De eenling binnen de geestelijke groep

image_pdf

Geestelijke groeigroep – 17 januari 1995

U heeft waarschijnlijk gezien dat onze prognoses aardig uitkomen. Misschien dat u daardoor ook begrijpt in wat voor een toestand, op het ogenblik, de wereld zich bevindt. Daarom is het hoog tijd dat we ons in een kring als deze oriënteren.

Wat u nodig hebt dat is in de eerste plaats bezinning, meditatie, het innerlijk zoeken naar die krachten die in u verscholen liggen en die de meesten uwer tot nu toe ongebruikt hebben gelaten. Redeneer niet volgens uw gebruikelijk patroon in deze tijd, u zult ontdekken dat er grote moeilijkheden kunnen door ontstaan, dat u tot verliezen kunt komen, dat u in onaangename situaties terecht komt, dat u onnodige gevaren loopt, etc. Bezin u op u zelf en op uw werk, en uw werk is wel degelijk ook het zoeken naar de intuïtieve weg. Wanneer alleen de rede gehanteerd wordt en het bestaand weten, dan zullen in deze tijden hierdoor steeds meer en steeds grotere geschillen en ongelukken ontstaan, en dat zal niet uw bedoeling zijn. Dus, waar het om gaat – en dat zeg ik u in alle eenvoud en alle ernst – is dat wij eindelijk de waarheid omtrent onszelf onder ogen durven zien. Het is natuurlijk prettig om te weten dat er allerhande geestelijke groepen zijn, die uw veiligheid kunnen waarborgen, maar ze kunnen dat op het ogenblik niet zonder meer. Het is heel prettig te denken dat er een God is die alles wel regelt, als u maar bidt. Maar uw gebeden dringen niet meer door en de wetten die de kosmos regeren slaan toe. Realiseer u gewoon in wat voor situatie de wereld zich op dit ogenblik bevindt. Het lijkt allemaal of we gewoon verder kunnen gaan, ik weet het, maar als u even nadenkt, dan zijn er allerhande  factoren waar u toch een klein beetje van schrikt of waarvan u denkt hoe kan dat nu en waarom moet dat mij overkomen, etc. De rede en het weten zijn, in deze dagen, absoluut niet voldoende, uw eigen gebruiken, gewoonten en redeneringen zijn niet meer voldoende, zij zijn geen zekere achtergrond. Pas daar waar het innerlijk wezen, de geestelijke kracht, samenvloeit met dat weten, zult u beslissingen kunnen nemen die schijnbaar onlogisch zijn, maar die gelijktijdig voeren tot de begeerde resultaten.

Er is een tijd geweest waarin iedereen zei, ach, daar hebben we onze helpers of onze instanties voor, die tijd is bijna voorbij. Niet alleen wordt, hier en daar, de zekerheid van bv. staatsverzorging ed. aangetast, veiligheid, maar gelijktijdig ontstaat ook de steeds toenemende onzekerheid, waarbij mensen hun denkbeelden proberen door te zetten ten koste van alles en zich niet afvragen of, wat ze ooit kunnen bereiken, de prijs die ze willen betalen wel waard is. Dat is de tijd waarin u zich bevindt.

Ik kan het zo a.h.w. uit een geleende mouw schudden, er zullen er een aantal onder u zijn die, in de komende dagen, zeer vermoeid zijn, slecht gehumeurd. Hoe dat komt, omdat er een onevenwichtigheid bestaat tussen de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld, of u het toegeeft of niet. U weet wat u had moeten doen, u weet wat voor u mogelijk was geweest, dit weet u diep van binnen heus wel, maar u hebt gelijktijdig gekozen voor iets anders, laten we verder gaan met de oude tradities, we hebben het altijd zo gedaan en het zal altijd wel zo verder gaan. Maar nu niet meer ! We hebben toch die zekerheid achter ons of, zoals sommigen van u zeggen, maar we hebben de lessen toch allemaal goed gevolgd. Dat was eens, maar het is niet meer zo. De tijden veranderen op dit moment zeer snel. Uiterlijk zult u daarvan alleen hier en daar tekenen zien, wel zult u ontdekken dat u met steeds meer onzekerheden in uw eigen bestaan wordt geconfronteerd. Onzekerheden kunnen worden gecompenseerd door gebruik te maken van uw intuïtieve weten en kennen. Veel van hetgeen fout dreigt te gaan kan gecompenseerd worden door iets wat voor vele mensen in deze wereld belachelijk is op het ogenblik, door het magisch denken en door het magisch werken en streven.

Wanneer u zegt, ik weet niet meer wat ik moet doen, kijk rond u, want rond u is over het algemeen de oplossing voor uw probleem te vinden. Zeg niet, waar blijf ik dan, dat gaat mij ballen kosten of het gaat mij iets anders kosten. Kijk niet naar de kosten, kijk naar de mogelijkheden. Daar zult u waarschijnlijk weer over lachen. Ik weet heus wel dat u zegt, ach het was allemaal heel mooi en dan met een licht schouderophalen verder gaat volgens de oude traditie, en een hele tijd is dit aanvaardbaar geweest, dat mag, maar de vraag is nu wanneer het niet meer voldoende is, wat gaat u doen.

Ik zal proberen u een paar kleine lessen te geven, die u duidelijk maken waarom het gaat en waaruit we dan enkele conclusies kunnen trekken, die ook zouden kunnen gelden voor hetgeen u eventueel moet doen of zult moeten verwerpen. Er bestaat een wet van kosmisch evenwicht, dat betekent dat alle krachten met elkaar in evenwicht blijven en elke verandering op één punt alleen gecompenseerd kan worden door een verandering op een ander punt, dat de relatie tussen deze punten binnen het geheel vergelijkbaar moet zijn. Een mooie wet. Dan bestaat er ook nog iets, dat noemen wij, het is een variant op deze wet van evenwicht, de wet van gelijkblijvende velden. Wanneer op punt A krachten aanwezig zijn en op punt B een variant optreedt in de daar aanwezige krachten, zal deze weerspiegeld worden in wijzigingen op punt A. U zult zeggen, wat hebben we daar aan. Bedenk het eens in menselijke termen. U hebt altijd succes gehad met, noemt u maar op, een bepaalde manier van genezen, van zaken doen, van relaties met anderen onderhouden, en dat is altijd goed gegaan, dus waarom nu niet, nietwaar. Bij u is er toch niets belangrijks veranderd, zegt u dan, ja, bij u niet, maar buiten u en u kunt niet ontkomen aan de weerkaatsing van deze verandering op het punt, waar u zich nu bevindt. De omstandigheden of het noodlot, of hoe u het noemen wilt, veranderen en dat betekent dat u mee moet veranderen of dat u het slachtoffer wordt van krachten die u niet kent, die u niet beheersen kunt.

Wat kunnen we daar tegenover stellen ?

  1. Men moet flexibel zijn, meebuigen met de storm, als het nodig is. Alleen zo kan men zich zelf blijven, verzet men zich, gaat men aan de krachten die losbreken ten onder.
  2. Ik weet wat juist is en zo zal het gebeuren. U wist wat juist was ! U weet echter niet welke krachtvariaties er op dit ogenblik optreden. U zoudt kunnen zeggen, van uit uw huidig standpunt, nou ja die hele wereld gaat wel ten gronde – wat niet waar is – alleen u moet a.h.w. reageren op de veranderingen rond u, zonder daarbij uit te gaan van het verleden. Dit zal men opportunisme noemen, dat is waar, maar dat opportunisme heeft wel tot gevolg dat u zich kunt handhaven en dat u uw wereldje, waar u leeft, waar u woont, waar u met mensen te maken hebt, etc., kunt aanpassen, zodat u althans enigszins u zelf kunt blijven.

Ik heb al gezegd, u zoudt moeten kunnen grijpen naar de gedachte kracht, naar de magie. Misschien hebt u het gevoel dat u dat zelf niet kunt, maar als u als groep een werkelijke eenheid bent gaan vormen, wanneer u werkelijk en zonder voorbehoud, elkanders krachten wilt delen, dan kunt u een beroep doen op de groep waartoe u behoort. En wanneer u gewoon telt in personen, laat het mij eenvoudig stellen, 1, 2, 3, 4, en we gaan dan kijken wat dat in krachten betekent, dan betekent het 1, 2, 4, 8, dus een verdubbelende reeks. Daarom is het belangrijk dat uw groep door meditaties, door het gebruik van innerlijke krachten, door het vinden van een zo totaal mogelijke innerlijke eenheid, in staat is voortdurend een factor te vormen in het magisch werk van één van u. Want, daar niet twee mensen met grote waarschijnlijkheid op hetzelfde ogenblik, hetzelfde zullen nastreven, kunnen verschillende doeleinden gediend worden, ook wanneer gelijktijdig meerdere magische procedures zich afspelen. Er is dus in de groep een reserve, die een veelheid van doeleinden, binnen de zelfde tijdspanne kan dienen. Dan moeten we verder rekening houden met de verstoringen die we daardoor eventueel tot stand brengen, want gelijkblijvende velden betekenen ook gelijkwaardige innerlijke en geestelijke situaties. Wanneer u destructief denkt of magisch werkt, dan zult u daardoor de krachten zodanig wijzigen dat de destructie wel ontstaat, maar niet controleerbaar is en niet door u bewust gericht kan worden. Denk dus altijd positief en constructief, bouw geen fantasiebeelden op, die kunnen in bepaalde magische procedures van heel groot belang zijn, maar in de situatie waarin op het ogenblik die wereld zich bevindt en dus ook u zelf, blijkt dat dat over het algemeen niet werkt. Zoek steeds uw streven zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te houden, maak geen beeld van een totaal nieuwe wereld, maar maak een beeld van dezelfde wereld, waarin één voor u belangrijke factor gewijzigd is. U zult zien dat u daardoor zeer vele dingen uiteindelijk tot stand kunt brengen, die u op geen enkele andere wijze waar kunt maken.

Wij hebben, met nadruk, in het verleden en dat zijn o.a. onze wat strengere vrienden geweest, gezegd denk aan kruiden, denk aan de natuur. Dit lijkt misschien overdreven, en misschien bent u ook nog teleurgesteld dat er geen cursus kruidkunde aan verbonden was, maar leer kruiden kennen, want er zullen ogenblikken zijn, waarbij u op andere medicatie en zeker chemische medicatie, niet meer kunt vertrouwen of dat ze niet meer beschikbaar is. U zult terug moeten naar vele oude en misschien al lang vergeten methoden van genezen. U zult terug moeten naar andere al lang als bijgeloof op de belt geworpen denkbeelden, omtrent geestelijke machten en werkingen. U bent gewaarschuwd al enkele malen, als ik mij niet vergis, dat het op het ogenblik niet meer mogelijk is voor de geest om eventjes uw zaakjes in orde te houden, dat u het zelf moet doen. Maar, als u het zelf moet doen, probeer dan zo dicht mogelijk bij de wegen van de geest te blijven en die wegen zijn gebaseerd op een emotioneel factueel evenwicht, dwz. dat zowel gevoelens als feiten tellen. Zoek nooit naar een verklaring of een verontschuldiging voor hetgeen u doet, hierdoor komt u tot zelfmisleiding, bv., u zegt, ach ik drink misschien wel veel, maar het is zo goed voor mijn bloedsomloop. Dat is niet de werkelijke reden. probeer die reden te vinden, wat is er voor u van belang, wees eerlijk tegenover uzelf. Ik zeg niet dat u eerlijk moet zijn tegenover de gehele wereld, dat is bijna onmogelijk, omdat de wereld dan automatisch denkt dat u de gehele zaak probeert te bedriegen, maar voor u zelf kunt u eerlijk zijn. Wat wilt u werkelijk, wat bent u werkelijk, wat is het wat u kwelt en waarom, zelfonderzoek. Door zelfonderzoek kunt u een heel eind dichter komen bij een innerlijke evenwichtigheid, die dan weerkaatsen kan in de wereld buiten u en u daardoor in staat stelt om de onvermijdelijke veranderingen van invloed toch te volgen, zonder daarbij slachtoffer te worden.

De uitstraling van de groep. Wanneer de groep een eenheid is, zal zij moeten zoeken naar harmonie. Harmonie is samengaan, wederkerige aanvaarding en wat dies meer zij. Door dat de groep deze innerlijke eenheid kent, zal ze er toe kunnen komen ook een innerlijke vreugde, een wederkerigheid van aanvaarding tot stand te brengen. Zoek niet naar geschillen, probeer niet elkaar te veel op te jagen in een bepaalde richting, het werkt niet! Probeer om een zo werkelijke verbondenheid met de groep te gevoelen, dat daardoor de rust van de groep naar buiten toe als een soort compensatie al te plotse veranderingen kan afremmen. Verhoeden kunt u ze niet meer, wij ook niet.

Wat is het meest verstandige, u moet leven zoals u bent. U hebt een beroep, een broodwinning, een bezigheid, denkbeelden, die kunt u niet opeens wijzigen, maar u kunt wel proberen dat geheel een beetje van u af te zetten, alsof het een soort toneel is wat gespeeld wordt, de komedie van het leven in de wereld en daar achter is de werkelijkheid. Die werkelijkheid kan er dan voor zorgen dat de coulissen gewijzigd worden op het ogenblik dat het noodzakelijk is, en zelfs dat de rol wordt aangepast, wanneer dat vereist is. Wij moeten niet zoeken naar de strikte interpretatie, zoals sommige dirigenten doen die proberen om eigenlijk precies te spelen wat er staat en dan zo goed mogelijk, daardoor sterft een deel van hetgeen de schepper in de muziek heeft willen leggen. Pas u aan, zo goed als muziek een vorm van communicatie is of toneel of zang of wat dan ook, zo zeer is ook datgene wat wij zijn in de buitenwereld een middel van communicatie. Het is dus niet een wet van Meden en Perzen, het is geen blijvende zekerheid, het is alleen, en onthoudt u dat goed, het is alleen maar de methode waardoor u in de gemeenschap werkzaam kunt zijn buiten uw eigen groep. Voordelen zullen ongetwijfeld verbonden blijven aan het behoren tot de groep, maar als eenling zult u heel vaak ontdekken dat er plotseling en onverwacht, mislukkingen zijn, te grote uitgaven volgen, zelfs dat u zich ziek of vermoeid voelt. Deze dingen zijn uiterlijk, ze zijn deel van het rollenspel, niet van de werkelijkheid, laat u daardoor niet betoveren, blijf er niet te veel mee bezig. Zoek rust in u zelf en doe een beroep op de saamhorigheid van de groep en nu bedoel ik een innerlijk en geestelijk beroep. Dat daarnaast soms op een andere wijze van uit de groep hulp verleend kan worden, staat voor mij wel vast, maar ik geloof niet dat u dat moet zien als de oplossing. De oplossing is dat u zelf gaat beseffen waar u wel en waar u niet juist functioneert. Het is gemakkelijk om een ander eventjes de zaak op te laten knappen, maar u zult het zoveel mogelijk zelf moeten doen, ook binnen de groep, u bent het zelf, die uit moet maken wat u werkelijk niet aankunt en wat u eigenlijk wel zoudt kunnen. Werk eerst met wat u wel zoudt kunnen, dan blijkt dat er steeds minder overblijft wat u zelf werkelijk niet aankunt. Hoe gemakkelijker u een beroep doet op anderen, hoe zwakker u zichzelf maakt, en dat geldt in uw leven zeer zeker. Bouw voor u zelf, door de innerlijke rust, de mogelijkheid om, in een veranderende wereld, waarbij krachtvelden enorme wijzigingen ondergaan, omdat een nieuw evenwicht gezocht wordt, in een wereld waarin ook materieel, zuiver materieel, grote veranderingen onvermijdelijk zijn geworden, omdat de wetten van harmonie niet toestaan dat strijdige beginselen naast elkaar blijven bestaan. In die wereld kunt u, met uw groep, niet alleen een rustpunt zijn, een soort EHBO post misschien voor anderen, maar u kunt daarnaast bereiken dat u, door uw innerlijke zekerheid, sterk staat, dat u in staat bent een oplossing te vinden voor zaken die nu onoplosbaar schijnen en u kunt leren u neer te leggen bij feiten, om van daar uit verder te gaan en op deze wijze een vernieuwing waarlijk tot stand te brengen.

Nog een laatste punt. Denk niet dat de geest het kan en zal opknappen, die tijd is al lang voorbij, dat weet u wel, maar u handelt nog heel vaak alsof dat nog wel het geval zou zijn. Leer steeds meer op u zelf vertrouwen, leer uw eigen innerlijk kennen, wees eerlijk, althans tegenover uzelf, zover het uw drijfveren, uw dromen, uw verlangens, etc. betreft. Op deze wijze bent u in staat om de in de komende veertien/vijftien maanden optredende aanmerkelijke veranderingen van mogelijkheid en daarnaast vaak van bestaansmogelijkheid, het hoofd te bieden. U kunt het aan! U krijgt daarbij de hulp van de krachten die toevallig beschikbaar zijn, maar daarop moogt u niet rekenen, leer op uzelf vertrouwen. Wanneer u dat allemaal kunt verwerken en aanvaarden, dan komt u verder, zo niet, verwijt ons dan niet dat het verkeerd gaat, want u hebt het zelf veroorzaakt.

U hebt allen de lessen uit het verleden en kunt daarop terug grijpen. Volsta niet met een paar citaten, probeer de geest te begrijpen die er achter schuilt, probeer aan te voelen wat in werkelijkheid gezegd werd, niet wat u interpreterend misschien ervan zoudt willen maken. Dan zult u tot de conclusie komen dat u zeer grote en vele krachten en mogelijkheden zijn gegeven, maar dat het aan u zelf is, aan u persoonlijk, ieder voor zich, om deze op de juiste wijze te gebruiken, dat het niet geesten zijn of vrienden die u moeten leiden bij beslissingen, maar dat u innerlijk juistheid moet voelen voor elke beslissing die u neemt, dit in de wetenschap dat elke genomen beslissing gevolgen met zich brengt en dus aanpassing en verandering zal eisen.

Ik geloof dat ik hiermede het belangrijkste voor deze avond wel gezegd heb, ik hoop dat ik het eenvoudig genoeg gezegd heb, want hoe moeilijker men het zegt, hoe gemakkelijker de mensen het gaan interpreteren. Vindt u er iets onduidelijks in, vindt u er iets onaanvaardbaars in, dan kunt u het nu zeggen.

Geen reactie !  U hebt rijkelijk de mogelijkheid gehad tot commentaar, u hebt daarvan geen gebruik gemaakt, althans niet hardop. Ik weet wat voor vragen er hier en daar zweven, deze vragen kunt u zelf beantwoorden, want u stelt ze niet omdat u geen antwoord weet, maar omdat u een ander antwoord begeert, dan datgene wat u kent.

Dus, beste vrienden, werk aan u zelf. Pas u aan aan al datgene wat er om u heen verandert. Probeer steeds weer evenwicht te vinden in u zelf. Probeer als groep steeds weer een werkelijke eenheid te vormen. Dan zult u als groep, zelfs datgene wat wij hoopten en verwachtten van u, overschrijden. Want of u het weet of niet, alleen het bestaan van deze groep heeft enorm veel betekend voor dit stukje van het Vlaamse land en werkelijk nog wel enkele gebieden daarbuiten. Zonder u was het erger geweest, begrijpt u. Dank zij u is er een mate van geleidelijkheid mogelijk. Wij zijn daar dankbaar voor en zien ons werken dus reeds nu bekroond, maar we zien veel meer mogelijkheden wanneer u leert zich te realiseren dat wetten van harmonie en evenwicht, dat wetten van gelijkblijvende velden, voortdurend op u inwerken en dat alleen diegene die daar bewust op reageert, de mogelijkheid heeft, om steeds meer te bereiken, en steeds meer werkelijke betekenis te gewinnen.

 

image_pdf