennis heden ten dagen. U hebt veel technische kennis. U kunt misschien een lichaam ontleden tot de kern van de cel, maar u bent niet bij machte met die kennis er iets in te wijzigen. Oh ja, u gaat het kapot maken en dan denkt u dat het opgelost is.
Dit is een van de oefening die ervoor kan zorgen dat u in de komende tijd een zeer goede weerstand opbouwt tegen alles wat er over de aarde gaat passeren. En verder heeft dit ook het grote voordeel dat de ganse harmonie in uw lichaam veel sterker wordt en uiteindelijk, maar dat moet je nog niet proberen, zijn het ook oefeningen die ertoe bijdragen dat je op een simpele gemakkelijke manier terug naar ons kunt komen. Maar dat is het eindpunt, daar moet je u nog niet druk over maken. U hebt hier nog teveel werk in de stof, werk dat maar eerst rustig af.
Zo, ik heb niet gezegd dat u die oefening al morgen direct moet beginnen. U hebt daar gerust nog enkele weken tijd voor. Maar als u eraan begint, zorg ervoor dat u het zeven dagen na mekaar kunt volvoeren. U zult ook opmerken dat tussen de eerste keer dat u de oefening doet en de laatste keer er een aardig energieverschil voor u aanwezig zal zijn. Maar wat ik wel opmerk is dat u deze oefening zeker volvoerd moet hebben voordat de lente naar zijn toppunt gaat. Dat wil zeggen dat u van nu tot einde maart, half april tijd hebt om uw keuze te maken wanneer u het juist doet. Na half april zijn we toch al een beetje te ver. Dus, ik zou zeggen, tussen dit en de komende maand kunt u dit het beste doen.
Voor degenen voor wie het mogelijk is, als u de oefening kan doen in de natuur waar u niet gestoord wordt, is dit ideaal. Maar gezien dat jullie hier in een stedelijke regio woont, is het misschien niet zo simpel. Als u een tuin hebt die voldoende groot is en ongestoord is, kan u dat gerust ook al doen. Het is niet noodzakelijk als u zegt: kijk, ik kan bijvoorbeeld dan of dan mij wel eens begeven naar een bosrijk gebied of naar een landelijk gebied en ik kan daar de oefening doen, dat u altijd op dezelfde plaats de oefening moet doen. U kan dit doen, u mag dit doen, maar het mag op verschillende plaatsen gebeuren. Zolang u er maar rekening mee houdt dat u het zevenmaal in zeven dagen na mekaar doet. Dat u het niet juist op het uur, om de dag kan doen is ook niet zo problematisch. Er mag een beetje tijdverschil inzitten. Maar het mag niet zo zijn dat u vandaag begint, twee dagen wacht en nog eens doet, drie dagen wacht, neen. Als u op maandag begint, dan doet u het  maandag, dinsdag, woensdag, elke dag opnieuw. Maar als het nu de ene keer om 4 uur is en de andere keer om 6 uur, dat is geen ramp. Maar u moet wel zorgen dat het zich binnen dat kader van die zeven dagen voltrekt. En dan gaat u daar aardig wat voordeel uitpuren. En voor degenen die dit naar andere toe willen overdragen, dit kan. U kunt deze energie die u hier opneemt ook gemakkelijk gebruiken naar anderen toe. En u moet heus geen schrik hebben dat u dan zelf gaat te kort komen. Want u hebt zich op dat moment, voor die periode eigenlijk, op een soort kosmische energiebatterij aangesloten.  En die krijgt u niet leeg. Maakt u geen zorgen.

Vragen.

 • Hoe kan ik me tijdens de contemplatie ook verbinden met Zuster Agnes? Doe ik dat vóór de aanvang van mijn oefening of gelijktijdig tijdens de concentratie op de roos of na het sluiten van de ogen? En moet ik ook de persoon die om hulp vraagt visualiseren?

Ach, ik denk dat u hier een paar zaken aan het mengen bent. U hebt zuster Agnes gekregen als zijnde diegene die u in problemen aangaande gezondheid kan helpen. Maar ik zou dit in het contemplatieve gedeelte, zoals we jullie aan het opleiden zijn, toch niet teveel mengen. U kunt beter, buiten uw oefening die gevraagd wordt van te doen, dan een rustig meditatief moment inlassen en u zo in contact zetten met zuster Agnes.
Nu kort gezegd, daarbij nog is het niet direct noodzakelijk om dit via meditatieve weg te doen. Wanneer u voldoende intens met een problematiek bezig bent en u vraagt haar hulp, dan kunt u er van op aan dat haar hulp zeker zal aanwezig zijn. Maar ik zou dit toch, toch zeker nu nog, gescheiden houden van uw opgedragen oefeningen tot contemplatie en contactlegging met de andere sferen. Ik denk dat dit het zuiverste is voor te werken.

 • Is er een relatie tussen de verkoudheid en de meditatie met Zuster Agnes?

Nou ik denk niet dat ze aandelen heeft in middeltjes tegen verkoudheid. Dus denk ik niet dat daar direct een link is. U moet niet denken dat de entiteit die zij vertegenwoordigd zich gaan bezighouden met verkoudheden uit te delen. Juist het omgekeerde.
Eventueel wat wel kan zijn en dat is iets anders, dat is wanneer er een onevenwicht in het lichaam is en u begint dan te werken en alles te verdelen in uw gedachten. Ja, dan kan het wel zijn dat u vatbaar bent, omdat u zichzelf op dat ogenblik redelijk zwak opstelt. Maar dan mag u zeker de geest niet met de vinger wijzen. Want die heeft daar niets mee te maken. Het is alleen maar vertrekkend vanuit een onevenwicht dat je zelf in u draagt op dat ogenblik.

 • Is er een wisselwerking geweest tussen mij en zuster Agnes i.v.m. de persoonlijke problematiek: healing?

Wanneer u zich op zuster Agnes instelt, dan gaat automatisch de ganse procedure in gang die voor jou het meest geschikt is. En dat kan zijn dat u toevallig op iemand bots die u iets kan zeggen waardoor dat u geholpen bent. Zo goed het toevallig kan zijn dat uw oog valt op een thee of op een kruid of op iets anders, waar u ook mee geholpen bent. Je moest toch al lang weten, lieve vrienden, dat de geest niet met vaste lijntjes werkt. Maar dat – en ook zuster Agnes, wanneer ze u wil helpen – de hulp zo komt, op de wijze die voor u het meeste geschikt is. Misschien niet de wijze die u het liefste hebt. Dat is iets anders.  Maar dat mag u ons niet kwalijk nemen dat we daar geen rekening mee kunnen houden. Voor ons is het van belang dat we u op het juiste ogenblik, misschien oneerbiedig gezegd, de juiste sjot onder uw achterwerk kunnen geven, zodat u juist handelt.
Maar ik zit hier weer te denken, en ik moet er altijd op terugkomen. We hebben zo ooit een dametje gehad, die onze vriend Henri aanbad. Maar Henri is zuster Agnes niet. Maar ze dacht dat Henri de heilige Antonius was. Een lieve dame, het was een Amsterdamse dame, nogal een beetje van omvang, important. Ze was haar breinaalden kwijt. En ze vond ze maar niet. Nu, ja, ze had al wat woordjes naar onze vriend Henri gericht. Maar ze wou niet luisteren. En dan heeft Henri, wanneer hij het een beetje op zijn geestelijke heupen kreeg, gezegd tegen deze dame: Zet u neer. En deze dame schrok daar zo van dat ze zich neerzette. Ze wist direct waar haar breinaalden waren. Ze zaten in haar achterwerk op dat moment. Nou ja. De vraag was beantwoord.
Zo ziet u maar en zo kan ik dit ook zeggen ten opzichte van andere vragen, wij zijn steeds bereid van op de meest efficiënte wijze, als het moet, u bij te staan.

 • Ik voel me sinds ruim een week als een soort ‘onthecht’. Is dat een gevolg van de meditaties of is het een fysiek probleem?

Nou, als je mij nu vraagt: onthecht? Je kunt via meditatie u onthecht voelen. Dat is geen probleem. Maar is het een fysiek probleem? Ja, dat hangt van uzelf af hoe u het bekijkt. Maar als u het mij vraagt en u staat mij toe, zou ik zeggen: alles wat u kunt achterlaten maakt het voor u lichter om uw weg op uw bewustzijnspad voort te zetten.
Dus zou ik zeggen, stoor u er niet teveel om en hetgeen wat u kunt loslaten en u voelt aan van dit doet mij goed, maak er gebruik van.
Kijk, lieve vrienden, de meesten van u zijn nog veel te veel gehecht aan materiële gewoontepatroontjes. Het kunnen breken daarmee, onder welke vorm ook, kan voor velen van u een echt bevrijdend gevoel opleveren. Kijk, er wordt altijd gezegd, wanneer je op reis wilt gaan, zorg dat je niet teveel bagage mee sleurt. Zorg dat je licht gekleed en gepakt zijt, dan kun je licht reizen. En dat is waar. Zeker wat betreft uw geestelijke evolutie. Hoe meer u in de rugzak steekt en hoe meer u wilt meenemen, hoe zwaarder het is om u te verplaatsen. Hoe sneller u vermoeid bent. En hoe langer het duurt eer dat u resultaat bereikt. Diegene die durft gaan en zeg ik zie wel onderweg, komt het verste. Natuurlijk dit past niet in uw cultuur. Dit past niet in uw opvoeding. Want jullie bent allemaal nogal opgevoed met: neem uw voorzorgen. Zorg dat dit of dat zeker niet kan gebeuren. Zorg dat je voorzien zijt op dit of dat. Maar dat is zeker in deze tijd van veranderingen, van enorme verschuivingen, eigenlijk niet het ideaal.
Als u rondom u kijkt, ach, als je gehecht blijft aan alle waarden die de maatschappij naar voor heeft geschoven – en je kan over elk terrein gaan – dan ben je in deze dagen de pineut. Maar wanneer u zich kunt onthechten daarvan en zeggen: ach ik leef vandaag, ik tracht vandaag in harmonie te zijn en één te zijn met het licht en het juiste te doen wat ik aanvoel en ik ga ervoor, dan gaat alles wat er rondom u gebeurt u niet storen. En dan gaat u onthecht zijn en verder kunnen gaan en dan gaat u de vernieuwing op een zeer positieve manier kunnen beleven. Sorry voor de afwijking. Maar ik denk dat deze onthechting op deze onthechtingsvraag zo voor iedereen waardevol is geworden.

 • Ik droom 3 à 4 keer per nacht. Hoe weet ik het verschil tussen een droom en een uittreding?

Oh, heel simpel. Een uittreding herinnert u zich niet. Een droom kunt u zich herinneren. Een uittreding kun je aanvoelen. Een uittreding daar kun je een gevoel bij hebben dat het gebeurd is. Je kunt als je uitgetreden bent en je komt terug in uw lichaam, het gevoel hebben of u hebt een enorme reis ondernomen of u bent enorm lang weggeweest. Dit zijn maar enkele indicaties.
Een droom, je wordt wakker, je herinnert je.  Of tijdens de slaap word je wakker en herinner je het.
Een uittreding, lieve vrienden, is uw geest die scholing opdoet. En zoals mijn vriend broeder in het eerste deel gezegd heeft, de scholing van de geest is veelal niet in woorden of beelden van de stof te plaatsen. Wanneer je geen vorm hebt, wanneer het maar energie is, zet het maar eens om in de stof. Maar wat wel kan en dat kan wel een indicatie zijn, is het gevoelen. Het gevoelen van doorgemaakt te hebben. En het lichaam draait u soms een toer, door dat gevoelen in beelden te gaan vertalen die niet overeenkomen met de realiteit. Dat kan gebeuren. Maar dan heb je niet het idee dat je een droom heb gehad.
Dus, wanneer je denkt ik droom, wees ervan overtuigd het is een droom en geen uittreding. Maar langs de andere kant kan ik iedereen geruststellen. De gemiddelde mens treedt regelmatig uit. Ik zeg het verkeerd. De gemiddelde geest van de mens treedt regelmatig uit. Dat wil zeggen, doorsnee van eenmaal om de zeven dagen tot eenmaal om de 30 dagen, naargelang de behoefte en de bewustzijnsvorm van de geest. Wanneer je een heel bewuste incarnaties zijt, dan kan dit nog meer zijn. Dat wil zeggen bij sommige heel bewust incarnaties is het bijna dagelijks. Maar u moet daar ook niet voor staan springen. Want vergeet niet dat uittreden voor het lichaam dikwijls vermoeiend kan zijn. Omdat het zaken moet verwerken die het niet in de stof kan omzetten. Nu wanneer u een heel bewuste geest bent en u hebt zo goed een taak aan onze zijde als een taak in de stof, dan trachten we dit wel op te vangen dat het lichaam dit redelijk goed kan verwerken. Maar dan moet daar wel bij gezegd worden, dat het lichaam zelf daardoor in de stof minder lang zal existeren.

 • De figuratie die we gaan waarnemen tussen de 2 bomen wordt verstandelijk opgebouwd, hebben jullie gezegd. Indien dit een persoon is waar ik in mijn leven met werd geconfronteerd, hoe weet ik dan dat ik juist bezig ben? Bijvoorbeeld mijn vader?

U gaat bij deze oefening niet een persoon waarnemen die u in de stof kent of gekend hebt. De opbouw van deze oefening houdt in dat er zich een figuur, dus een entiteit, zal manifesteren. U gaat daar voor uzelf een vorm aan geven, maar wees gerust, deze vorm gaat niet zijn uw vorige vrouw of uw vorige man of uw ouders of uw kinderen of eender wat.
Wanneer je de oefening doet zoals ze u hier is aangebracht, dan kun je er van op aan dat degene die u ziet wel degelijk een overeenkomst zal hebben met de stoffelijke, laatste figuratie die deze op de aarde heeft gehad. Dat dit voor ieder iets anders is, is logisch. Omdat iedereen een eigen beeld heeft van hetgeen wat hier gezegd is.
Vergeet niet dat de broeder in het eerste deel langs zijn geleende neus weg een omschrijving heeft gegeven van de magiër. Dit is niet zomaar geven. Dit is gegeven omdat dit een prikkel is die u zal triggeren bij de oefening. Dus, maak u heus geen zorgen dat u een verkeerde beeldvorming gaat hebben.

 • Als het lichaam vol zit met cortisone, heeft die oefening dan nog zin?

Als u hiermee de tweede oefening bedoelt?

 • Ja, de oefening van het kiemende zaad.

Dan zal wanneer het lichaam vol cortisone zit, deze oefening zeer actief zijn. Kijk, u moet het volgende in acht nemen. Wanneer u deze oefening doet, ga je in de eerste plaats in harmonie komen met de grote krachten rondom u en de krachten waar u afhankelijk van zijt, zijnde aarde, atmosfeer, zon, kosmos. Of dat u nu vol cortisone zit, of dat u nu vol antibiotica zit, of andere rotzooi die uw maatschappij gecreëerd heeft, maakt niet uit. Dit werkt op een ander niveau.
Het zou zelfs kunnen zijn, maar ik ben natuurlijk geen specialist in moderne farmacie, maar het zou volgens mij dus best kunnen zijn dat iemand die vol cortisone zit, door deze oefening juist deze zaken uit zijn lichaam jaagt. Omdat het lichaam deze zaken dan weigert te aanvaarden.
U moet bij deze oefening afstappen van de volgens jouw vaste wetenschappelijke gedachtegang. Een mens heeft cortisone in zijn lichaam, dus tjak, tjak, tjak, dat is het. Dat is een theorie die wetenschappelijk klopt zolang je er in een blijft geloven en er u aan vast ankert. Op het ogenblik echter dat u met andere krachten in contact gaat komen, gaat opbouwen, dan is gans deze wetenschappelijke context naar dat stoffelijk voertuig nihil. Want ineens krijg je dan andere indicatoren die vanuit het wetenschappelijk denken niet kunnen aanwezig zijn, maar die vanuit het werkelijke denken wel degelijk aanwezig zijn en opgebouwd worden. Met als gevolg dat eender welke chemische stof anders gaat reageren en in vele gevallen kan weggewerkt worden. Dat waar de idee bestaat dat er tegen die of die besmetting geen oplossing is, het lichaam wel degelijk via die kanalen een opbouw kent en deze kan afleiden, of zelfs in het sterkste geval kan vernietigen.
Wanneer u met de oefening van het ontkiemende zaad werkt, dan plaatst u zich in een voor de stof magisch gegeven. Ik zeg dit zo want op de keper beschouwd voor de stof is het zeker niet magisch, maar er zijn teveel factoren die niet gekend zijn en die u stoffelijke wetenschap weigert te erkennen, omdat anders hun fundamenten ineens op drijfzand staan. Maar daar moet u zich niets van aantrekken. U moet daar niet van wakker liggen.
Wanneer u de oefening doet, kunt u daar veel meer bereiken. Zelfs wanneer cortisone in het spel is, kunt u daar positieve resultaten mee bereiken. Zelfs wanneer er, sta me toe te zeggen, nog andere zware toxines aanwezig zijn, is het zelfs mogelijk – en dit is vroeger meermaals bewezen- dat deze toxines gewoon onder pure vorm uit het lichaam gedreven worden. Zoals het bijvoorbeeld bij een hindoe mogelijk is in vele gevallen wanneer hij door de cobra gebeten wordt, met zijn gedachtekracht en zijn visualisatie het gif laat uitparelen, waardoor hij niet sterft maar er sterker uit komt, ondanks de cobra beet. En dit is wel vastgelegd, dit kun je wel nagaan.
Ik wil maar zeggen, dat wanneer u deze oefening doet u in harmonie zijt met krachten waarvan u geen idee hebt en dat u – en dat is ook niet onbelangrijk – zich koppelt aan een kennis die duizenden jaren oud is en steeds verder is opgebouwd en uitgewerkt. Het zijn kennissen die niet verloren zijn gegaan door de eeuwen heen, maar in vele gevallen steeds in het verborgen verder zijn gebruikt. En het zal u misschien verbazen, maar er zijn genoeg reguliere wetenschappers die achter de schermen ermee werken. Maar die er niet durven voor uitkomen om geen gezichtsverlies te lijden. Maar ook in de toekomst zal dit veranderen, want zulke zaken zijn niet te houden.

Dus ik denk dat dit voldoende stof tot nadenken geeft en ik zou zeggen, lieve vrienden, probeer het. Het is toch niet zo moeilijk de oefening. En wat is  7 x 24 uur in uw leven. Dat is niks. Dan kan ik alleen maar zeggen veel succes ermee. En dan weet ik zeker dat u tegen dat het zomer wordt blij zal zijn dat je het gedaan hebt en dat je overtuigd zal zijn, aan de hand van wat rondom u is gebeurd, dat je het goed gedaan hebt en dat je er resultaten uit gehaald hebt.

 • Ik heb het gevoel, bij die oefening met de contemplatie, dat ik meer achteruit bol dan vooruit. Ik kan heel moeilijk mijn gedachten stil zetten. Dus daar begint het probleem al. Dus ik heb eigenlijk weinig voldoening, in mijn gedachten dan, als ik stop met de contemplatie. Het gekke is wel dat als ik er niet bewust mee bezig ben, maar gewoon in het dagelijkse leven, dingen doe dat ik precies wel antwoorden of gevoelens binnen krijg van je moet er  zo of zo op reageren. Ik weet niet goed wat ik ermee moet doen.

Dat jullie het altijd zo ingewikkeld voor uzelf kan maken. Als u het gevoel hebt dat je antwoorden op iets krijgt. Wat moet je ermee? Gebruiken. Zo simpel is dat. En de idee dat u wanneer u contempleert achterwaarts gaat, dat heeft te maken met uw kleine hersenen. Weet u hoe u dat kunt oplossen? Het is een heel kleine truc, maar venijnige truc.
Maar wanneer u bezig bent en uw gedachten leiden u af. Weet u wat u doet? U pakt uw ene duim en u pakt uw andere en u drukt met uw nagel onder uw vel van uw duim even. Dat geeft een pijnreactie. Maar door die reactie krijg je dat uw aandacht ineens terug in de juiste richting verlegd wordt.  Als u dat regelmatig doet zult u zien dat u in het begin misschien tien keren zo met u nagel in uw duim drukt, maar na enkele dagen zul je het praktisch niet meer moeten doen. En zul je wanneer je uw oefening doet rechtstreeks verder kunnen. Dat geldt voor iedereen, iedereen kan dat proberen. Op de moment dat je met iets bezig bent en uw gedachten worden afgeleid door iets anders, dat je niet positief vindt, u past die pijntruc toe,  gewoon even met de nagel indrukken, dat geeft als het ware een klik waardoor je beseft:  ik zit op het verkeerde spoor. Ik moet mij anders oriënteren. In het begin zul je opmerken dat je dat verschillende keren zult doen. En dan hoe meer dat je het doet, hoe minder dat je het gaat doen. Want je gaat u kunnen concentreren op de wijze dat het hoort. Dat zijn kleine, kleine trucjes, maar ze zijn oh zo werkzaam. Probeer het maar. Je zult er resultaat met hebben.

Dan gaan we rustig even vanavond mediteren. Het is hard nodig samen kracht op te bouwen. Wanneer u de wereld zou bekijken vanuit onze ogen, dan zou u zien dat de vernieuwing zich zeer sterk aan het doorzetten is. Wij vinden dit zeer positief. Maar ja, wat de geest vindt, vindt meestal de mens niet. En om daarin een beetje een evenwicht voor jullie te kunnen trekken, kunnen we samen proberen van een kracht op te bouwen die zo is, dat ieder van u voldoende inzicht heeft om in de komende tijd steeds weer opnieuw juist te handelen. En dat is niet evident. Oh, ik weet het, jullie hebben jullie oefeningen en doen echt jullie best. Maar toch word je dagelijks geconfronteerd met zaken die u steeds weer kunnen afleiden. En neem gerust van mij aan, de komende tijd gaat dat nog aardig wat toenemen.
Daarom kunnen we hier gezamenlijk met de kracht die hier aanwezig is een bron opbouwen, waar je u steeds weer, wanneer het u wat moeilijk gaat of er gaat iets fout, aan kunt laven. Wanneer je beseft dat je deel bent van een groep, een groep die zich omringt met licht, dan heb je een terugval, wat er ook gebeurt. Dan ben je deel van die groep en door deel te zijn van die groep sta je heel sterk. Je bent niet alleen. Je bent beschermd. Je bent beschermd door het licht.

Meditatie : Een piramide van licht.

Laat nu even al jullie zorgen aan de kant. Voel jullie nu even één met elkaar. We vormen hier een mooie magische cirkel. We bouwen hier een krachtbron op. Laat ons in ons midden het licht nederdalen. Laat het ons zo uitdrukken, dat we opgenomen worden in een zuil van licht. Misschien kan je het als een ontzettende piramide zien, waarvan de punt de eeuwigheid reikt. Maar waarvan wij de bouwstenen zijn, de kracht zijn, het licht zijn.
Laat ons hier samen een eenheid vormen. En gezien we nu een kring zijn, omsloten door deze piramide van licht, gaan we dit zoals in de oude tijd uitstralen. Want u weet het of u weet het niet, maar de oude piramides hadden gladde wanden. Zij spiegelden, want de goden lieten het licht erop vallen, dacht men. En doordat de goden er het licht lieten opvallen, hadden de anderen ook toegang tot het licht. En zo werken wij nu ook.
Onze kring hier straalt het licht uit. Straalt de kracht uit rondom ons. Zodat kilometers rondom ons het licht kan waargenomen worden. Het licht de anderen kan beroeren. En wanneer we dit zo doen, dan ervaren we dat onze uitstraling zich verbindt met de uitstraling van de vele anderen die ook met het licht bezig zijn. Die ook zoekende zijn. Die ook werken met deze kracht. Misschien onder andere naam. Maar het komt in essentie op hetzelfde neer. Het werken met het licht.
En zo verbinden we ons met allen rond deze ganse aarde. Met allen die met het licht werken. We zijn één. We vormen een keten. Een keten van licht, die de aarde omsluit. Een keten van licht, die voor de mens die zoekende is de indicatie maakt van de vernieuwing. Een indicatie dat ze verder kunnen gaan, ondanks dat het oude verdwijnt. Want ja, onze oude wereld verdwijnt. Onze gekende structuren smelten als sneeuw voor de zon, want het licht is er. En het licht maakt alles duidelijk. Alles wat men in deze wereld wou verborgen houden. Alles wat dat binnenskamers moest blijven wordt door deze keten van licht, waar ook op deze aarde naar boven gebracht. En degenen die dit licht niet willen aanvaarden, ach, dat zij zich terugtrekken. Men is niet verplicht één te zijn met het licht. Men is niet verplicht het licht te erkennen. Maar al degenen die dit wel wensen, moeten de mogelijkheid hebben, dankzij u en dankzij de vele anderen, dit licht te ervaren. Met dit licht contact te hebben en zich daar mee te verenigen.
En zo, lieve vrienden, is deze kracht de bron van de vernieuwing. Zo liggen jullie als groep, hoe klein ook, aan de basis van de totale vernieuwing. Zijn jullie nu dat ontluikende zaadje, die kracht, die vernieuwing. En het is misschien nog maar juist met zijn kopje boven de aarde. Maar, in de kortste keren wordt het groter en is de boom der wijsheid daar. Of zoals men het magisch uitdrukt, de boom des levens heeft zich opengeplooid. De sephirots hebben zich gevestigd. Dat is dankzij jullie inzet. Dat is dankzij jullie vertrouwen in het licht dat deze vernieuwing, dat deze veranderingen, dat de nieuwe heerser Aquarius zich kan vormen, uitwerken op deze aarde, in deze kosmos. En zodat deze kosmos met deze planeet steeds waardevol blijven voor stof en geest om er verder op te ontplooien.
Lieve vrienden, dan open ik hier terug de cirkel. U kunt rustig terug tot uzelf komen. Geladen met de kracht van het licht. Eén met de bron die u dit mogelijk heeft gemaakt.

En dan rest er mij niets meer dan jullie nog veel licht, veel kracht, veel harmonie te wensen op uw pad van bewustzijn dat u nu bewandelt.
Besef, lieve vrienden, dat u nooit alleen bent. U hebt al twee namen gekregen waar u mee kunt omgaan. Maar besef ook dat er buiten deze twee namen zeer vele andere entiteiten u bij willen staan, u willen helpen. Alleen een gedachte naar onze zijde is voldoende om alle steun en kracht te ontvangen die we u geven kunnen. En dan zijn we samen krachtig, lichtend. Dan kunnen we samen de weg die we moeten gaan op de meest juiste wijze volvoeren. En zo kan in deze nieuwe tijd, meer dan ooit tevoren, de harmonie tussen mens en geest, een waardevolle ontwikkeling kennen.

image_pdf