De evolutie van werken met gedachtekracht  

image_pdf

06 juli 2007

De evolutie van werken met gedachtekracht. Graag zou ik beginnen met een praktische oefening die iedereen kan proberen en een haalbaar resultaat inhoudt. Waarvan het resultaat kan bijdragen tot een beetje een betere leefwereld. U weet, uw gedachten zijn energievelden en deze energievelden kunnen zich over ontzettend grote afstanden verplaatsen. Wanneer dat u het goed nagaat is er geen beperking op afstand.  Zeker niet wat betreft de kennis die u over afstand heeft.

Eén van de interessantere toepassingen is de volgende: u moet proberen een juist beeld op te bouwen van ergens een situatie, een plaatsbepaling, die u nogal goed kent. U kunt op dit moment u voorstellen wat er bij u thuis aan het gebeuren is. Wanneer u zich daar een beetje op concentreert en zeker wanneer u dit kunt doen in een relaxte, ontspannen toestand, dan zal u kunnen, met uw gedachten, waarnemen wat de situatie is waar u normaal verblijft. U zult ook kunnen vaststellen wat de personen die daar eventueel aanwezig zijn, wat deze op het moment dat u zich daarop concentreert, aan het uitvoeren zijn. Dit geldt ook voor dieren, dit geldt ook voor planten. Alhoewel, planten staan op een vaste plaats, nochtans zou u kunnen aanvoelen of dat zij de neiging hebben van bepaalde zaken om te zetten, ja dan neen. Maar dit is bij deze oefening van ondergeschikt belang. Wat vooral van belang is dat u zich een voorstelling kunt maken, zo exact mogelijk, van de door u gekende plaats. U kunt daar rustig de tijd voor nemen, daar is in zulke oefeningen nooit geen haast. Wanneer dan in dat gebouw iemand aanwezig is, hetzij uw partner, hetzij een andere kennis, dan hebt u de mogelijkheid door u zo in te stellen, vanuit een rust, om waar te nemen, wat deze persoon in kwestie aan het doen is. Wanneer we dit naar een dier toe richten, dan kunt u zien of het dier ergens ligt te slapen, of het ergens mee aan het spelen is. Op het ogenblik dat u deze beelden in u laat opkomen en dat u deze beelden zo gedetailleerd mogelijk voor u ziet, dan is het mogelijk op dat ogenblik een boodschap over te dragen.

Als u in de plaats die u zich voorstelt een persoon ziet die u aangenaam is, en ik spreek niet over personen die u niet liggen, daar gaat de oefening niet over, maar de persoon die u ziet is u aangenaam; op dat moment, wanneer u deze instelling en dit beeld opbouwt, dan kunt u door gewoon een bepaalde gedachte uit te zenden naar die persoon, een bijna onmiddellijke intuïtie-impuls bij de ander doen ontstaan, waardoor deze uw boodschap bijna woordelijk zal waarnemen.

U moet dat niet te ingewikkeld maken, u kunt proberen gewoon naar iemand die u graag hebt te zeggen dat u deze graag ziet. U geeft dit beeld gewoon door, op dat ogenblik zal deze persoon dit aanvoelen, zal zonder dat hij of zij daar echt iets achter gaat zoeken, aan u denken, en de idee krijgen van: de andere persoon mag mij wel graag. U kunt zelfs experimenteren naar dieren toe. Wanneer een dier een bepaalde handeling doet, van deze handeling trachten te wijzigen. Dit is een heel simpel experiment; een experiment dat u ook nadien kunt controleren, en waarvan u zult opmerken dat het in vele gevallen zo is gegaan.

Waarom breng ik een zo simpel experiment naar voren? Langzaam maar zeker zal naar de toekomst toe, meer gewerkt worden met gedachteoverdracht. Van op het ogenblik, dat u vanuit zo een positie kunt vertrekken, u maakt u dit eigen, dan hebt u een middel om bepaalde simpele boodschappen, soms belangrijke, onder een heel eenvoudige conditie door te geven. Dit kan voor iemand bepalend zijn voor wat er gebeurt, iets positiefs of iets negatiefs.

Wat ik wel dadelijk erbij wil opmerken is, dat u dit enkel mag gebruiken voor positieve boodschappen. Probeer dit nooit te doen met negativiteit. Want de kans is dan zeer groot dat degene die de negatieve boodschap ontvangt een veel krachtiger negatief signaal terugzendt, dikwijls onbewust, maar dat voor u alles behalve dan aangenaam is, en zelfs in sommige gevallen schade kan veroorzaken. Wanneer u met deze krachten wilt werken, wanneer u langzaam maar zeker u eigen wilt ontwikkelen om meer te kunnen doen met uw gedachten dan alleen maar zelf te zitten overdenken, dan is dit een zeer simpele, maar zeer degelijke oefening, die, wanneer u het houdt bij positieve gedachten, na heel korte tijd, werkzaam zal zijn, waardoor dat u, zeker naar de omgeving rondom u positieve invloeden kunt creëren.

U mag niet vergeten dat zulke oefeningen ertoe bijdragen uw eigen omgeving een beetje te vrijwaren van de chaotische denkbeelden die op het ogenblik hun ronde doen en die iedereen nogal meeslepen in bepaalde, eigenlijk niet gewilde toestanden. Juist door u te sterken door zulke oefeningen te doen, kunt u aardig wat bereiken in de positieve zin en helpt u eigenlijk mee aan de opbouw van het nieuwe. Het punt is dat deze oefening alleen vertrekt vanuit uw eigen gedachtepatroon. We kunnen natuurlijk bij deze oefening nog enkele toevoegen.

We kunnen dit uitbreiden. U kunt wanneer u al zover staat dat u de mogelijkheid hebt om een uitwisseling te krijgen tussen uw eigen geest en andere geesten of entiteiten die in het denkbeeld betrokken zijn, dan kunt u natuurlijk nog betere resultaten tot stand brengen. U kan via uw eigen geest, een wisselwerking creëren van bepaalde ideeën, bepaalde gevoelens, die de mens behoeden voor mee te gaan in een negatief spiraal. Maar dit is dan al iets ingewikkelder. Nochtans kan het voor u niet zo moeilijk zijn, gezien u toch weet dat u een eigen geest heeft en dat die eigen geest toch wel in een totaal van uw leven een redelijk belangrijke rol speelt, dat deze toch probeert u in dit korte stoffelijk verwijl op deze planeet zoveel mogelijk lering te doen opdoen. Het is ook vanuit zulke optiek dat we kunnen stellen dat het voor uzelf heel nuttig is van met uw eigen gedachten, uw eigen lichaam, uw voertuig, in evenwicht te houden.

We leven op dit ogenblik in de stof hier op deze aarde, in een maatschappij waar men u enorm indoctrineert van alle mogelijke afwijkingen die het stoffelijk lichaam kan hebben en die dan in deze context een redelijk en rendabel product zijn om  medische bedrijven recht te houden. Wanneer u met uw eigen gedachten gecombineerd met de inspiratie die uw eigen geest u kan geven, hebt u veel grotere mogelijkheden dan eender welk gespecialiseerd team op medisch gebied. Omdat in de eerste plaats door positief ingesteld te zijn, door een beeldvorming op te bouwen van een stoffelijk voertuig dat in evenwicht is, dat u daardoor veel sterker impulsen kunt geven dan eender welk antibiotica of pijnstiller. U mag niet vergeten dat wanneer u via eigen ingesteldheid zegt: er is een griepepidemie, maar deze gaat aan mij voorbij, en u gaat zich niet verzetten tegen de epidemie, want op het ogenblik dat u in gedachten gaat zeggen: ik krijg dit niet want…. dan bent u er met in harmonie. Het punt is dat u van uzelf moet weten en aanvoelen, van: voor mij bestaat dit niet, voor mij is dit een andere wereld. Ik ben zelf in evenwicht, en door dit evenwicht ben ik niet raakbaar voor eender welke invloed.

U kunt zo zelf samen met uw eigen geest een gedachtebeeld opbouwen, een tweede werkelijkheid, dat u in deze tweede werkelijkheid uzelf ziet als zijnde een volledig in evenwicht, stoffelijke persoonlijkheid. Wanneer u dit in de tweede werkelijkheid als beeld opbouwt en voor uzelf waarneemt, dan zal de eerste, of de stoffelijke werkelijkheid genoodzaakt zijn dit beeld over te nemen. Er kunnen geen twee verschillende beelden bestaan. Doordat de tweede werkelijkheid hier, dankzij uw gedachte en dankzij uw eigen geestelijke invloed, dit positieve beeld naar de eerste werkelijkheid zendt, zal eender welke epidemie, of het nu griep, of iets anders is, aan u voorbij gaan. Dit is eigenlijk een klein beetje magisch, als u het zo bekijkt, maar het is ook een gevolg van een positieve gedachte-invloed. Het is een gevolg van de mogelijkheid van denken wanneer deze juist is. Plus de combinatie van het besef dat de geest voor u een heel sterk wapen is.

 • Broeder, om in contact te komen met mijn geest, kan ik dat door mijn aura voor te stellen? Om die oefening te doen, is dat voldoende?

Wanneer u zegt; ik stel me mijn aura voor, dan moet u toch beseffen dat u uw fijnstoffelijk lichaam voorstelt. Uw geest is wel iets anders dan uw aura.  De geest van de mens is eigenlijk de kern van alles. U zou het kunnen omschrijven als zijnde het totale pakket van ervaring dat u in uw bestaan hebt opgedaan. Een geest is niet fijnstoffelijk. Een geest is energie; is iets totaal anders.

Ik wil toch wel een duidelijk onderscheid maken. Een stoffelijk voertuig, zoals u  bezit, bezit verschillende lichamen. U hebt het volledig stoffelijk lichaam dat hier op de bank zit en daar rond zijn verschillende sferen in fijnstoffelijke materie. Dit zou u de aura kunnen noemen. De geest kan gemakkelijk via de aura, en zeker via de fijnstoffelijke organen, die u meestal chakra’s noemt, kan hij meestal een zeer sterke impact hebben op het stoffelijk voertuig. Maar, niet alleen uw geest, die dus gebonden is aan dat totale pakket, heeft via die aura toegang. Daar zit het addertje ook onder het gras. Ook andere entiteiten, die niet aan uw lichaam gebonden zijn, kunnen via uw fijnstoffelijk lichaam en via uw fijnstoffelijke organen een impact hebben op u.

Dus let op wanneer u zegt: wanneer ik mij op mijn aura richt, dan ben ik in contact met mijn eigen geest. Want voor hetzelfde geld zou u wel eens in contact kunnen zijn met geesten, die andere bedoelingen hebben dan dat u eigenlijk wenst. Daarom is het noodzakelijk, bij deze oefeningen, dat u zich wel degelijk op uw eigen geest richt en dat u niet zomaar u volledig openstelt voor alle invloeden die rondom u aanwezig zijn.

Een praktisch voorbeeld. U wil voor iemand iets positiefs doorgeven, is geen probleem, en u denkt: ik ga dit met mijn geest doen. U bent iemand die kan genieten van een goed glas wijn. Op dat ogenblik dat in uzelf het idee van: een goed glas wijn zou mij wel liggen, aanwezig is, en u bent op dat ogenblik bezig met te proberen iets over te dragen en toevallig is er in uw geburen een oude alcoholist, dan zou u wel eens kunnen hebben dat, in plaats van uw overdracht die u wilt uitvoeren, u een inspiratief contact krijgt met een entiteit dat een alcoholist was, (en zich nog niet daarvan heeft  kunnen vrij maken) die dan via u probeert van u aan te zetten, te stimuleren in plaats van één glaasje wijn te genieten, van enkele flessen wijn te genieten.

Het is een extreem voorbeeld, het zal subtieler gespeeld worden. Maar ik wil toch duidelijk maken, wanneer u denkt, alleen mijn aura dat u dan eigenlijk zegt van: ik open alle poorten, iedereen is welkom. Dat daar ook nogal eens in gespeeld wordt, vooral op hetgeen wat in uw stoffelijk voertuig, vertaald in de aura, aanwezig is van stoffelijke verlangens, eventueel begeerten. Daar zit ook het gevaar in, en dat ziet u zeer dikwijls, veel mensen onderschatten dat, maar dat mensen gedreven worden in iets. Dat de wereld daar rond zegt: maar hoe is dit in godsnaam nu mogelijk dat iemand zover gaat, of zo dom doet, of zo dwaze zaken uit haalt. Dit ontstaat in vele gevallen omdat men niet beseft welke krachten er rondom u kunnen zijn, men vanuit een begeertepatroon signalen gaat geven, en in de meeste gevallen is het dan totaal onbewust, want de meeste mensen zijn zich niet bewust van de energieën rondom hen, maar op die begeertesignalen wordt in vele gevallen door lagere energieën ingespeeld. Deze gaan dan de persoon-in-kwestie stimuleren, dan kunt u zaken krijgen die in uw maatschappij niet meer aanvaardbaar zijn.

Dus, samengevat zou ik hier van zeggen, dit was een zeer interessante vraag. Wanneer u met gedachten wilt werken, wanneer u deze wilt laten ondersteunen door uw eigen geest, u daar specifiek op richt, dat u niet zomaar zegt: alle deuren, alle poorten open, en iedereen is welkom.

Wat ook een belangrijk gegeven is, wanneer u met deze zaken werkt, dat één van de eerste vereisten is dat u toch zich in het Licht plaatst. Het is toch belangrijk dat ieder van u heel goed beseft dat niet alleen kan gewerkt worden zoals we het hier u trachten naar voor te brengen en aan te leren op een positieve wijze, maar dat heel gemakkelijk wanneer u een beetje onaandachtig bent, een beetje nonchalant, u gevangen wordt in vele andere sferen die eigenlijk niet aan te raden zijn. Dit wil ik toch wel onderstrepen, dat je daar rekening mee moet houden.

 • Als ik dit goed versta, van het moment dat u geen afscherming opbouwt, dat u dan allerlei niet gewenste invloeden kan ondergaan?

Dit is goed opgemerkt! Het is wel degelijk zo dat voor het merendeel van de mensen op aarde zij beïnvloed worden en zij onbewust in vele gevallen, maar toch gestuurd worden door allerlei invloeden die zij eigenlijk niet wensen. Een mens beseft te weinig dat zijn aura zich heel gemakkelijk, in de eerste plaats vermengt met de aura’s van degenen die rondom hem zijn, dat is dan nog maar een factor. Wanneer u op een bus zit, of op een tram, of een trein, met heel veel volk rondom u, dan zou u ervan versteld staan wanneer u de omzetting zou zien van alle mogelijke invloeden die uw aura te verwerken krijgt.

Hebt u nog nooit opgemerkt dat wanneer u in een overvolle tram zit, of zelfs maar in een theaterzaal die helemaal gevuld is, dat u, wanneer u deze verlaat, dikwijls u totaal anders voelt dan wanneer u bent opgestapt of u bent binnen gegaan. Hebt u zich nooit afgevraagd, waarom het soms komt dat, wanneer u van een volle autobus stapt, dat u plots last in uw darmen hebt, of dat u hoofdpijn hebt?  Wanneer er toevallig iemand naast u zit, of staat in zo’n volle bus, die last van zijn darmen heeft. Dat wanneer u een beetje gevoelig bent, of u heeft juist iets verkeerds gegeten waar u normaal gesproken geen last van zou hebben, na zo’n ritje van enkele minuten met zo’n overvolle bus, dat u wel degelijk problemen hebt met uw spijsverteringsstelsel. Als mens bent u, wanneer u zich daar niet voor afschermt, eigenlijk een soort spons, uw aura is een soort spons. Dat heel veel zaken gewoon over- en opneemt. Wat belangrijk is, meestal zal de aanzetting zijn op zaken die ook in u leven. Dus begeertepunten die in u aanwezig zijn of, wanneer het  puur stoffelijk uitstraling is van afwijkingen van ziekten, zal het zijn dat dit overgenomen wordt en geëscaleerd wordt.

Waarom denkt u, dat aan mensen die zich bezig houden met spirituele zaken, de raad gegeven wordt van zich zo weinig mogelijk in grote massa’s te begeven? Juist omdat deze grote massa’s in vele gevallen teveel impact hebben, maar niet op een positieve manier, maar op een afbouwende en soms zelfs op een negatieve manier.

Kijk naar de wereld rondom u. Hebt u zich ooit afgevraagd hoe het mogelijk is dat er zulk fanatisme op deze wereld aanwezig is? Hoe het mogelijk is dat mensen eigenlijk onmenselijk te keer gaan. Ik zal u even iets vertellen dat authentiek is. U weet, u leeft hier op het ogenblik eigenlijk in een godsdienstoorlog. U hebt het fanatisme van de islam, dat tracht de wereld te veroveren. Denkt u nu werkelijk dat al die fundamentalistische moslims als individu fundamentalistisch zijn? Zeker niet. Integendeel. Wanneer u deze mensen alleen zou kunnen benaderen en zou kunnen afscheiden van de groepen waarin zij functioneren, zelfs wanneer u ze alleen maar zou kunnen vrijwaren van een vrijdagsgebed, zou u in vele gevallen al veel minder fundamentalisme krijgen. Maar nu hebt u deze massale overdracht, dit wordt steeds erger en erger, het past in de chaos, het past in de afbraak. Wat zien we nu gebeuren? We zien dat vanuit die massa er terroristen opstaan, zelfmoordterroristen, die mensen mee in de dood sleuren.

In vele gevallen zien we hier, wanneer we het via de geest bekijken, primitieve incarnaties, geesten die dus nog eigenlijk een weg zoeken. Wat gebeurt er nu op het ogenblik dat deze mensen zo een zelfmoord hebben uitgevoerd? Deze geest van zelfmoordenaar is volledig gedesoriënteerd en komt aan onze zijde. Wat gebeurt er? Willen zij niet erkennen wat de werkelijkheid is, want zij verwachten dat zij gaan gevierd worden, dat zij gaan beloond worden, dat zij gaan opgenomen worden in een hemels rijk met heel veel vrouwen. Ik moet u dat allemaal niet vertellen, u kent deze verhalen. Maar het tegendeel gebeurt. Wanneer zij aan onze zijde komen, worden zij geconfronteerd met hetgeen wat zij aangericht hebben. Zij worden geconfronteerd met de verantwoordelijkheid tegenover de doden die zij gemaakt hebben, dit is gewoon kosmisch, daar kunnen zij niet onderuit. Zij worden geconfronteerd met hetgeen wat zij daarvoor zullen moeten realiseren, om hetgeen wat zij voor de anderen afgebroken hebben, te herstellen. Ik kan u zeggen dat het zeer moeilijk is voor deze entiteiten mee naar het Licht te krijgen. U krijgt dan dat zij zich inkapselen, zich terugtrekken, zij in een soort geestelijke angst verkeren, waardoor dat ze gewoonweg al wat dat Licht aangaat verwerpen. En dan komt het. In tussentijd gaat de waanzin in deze wereld verder. Doordat zij deze aanslagen gepleegd hebben, krijgt u dat hier, bij de familie van de overledenen, dikwijls een enorme haat aanwezig is. Deze haat wordt ook weer verder gepreekt, u krijgt dan de leiders die daarvan profiteren en die dan de massa nog meer opruien. Dat beeld, die gedachten, komen ook aan onze zijde. Dat is logisch, er is geen verschil. Degene die op dat ogenblik zich ingekapseld heeft, neemt dat waar. Deze haat, deze negatieve ingesteldheid, voelt dat is hetgeen wat mij drijft, en gaat trachten daarop aan te enten en probeert hetgeen wat bij hem zogezegd niet gelukt is, bij anderen te stimuleren. Waardoor dat u een soort ketting krijgt, dat weer anderen door de stimulans, niet alleen van de leiders, maar vooral vanuit het duister de beïnvloeding, en u hebt nieuwe terroristen die klaar zijn om dezelfde dwaasheid te creëren. Dit gaat effectief via deze mensen die haatdragend zijn en die denken dat zij het bij het juiste eind hebben, gaan daarop aanzetten, en u hebt de volgende verkeerde daad.

 • Dus uiteindelijk gaat de dualiteit verder in de geest?

Ja.  De dualiteit gaat zeker verder, omdat u in veel gevallen met entiteiten zit die heel primitief zijn, die nog veel leerscholen moeten doormaken. Maar die, en dat is het spijtige, in de stof, in de verkeerde omstandigheden zijn terecht gekomen, in het godsdienstfanatisme, met alle gevolgen van dien. Nu, het past in het plaatje, u moet u daar heus geen zorgen rond maken, u weet goed dat Aquarius eerst alles moet opruimen voordat de andere positieve zaken naar hun hoogtepunt kunnen gaan. Maar we zitten met deze restanten, van het fanatisme van de Vissen. Dit zal de eerste periode nog niet gedaan zijn. Zoals ik u zeg, u gaat nog aardige zaken zien gebeuren. En daarom is het zo belangrijk dat u probeert de oefeningen die we hier naar voren brengen, u tracht eigen te maken. Dat u beseft hoe deze zaken eigenlijk in elkaar passen. Hoe dit functioneert. Dat u zich daartegen afschermt, dat u daar niet meegaat in deze disharmonische sferen. Want nu kunt u wel denken:  ja, de islam, maar wij zijn toch geen moslims? Maar neem mij niet kwalijk, op het ogenblik is ook in de christelijke wereld een fundamentalistische reveille bezig, waarvan u in de toekomst nog gaat versteld staan, hoe ook mensen hier tegenover elkaar komen te staan. U zal ook weer opmerken dat deze handelingen gaan doen, reacties gaan geven die totaal niet passend zijn, of verklaarbaar zijn bij normaal denkende mensen. Ook hier krijg je weer zo een ganse achterban die daarin stimulerend werkt.

 • Ik doe die oefening en ik zet mij dus in het goudgeel licht. Hoe weet ik met zekerheid dat ik in contact kom met mijn eigen geest?

Wanneer u effectief u in goudgeel licht zet, en u keert u in uzelf, u zet u open voor de impulsen van uw eigen geest, dat zult u enkel en alleen, ik zeg niet impulsen van uw eigen geest ontvangen, maar wel enkel en alleen van lichtende entiteiten die, ofwel met uw geest in harmonie zijn, of een andere lichtende binding hebben. Wanneer u zich met goudgeel licht omkleedt, of u werkt vanuit het Licht, zult u niet  in contact komen met duister of eender wat. Maar u moet opletten als mens. Want een mens heeft heel gemakkelijk de neiging om via een begeertepatroon een ingesteldheid op te bouwen. En dan ondermijnt u uw eigen opbouw. Daar moet u wel mee opletten.

Het is daarom dat wij altijd naar voor brengen in de oefeningen: een positief beeld, nooit geen strijdbeeld. Altijd de zaken in een juist positief licht trachten te stellen. Zelfs wanneer we spreken naar uw eigen gezondheid toe. Wanneer u zegt van ik wil niet ziek worden, zit u al op het verkeerde spoor. U stelt voor uzelf gewoon: mijn lichaam is in harmonie, en functioneert zoals het hoort. Dit is iets totaal anders dan zeggen:  ik wil niet ziek worden.  Of: ik ben afgeschermd tegen. Want juist die nuances zijn dikwijls voldoende om een opening te creëren en toch meegesleurd te worden.

U mag niet vergeten, dat gedachten nog veel subtieler werken dan uitgesproken woorden. En dat het noodzakelijk is dat u leert uw gedachten in de hand te houden en steeds opnieuw in een positieve, zeker harmonische richting te brengen. Dan zult u zien, dan lukt het u wel. Want dan bent u degene, die in de massa die op het ogenblik voor het grootste deel negatieve signalen uitzendt, bent u degene die een lichtend signaal geeft. Waardoor u veel gemakkelijker geholpen wordt door al degenen die dat lichtend signaal erkennen als zijnde deel van hetgeen waar zij mee bezig zijn. En zo krijgt u veel sneller en ook overvloediger hulp dan dat u zelf zou verwachten.

 • Is het ook niet zo dat dankbaarheid tegenover uw eigen geest dan ook belangrijk is? Om een goed contact te hebben?

Wanneer dat u ondankbaar zou zijn, dan werkt het niet. Dankbaarheid is in feite essentieel. Nu zou u kunnen vragen: maar hoe kan ik dit uiten? Dat is eigenlijk heel simpel. Een heel klein trucje, wanneer u zich te ruste begeeft, dat u even gewoon een goede nacht wenst aan uw eigen geest. En wanneer u een dag hebt gehad die u aangenaam was, en waar u goede inspiratie hebt gehad, goede impulsen, dat u effectief zegt: bedankt, collega; en goede nacht wenst. Dat zijn kleine futiliteiten die effectief zeer goed kunnen helpen. Zoals hetzelfde eigenlijk zich kan voordoen als u ontwaakt, dat u ook eerst even gewoon aan uw eigen geest denkt. Dat u goeie morgen tegen uzelf zegt. Het is misschien raar, wanneer iemand tegen zichzelf goeie morgen zegt, maar in wezen is het niet zo dom. Integendeel. Hoe meer u zich bewust bent dat u als stofmens nooit alleen bent, maar dat u steeds op z’n minst met tweeën bent, uw stoffelijk lichaam en uw geest, maar in vele gevallen, wanneer u positief bent, (ik spreek alleen over positieve ingesteldheid) dat er ook nog anderen u vergezellen, of u trachten te helpen, dan hebt u toch een heel groot voordeel. Dat u beseft, wat er ook gebeurt, dat u steeds kan rekenen op hulp. Iemand die zulke ingesteldheid heeft, die kan zeer veel aan. Die kan ook zeer veel tegenslagen aan. Omdat ge die meestal dan op die juiste wijze kunt aanvaarden, zelfs in veel gevallen kunt pareren.

 • Als u erg graag iemand wilt helpen, omdat u weet dat die het moeilijk heeft, maar u kunt u zijn of haar omgeving niet goed voorstellen, maar die persoon op zich wel. Hoe tewerk gaan?

De persoon als zodanig is belangrijk. Wanneer u de persoon als zodanig kunt voorstellen dan kunt u deze beïnvloeden.  Maar waarom zeggen we, tracht een voorstelling op te bouwen van de omgeving? Omdat dit een oefening is. En dat u langzaam maar zeker deze zaken leert uit te voeren. Maar wanneer u zegt: ik ken de omgeving niet, dan mag ik er even wel iets aan toevoegen: u mag daar zelf wel een omgeving bij denken. Dat verandert de situatie niet. Het gaat om de persoon. En wanneer dat u weet, deze persoon houdt van tulpen, dan kunt u een situatie voorstellen dat u een boeketje tulpen hebt, dat die persoon aangenaam vindt. Daardoor gaat u linken leggen, dan gaat u nog gemakkelijker een overdracht mogelijk maken. Want, en dat is ook belangrijk, er bestaat eigenlijk voor zo’n gedachte-invloed geen plaatsbepaling. Op het ogenblik dat u de persoon-in-kwestie voor uzelf kunt aanvoelen, kunt voorstellen, dan mag deze aan de andere kant van de aardbol zich bevinden, dan bent u er één mee. Dat is toch belangrijk te weten.

Maar voor de oefening en voor de ontwikkeling van uw gevoeligheid, is het aardig meegenomen dat u kunt zien waar en wat. Een ander gegeven met zo de oefening uit te voeren is, dat wanneer u een reisje maakt, dat u ook toegang hebt tot hetgeen wat u kent. Zelfs, in extreme gevallen, wanneer u op vakantie bent, en u wilt zien of dat alles in orde is in uw appartement, dat u dit zo kunt waarnemen.

Stel nu, dat u vergeten bent, van het licht uit te doen, dan zou u zelfs zo ver kunnen gaan dat u de gebuur die de sleutel heeft om alles af en toe eens te controleren, dan een beeld geeft van: lieve gebuur, wilt u even het licht uit doen? Het is een kleine nuance in het spel van gedachte, maar het behoort tot de mogelijkheden. Daarom is het niet slecht dat je probeert voorstellingen te maken

Als ik dat zo allemaal bekijk, dan kan ik toch zeggen dat hetgeen wat we hier over gedachtekracht hebben naar voor gebracht, langzaam in een versnelde ontwikkeling gaat komen. U zult vooral gaan opmerken dat de jongeren onder u, en ik spreek dan over die generaties die nu aankomen, met deze zaken meer en meer vertrouwd gaan geraken. Dat overdracht van gedachte, het gebruik van gedachte, het werken met dus gedachte-energieën, tussen dit en een paar generaties eigenlijk terug meer een normale aanvaardbare kunde gaat worden. Dit houdt natuurlijk ook in, dat heel veel zaken die nu behoren tot de Grote Geheimen van de politiek en de leiders van de wereld, niet verborgen kunnen blijven. Dit is dan ook één van de wijzigingen die zich gaat voltrekken in de komende jaren. Waar men in de vorige eeuw nog alles kon gedekt houden en steeds kon blijven ontkennen wat de ware bedoelingen waren, zal binnen enkele jaren, het is zelfs nu al bezig, u ziet in vele gevallen dat zaken soms op rare manieren aan het licht komen, zaken die soms geen licht mochten zien, maar je gaat opmerken dat dat over gans de wereld zich langzaam maar zeker meer en meer gaat voordoen.

Hou er ook rekening mee dat dit niet alleen geldt voor uw leiders, dat dit ook voor u geldt. Maar gezien dat we weten dat u dit positief benadert, zullen daar geen staatsgeheimen aan verbonden zijn. Maar vele zaken gaan zich steeds weer opnieuw sneller corrigeren. Dit wil zeggen dat doordat ook, zelfs de fysieke ontwikkeling speelt daar van de komende generaties een rol in, door de fysieke evolutie van een groot deel van de hersenen, gaat dus een doorzicht en een overdracht van gedachten en ideeën veel gemakkelijker gaan. Dat houdt ook in dat achter de schermen niets blijft zitten of kan verborgen zijn, of het komt uit. Oorzaak en gevolg gaan bijna gelijktijdig zijn. Dit gaat dan ook de vertrekbasis zijn van de nieuwe Aquarius-cultuur. De Aquarius-mens. De mens die uiteraard van de evolutie niet meer in staat gaat zijn van achter een gordijn te leven en theater op te voeren aan de voorzijde van het gordijn. Neen. Het gordijn gaat verdwijnen. En men gaat in de meeste gevallen duidelijk inzien wat de ware bedoelingen zijn van de woorden die gesproken worden, van hetgeen wat naar voren geschoven wordt.

En zo hebt u weer een tipje van een sluier dat opgelicht is. Van hoe het naar de toekomst zal evolueren en hoe uw maatschappij er binnen enige generaties zal aan toe zijn. Waarmee niet gezegd wil worden, dat het allemaal koek en ei gaat zijn. Want u begrijpt dat uiteraard ook weer andere zaken zich zullen voordoen en manifesteren. Maar dat is dan voor die levende generaties, dit is niet meer aan de orde voor u. Maar hetgeen wat u vandaag kunt leren, wat u vandaag kunt gebruiken, dat is voor u nu belangrijk. En dat is ook de mogelijkheid die u hebt om uw weg, wanneer u later bij ons bent, op een goede manier, op een lichtende manier, verder te kunnen zetten.

Deel 2.

Mag ik vragen, zijn er onder jullie die nog vragen willen stellen aangaande het gebrachte?

 • Er is gesproken dat ‘ik’ contact zoek, of goeie dag zeg aan mijn geest. Nu, heb ik goed begrepen dat als dat zo gezegd is dat bij ‘ik’ het stoffelijk lichaam wordt gedacht en de geest een veel ruimer begrip omvat? Of, je kan natuurlijk ook zeggen, wat ik altijd gedacht heb, nou, dat is toch hetzelfde? Ik ben toch mijn geest? Maar dat is niet wat bedoeld is. Heb ik dat goed begrepen?

Hetgeen wat dat u waarschijnlijk voor uzelf uitmaakt als: ‘ik ben toch mijn geest’, is uw stoffelijk denken. Dus het stoffelijk denken dat met uw hersenwerking enz. te maken heeft. Dit is echter iets totaal anders dan uw bevoertuiging, uw eigen geest. Uw eigen geest is het totale pakket van ervaringen die u in uw bestaan hebt opgedaan. Deze kracht, ik zal het in uw woorden zo uitdrukken, deze energie, die kan wel een invloed hebben op uw stoffelijk denken. Waardoor u dan soms weer de indruk krijgt dat u met uw geest eventueel werkt. Maar er is en er blijft een zeer groot verschil tussen uw geest die niet fijnstoffelijk is, die niet stoffelijk is, maar die puur energie is, en uw stoffelijk hersendenken.

Op het ogenblik nu, dat u uw hersenen een soort commando geeft van zich open te stellen voor hetgeen wat u uw geest eventueel wil overbrengen, u wilt mededelen, dan ontstaan er wisselwerkingen en ontstaat er in uw hersenen beeldvorming, gedachtevorming. Zij moet wel vanuit een vormeloze wereld omgezet worden naar een vormwereld, daar zitten soms afwijkingen op, omdat het niet altijd direct voor uw hersenen evident is om de juiste omzetting te maken, maar uiteindelijk gaat u dan de juiste inspiratie of de juiste gedachten kunnen krijgen.

Een kenmerk, meestal van de inspiratie van uw eigen geest is, dat u, onbewust soms, u afvraagt: ‘ja, hoe ben ik daartoe gekomen, hoe heb ik dat nou ontdekt of gevonden?’

Meestal zie je dan dat er geen directe logica in schuilt, maar dat hetgeen wat je hebt vastgesteld of gedacht, wel correct is. En als je de beste resultaten wil boeken, dan zou ik, maar dit is mijn idee en advies, maar het heeft toch wel een beetje te maken met de stoffelijke ervaringen die ik heb gehad in de tijd dat ik op aarde nog rond ploeterde, van gewoon dus te doen alsof uw eigen geest uw tweede ‘ik’ is en hem te bezien als zijnde een volwaardige persoon, die je misschien niet ziet, maar die je wel aanvoelt. En het is misschien nog niet zo gek qua idee, van er zelfs in gedachten tegen te spreken. Zo ga je veel gemakkelijker nog meer wisselwerkingen krijgen, die u op vele terreinen kunnen bijstaan.

 • Mag ik hier op inpikken, broeder? Het is alsof die geest niets met het lichaam te maken heeft.

Oh jawel, de geest heeft heel veel met het lichaam te maken. Want de geest heeft zich aan dat lichaam gebonden. Kijk, wanneer u in een woning woont, dan kunt u ook daar door lopen, u kunt u verwijderen, u kunt daarbij komen, u kunt daar alle mogelijke handelingen in doen. Maar het is dus niet omdat je bv. in uw tuin zit, dat u niet meer eigenaar van uw woning bent. Of dat u geen invloed op uw woning meer kunt uitoefenen. U moet uw lichaam bekijken als een woning. Een woning waarin de geest aanwezig is en die hij dan gebruikt om zoveel mogelijk ervaringen in de stof op te doen, maar er wel degelijk bij aanwezig is. Ik kan u niet speciaal zeggen: ‘in’. Want dan gaat u weer in de verwarring komen. Uw volledige stoffelijke voertuig is door uw geest doortrokken. Uw volledig fijnstoffelijke lichamen en al wat er aanwezig is wat dat uw persoonlijkheid aangaat, is doortrokken door uw geest.

 • Is het dan uw geest die u bestuurt?

Wel, daar zit hem juist de leerschool voor de geest. Het stoffelijke voertuig is zo opgebouwd dat het via vooral zijn buikzenuwcentrum en zijn ruggenmerg de hersenen gaat sturen. Waardoor dat het nogal een eigen bewegingsvrijheid heeft, waardoor er dus eigen stoffelijke gedachten kunnen ontstaan, die dwars gaan liggen ten opzichte van hetgeen wat de geest dus verlangt. Daarbij spelen dikwijls ook factoren zoals erfelijkheid, wat wel een soort programma is, een rol.

U zou het als volgt in de moderne wereld kunnen voorstellen. U hebt een zeer gesofisticeerde computer en u bent degene die het toetsenbord bedient. Op een bepaald moment vindt het programma dat jij het anders moet doen en gaat niet meer op uw commando’s reageren, zoals jij verwacht dat het computerprogramma moet reageren. U voelt zich dan niet zo gelukkig. Zo kun je het met de geest vergelijken. Op een bepaald moment zal bv. de erfelijke begeerte sterker zijn om een daad te stellen dan bv. de geest die een bepaalde impuls wilt geven om u in een bepaalde richting te doen handelen. Deze zaken gaan dan in conflict komen, waaruit dan weer geleerd kan worden voor de geest. Uiteindelijk mag u niet vergeten, en neemt u mij nu niet kwalijk dat ik het zeg, wanneer uw geest de stof loslaat, is hetgeen wat de stof aangaat niets meer. Het gaat gewoon terug naar de aarde, het bestaat gewoon niet meer, het heft zich gewoon op. Het kan ook niet zonder deze geest functioneren. Dit is misschien iets wat men in deze westerse wereld teveel over het hoofd ziet, dat men denkt, dat men menselijk leven in stand kan houden wanneer er geen geest aan gekoppeld is. Dit lukt niet. Er moet altijd een koppeling zijn. Anders is er geen verder bestaan in de stof mogelijk.

 • Broeder, er zijn mensen die levend worden ingevroren om op een later tijdstip opnieuw ontvroren te worden, hoe zit het dan daarmee? Leven die nog? Of zijn die ondertussen al aan uw zijde?

Ach, dat hangt er van af. Normaal gesproken, wanneer dus een lichaam ingevroren wordt, en de geest is bewust genoeg om vast te stellen dat hij aan dat voertuig niets meer heeft, zoals bv. wanneer het voertuig door ouderdom voor de geest niet meer bruikbaar is, dat de geest zegt: ‘en nu verlaat ik het’ en eruit stapt, zo kun je dit ook met diepgevroren mensen hebben. Er is één maar aan: er zijn op het ogenblik, maar dat is niet alleen voor diepgevrorenen hoor, dat is ook voor diepbegraven personen zo, voor veraste personen is dit anders, maar er zijn dus geesten die onder geen beding een lichaam willen of durven loslaten. Daar kunnen veel redenen voor zijn. Dat zou ons op deze avond te ver voeren.

Dus het is denkbaar dat iemand ingevroren wordt, uit angst voor de dood en dat de geest wel degelijk daarbij blijft hangen. Alleen zal men moeten vaststellen dat wanneer men binnen x-aantal tijd dit lichaam terug ontdooit, dat het niet meer beantwoordt aan de reacties die men van een normaal lichaam en een geest die het bestuurt verwacht, met alle gevolgen van dien. Maar stel dat je een lichaam 2000 jaar ingevroren zou kunnen houden, als het zou lukken, dat na 2000 jaar een geest blijft aan vastgevroren, om het zo te zeggen; voor die geest maakt dat weinig uit, want tijd voor ons is een fictie. Voor de mens klinkt dit misschien raar. Maar ik wil daar dadelijk aan toevoegen, het is niet zo het probleem van ingevroren, dat is minimaal, maar we zitten met veel grotere problemen, vooral onze jongens van de afhaaldienst, om het zo mooi uit te drukken, van mensen die hun lichaam niet durven of willen loslaten. En dat kan soms heel lang duren.

Dus, om op uw vraag te antwoorden, theoretisch gezegd is het zeer goed mogelijk, ja. Maar of dat je een volwaardig levend mens achteraf nog gaat hebben, sta mij toe met de huidige overzicht die ik op die zaken kan hebben, maar ik ben ook niet alwetend, verre van, en ik heb ook niet alle kennis, maar dat ik als geest er sterk aan twijfel dat dat lichaam de mogelijkheid heeft om nog juist onder de besturing van een geest te kunnen functioneren.

 • En wat is er aan de verbranding te doen?

Wel, het is heel simpel. Wanneer iemand begraven is, is de ontbinding heel langzaam. En als je tegenslag hebt en je wordt begraven in, door een accident b.v. in bepaalde kleilagen die zeer hermetisch afsluiten, dan kun je soms hebben dat dat lichaam duizenden jaren intact blijft. Zolang dat dat lichaam intact blijft, en de geest wil het niet loslaten, dan, ja, is dus er een binding. Wanneer je een lichaam verbrandt, en daarom zijn de oosterse volkeren daar zo mee bezig, of voor. Wanneer je een lichaam verbrandt, voor de geest lost het lichaam dan op. Hij kan dit niet bijhouden. Het verdwijnt. Door verbranding valt alles uit elkaar, als het ware. Het is een versnelde vorm van ontbinding. Dus, je wordt als geest, wanneer je het lichaam niet wilt loslaten, geconfronteerd met het feit: er is opeens geen voertuig van jou meer bestaande. Dat is niet wanneer dus een lichaam begraven is. Want dan breekt het langzaam af. Ik wil daar gerust nog aan toevoegen: het is een puur illusiebeeld van die entiteit, die gewoonweg doordat zij om welke reden ook, niet ver genoeg staan om dus het Licht te durven aanvaarden, want daar gaat het om. En daarom houden zij zich vast aan, in vele gevallen is het wel omdat men zich door één of andere zaak schuldig voelt of angst heeft van…maar goed, dat zou ons nu te ver leiden.

 • Broeder, ik had nog een vraag. Kan soms het verschil tussen de geest en de ziel uitgelegd worden?

Dit is heel simpel, en tegelijkertijd oneindig ingewikkeld. Maar ik ga het simpel houden. De ziel zou je kunnen omschrijven als de Goddelijke Vonk, de Goddelijke Kern. Wanneer de ziel zou weg zijn, of niet zou bestaan, zou er ook geen geest bestaan, maar zou er geen stof bestaan. Dat is de simpelste wijze waarop ik het u kan duidelijk maken. Alle andere wijzen zouden meer dan een avond inhouden. En dan is het nog maar de vraag: in hoeverre kun je als mens, die gebonden is aan beperkte mogelijkheden, deze Goddelijke Vonk vatten? In wezen kun je stellen dat in de ziel van de mens het gehele plaatje van zijn bestaan aanwezig is. Maar dat de geest dit terug moet realiseren. En dat is de weg die hij gaat waarvan ik zeg dat is de totaliteit van het bestaan.

Dan gaan we de avond besluiten met een meditatie. En ik ga de meditatie trachten praktisch op te bouwen, zodat u de materie van het eerste deel van deze avond in een ander daglicht kunt ervaren.

Meditatie: Gedachtenoverdracht.

Wanneer we hier dan tot rust zijn gekomen, laat ons dan wegdromen. Laat ons wegdromen naar een omgeving die ons dierbaar is.

Ieder van u mag hier zijn eigen invulling maken. Welke omgeving het ook is, zolang u er zich maar goed voelt, zolang u er zich maar thuis kunt voelen, zolang u er maar harmonie en rust kunt ervaren.

In deze omgeving, waar u als stofmens graag vertoeft, daar kun je het beeld vormen van iemand die u dierbaar is. Je moogt kiezen of je mag meerdere nemen, wanneer u zegt ‘ik heb meerdere mensen die mij dierbaar zijn’. En u plaatst deze in dit beeld. In deze omgeving.

En wanneer u dan uw dierbaren in uw geliefde omgeving ziet, dan tracht je gewoon niet uw dierbaren te zien als stofmens, maar je tracht de uitstraling waar te nemen van degenen die u liefhebt, die u dierbaar zijn. Gewoon de uitstraling.

En dan zal u zien, dat in vele gevallen er een mooi licht kleurenpalet ontstaat. En dan focust u zich op dit kleurenpalet. En wanneer u zich daarop gefocust hebt, dan geeft u een gedachte van harmonie, een gedachte van universele liefde vrij, vanuit de kern van uw wezen naar dit beeld dat voor u is opgebouwd. U laat dit vloeien.

En dan ziet u, of voelt u, of ervaart u alsof de uitstraling van uw geliefden zich mengt met uw uitstraling. Want afstand, tijd en ruimte zijn ondergeschikt aan deze gedachten, aan deze energieën.

En u voelt de harmonie, u voelt de liefde die tussen u en het opgewekte beeld is ontstaan. U voelt de kracht en de energie die daarin betrokken is. En zo komt u langzaam maar zeker tot het besef en het voelen dat er op dit moment een binding is ontstaan tussen de geestelijke energieën van het beeld en van uzelf.

En zie nu hoe de kleuren van het licht spelen, waar een versmelting is, waar er een vermenging is. En zie dan ook hoe niet alleen er een samenvloeiing is, maar terzelfdertijd een enorme uitstraling, een enorme verspreiding van licht. En dat licht dat kan zich helemaal openplooien in de omgeving die u hebt opgebouwd. En dat licht kan stimulerend optreden voor alles wat in dit beeld aanwezig komt of is.

En zo kan je zien dat je met een eenvoudige gedachte, een bron van licht kunt laten opborrelen, een bron van licht die voor de omgeving waar je het hebt doen ontstaan rust kan betekenen, lafenis kan betekenen, harmonie kan betekenen.

En zo zie je maar dat wanneer je werkt met de kracht en de energie die in u aanwezig is, waarvan de bron uiteindelijk de Vader is, of, zoals gevraagd, de Ziel, de Goddelijke Vonk, of hoe u het wilt omschrijven. Maar dat deze Bron, deze kracht voor ieder van u, wanneer je ze durft gebruiken, wanneer je er durft mee werken, het mooiste alaam is, dat een stofmens kan dromen. En dat je er de mooiste resultaten in kunt krijgen die in de stof denkbaar zijn.

En wanneer je nu het gevoel in u kunt vastleggen dat al deze krachten gestuurd worden door uw eigen geest, dan zie je nu voor uzelf niet enkel dat stoffelijke voertuig, die mens in de stof, maar zie je op dezelfde plaats met uw geestelijke ogen uw eigen broeder, uw eigen geest, uw eigen kracht.

En wanneer je dit beeld eenmaal hebt gefixeerd, eenmaal duidelijk opgenomen hebt in uw stoffelijk bewustzijn, besef dan dat je vanaf dit moment nooit meer in eenzaamheid zal vertoeven, maar dat je steeds weer, en steeds opnieuw contact en mogelijkheid hebt om met uw eigen geest in verbinding te treden.

Dat je steeds weer en opnieuw de inspiratie, het inzicht kunt krijgen, kunt gebruiken, zonder dat u daar moeilijke of ingewikkelde procedures voor moet uitvoeren.

Alleen al het besef van deze eenheid, maakt dat u in de toekomst, ondanks alle veranderingen, een dienaar bent van het Licht. En dat u als dienaar van het Licht de helper bent van de vernieuwing. Maar ook de helper en de toeverlaat van de velen die op dit ogenblik hun richting kwijt zijn en zoekende zijn, soms in angst, soms in duister, maar toch zoekende zijn om te ontsnappen aan de chaos, om uiteindelijk zich te kunnen vereenzelvigen met het Licht en de kracht waar u nu deel van bent.

Daarom, wanneer u mediteert, zoals heden, besef dat je niet alleen bent, voel u één met uw geest, spreek met uw geest, overleg met uw geest. En zo zal je, ook wanneer je volledig in de stof alleen bent, nooit werkelijk alleen zijn, en zal je steeds verder kunnen gaan. Steunend op de Goddelijke Kracht, steunend op alles wat de Vader u geschonken heeft.

En vanuit die eenheid ben je één met alle krachten in de kosmos, met alle krachten op aarde, ben je één met de ganse schepping. Ben je het lichtbaken voor stof en geest, die zoekende is in hun weg en evolutie.

Zo, vrienden, mijn tijd om afscheid te nemen van u is gekomen. Veel succes, en vanuit onze zijde kunt u verwachten dat ieder die zich inzet en probeert, alle steun zal verkrijgen die maar enigszins mogelijk is.

image_pdf